--=REKLAMA=--

Joom!Fish/Elementy witryny

Z Joomla!WikiPL

Elementy witryny

Informacje o tym, które z elementów witryny podlegają tłumaczeniu, przechowywane są w specjalnych plikach XML umieszczonych w katalogu administrator/components/com_joomfish/contentelements. Podstawowy zestaw plików, obsługujący standardowe składniki Joomla!, został opracowany przez projektantów Joom!Fish. Każdy z plików określa, w których polach tabeli bazy danych obsługującej jakiś element witryny mogą znajdować się treści podlegające tłumaczeniu. Treściami podlegającymi tłumaczeniu mogą być:

 • nazwy, etykiety ekranowe, np. pozycji menu
 • teksty artykułów i materiałów statycznych,
 • imiona i nazwiska autorów,
 • teksty definiowane w parametrach publikowanych treści (np. teksty alternatywne dla grafik),
 • dane adresowe, np. w komponencie Kontakty,
 • …itd.

W panelu administracyjnym nie ma narzędzi umożliwiających konfigurację powiązań komponentu z bazą danych. Można natomiast, na stronie Elementy witryny zobaczyć, które z elementów treści zostały skonfigurowane.

Informacje w tabeli

Kliknij w panelu kontrolnym komponentu ikonę skrótu Elementy witryny [Content elements] lub wybierz w menu administracyjnym pozycję Komponenty → Joom!Fish → Elementy witryny.

Lista elementów witryny

 • Nazwa [Name]: nazwa pliku-tabeli bazy danych (bez przedrostka),
 • Autor [Author]: autor pliku,
 • Wersja [Version]: numer wersji,
 • Opis [Description]: zwięzłe streszczenie pliku

W wykazie wyszczególnione są wszystkie elementy witryny, dla których zdefiniowane zostały powiązania z bazą danych. Kliknij nazwę elementu w wykazie lub zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Szczegóły [Details].

W oknie informacyjnym znajdziesz trzy karty odsłaniane przez kliknięcie zakładki: Ogólne [Configuration], BD - odwołania [DB Reference], Przykłady [Sample data].

Powiązania z bazą danych - karta 1

Na pierwszej karcie (Ogólne) znajdują się ogólne przedstawione już powyżej informacje - nazwa elementu oraz dane o autorze pliku XML definiującego powiązania z bazą danych.

Powiązania z bazą danych - karta 2

Druga karta (BD - odwołania) zawiera informacje o powiązanej z elementem witryny tabeli bazy danych. Podana jest nazwa tabeli (bez przyrostka jos_ lub innego, własnego) oraz szczegółowy wykaz pól, z informacjami o nich w czterech kolumnach: Nazwa [Name], Typ [Type], Etykieta [Label] i Podlega tłumaczeniu [Translate]. W ostatniej kolumnie znajdziemy tu informację, czy treść wpisu do danego pola podlega tłumaczeniu.

Na kolejnej trzeciej karcie można zobaczyć przykłady.

Powiązania z bazą danych - karta 3

Rozszerzenia innych projektantów

Aby Joom!Fish obsługiwał tłumaczenie treści przechowywanych w tabelach dodatkowo instalowanych rozszerzeń, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego pliku XML, konfigurującego tłumaczenie. Wielu projektantów dołącza takie pliki do swoich rozszerzeń lub publikuje je odrębnie. Przyjrzyjmy się plikowi konfigurującemu tłumaczenie elementów gromadzonych w tabeli #__content, a więc artykułów i materiałów statycznych. Oto tekst umieszczony w pliku XML:

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <joomfish type="contentelement">
   <name>Artykuły</name>
   <author>Stefan Wajda</author>
   <version>1.8</version>
   <description>Definicje dla komponentu Artykuły (Content) należącego do trzonu Joomla!. Oparty na pliku autorstwa A. Kempkensa</description>
    <reference type="content">
    <table name="content">
     <field type="referenceid" name="id" translate="0">ID</field>
     <field type="titletext" name="title" translate="1">Tytuł</field>
     <field type="text" name="title_alias" translate="0">Tekst zastępczy</field>			
     <field type="htmltext" name="introtext" translate="1">Wprowadzenie</field>
     <field type="htmltext" name="fulltext" translate="1">Tekst główny</field>
     <field type="textarea" name="images" translate="1">Grafiki</field>
     <field type="text" name="metakey" translate="1">Słowa kluczowe</field>
     <field type="text" name="metadesc" translate="1">Metadane - opis</field>
     <field type="text" name="publish_up" translate="1">Rozpoczęcie publikacji</field>
     <field type="text" name="publish_down" translate="1">Zakońćzenie publikacji</field>		
     <field type="created_date" name="created" translate="0">Data utworzenia</field>
     <field type="modified_date" name="modified" translate="0">Data modyfikacji</field>
     <field type="checked_out_by" name="checked_out" translate="0">Blokowany przez</field>
     <field type="checked_out_date" name="checked_out_time" translate="0">Data zablokowania</field>
     <filter>c.state >= 0
    </table> 	
    </reference>
    <translationfilters>
     <section>sectionid</section>		 
     <category>catid</category>
     <author>created_by</author>
     <keyword>title</keyword>
     <published>published</published>
     <changed>created|modified</changed>
     <id>id</id>			
    </translationfilters>
   </joomfish>

Zrozumienie treści pliku nie powinno sprawiać większego kłopotu. W sekcji reference [powiązania] wyszczególniony jest typ powiązania oraz wszystkie pola tabeli content [field]. Dla każdego pola określone są trzy parametry: typ, nazwa w tabeli oraz parametr translate. Ten właśnie parametr decyduje, czy zawartość danego pola będzie można tłumaczyć. Dla pól, które powinny być tłumaczone, ma on ma wartość: translate="1".

Posługując się tym przykładem, można samodzielnie tworzyć pliki XML dla dodatkowo instalowanych komponentów i modułów, które umieszczają dane w bazie danych.

Projektanci Joom!Fish oferują pliki XML dla wielu rozszerzeń. Ponadto coraz częściej zdarza się, że autorzy rozszerzeń dołączają do nich również pliki przeznaczone dla komponentu Joom!Fish. Repozytorium plików konfiguracyjnych znajduje się na stronie JoomlaCode

Aby z nich korzystać, wystarczy je umieścić w katalogu /administrator/components/com_joomfish/contentelements.
Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],