--=REKLAMA=--

Jak zmienić nazwę pliku htaccess.txt na .htaccess?

Z Joomla!WikiPL

Ustawianie serwera

Gdy konfiguracja serwera nie odpowiada naszym potrzebom, nie zawsze musimy prosić o zmianę administratora. Zmiany niektórych ustawień możemy zwykle dokonać samodzielnie, umieszczając odpowiednie wpisy w specjalnych plikach konfiguracyjnych. Zwykle mamy możliwość korzystania z plików .htaccess. Niekiedy także z plików php.ini.

Co to jest plik .htaccess?

Pliki .htaccess służy do zmiany konfiguracji serwera Apache w obrębie katalogu, w którym został umieszczony i wszystkich zagnieżdżonych w nim podkatalogach, o ile tylko dany podkatalog nie został skonfigurowany jako osobny podserwer. Ustawienia w pliku .htaccess znajdują natychmiastowe odzwierciedlenie w działaniu serwera, bo plik .htaccess odczytywany jest podczas każdego żądania dotyczącego plików danego katalogu.

Plik .htaccess wykorzystywany jest nie tylko do zmiany istotnych ustawień serwera, ale także do ochrony witryny przed atakami sieciowymi, ograniczenia dostępu do witryny, przygotowywania własnych stron błędów generowanych przez serwer. Ponadto, gdy PHP działa jako moduł Apache, plik .htaccess umożliwia modyfikację niektórych zmiennych konfigurujących PHP (tylko ustawień typu PHP_INI_ALL oraz PHP_INI_PERDIR).

O możliwości korzystania z plików .htaccess decyduje ustawienie dyrektywy AllowOverride w głównym pliku konfiguracyjnym Apache (httpd.conf lub access.conf). Ustawienie polecenia AllowOverride na All zezwala na ustawianie w pliku .htaccess wszystkich opcji serwera, ustawienia AuthConfig, FileInfo, Indexes, Limit oraz Options definiują ograniczone możliwości zmian, a ustawienie None wyłącza przetwarzanie plików .htaccess.

Warto jeszcze wiedzieć, że czasami administratorzy serwerów definiują inną nazwę tego pliku niż standardowa, np. .ustawienia. W takich przypadkach stosowną informację powinniśmy uzyskać przy zawieraniu umowy.

Skąd wziąć plik .htaccess?

Można go napisać od podstaw samemu. Jest to zwykły plik tekstowy ASCII. Administratorzy Joomla! mogą skorzystać z umieszczonego w głównym katalogu każdej instalacji pliku htaccess.txt, zmieniając jego nazwę i dostosowując treść do własnych potrzeb. Plik ten zawiera zestaw przydatnych reguł chroniących Joomla! przed pospolitymi exploitami oraz zestaw reguł przepisujących skomplikowane adresy generowane przez PHP na tzw. proste, łatwe do zapamiętania przez ludzi. Jest w nim również reguła umożliwiająca przekierowanie adresu wskazywanego przez serwer na katalog, w którym faktycznie jest umieszczony Joomla!.

Jak zmienić nazwę pliku htaccess.txt na .htaccess?

Zmiany nazwy pliku htaccess.txt można dokonać bezpośrednio na serwerze albo na swoim komputerze, z tym że w systemie Windows nie uda się przemianowanie w oknie standardowego Explorera – trzeba skorzystać z menedżera plików typu TotalCommander czy klienta FTP, np. FireFTP.

Skorzystanie z dołączonego pliku htaccess.txt (oczywiście – po przemianowaniu), może niekiedy spowodować błędy w wyświetlaniu witryny, o czym zresztą uprzedzono nas w pierwszej części pliku.

Joomla 1.5Oto jej tłumaczenie:

# PRZECZYTAJ DOKŁADNIE I UWAŻNIE, JEŚLI CHCESZ KORZYSTAĆ Z TEGO PLIKU
#
# Linia umieszczona poniżej tej sekcji ‘Options +FollowSymLinks’ może powodować
# problemy w przypadku niektórych serwerów. Jest ona niezbędna, aby stosować
# mod_rewrite, ale administrator Twojego serwera może zablokować jej ustawianie
# w plikach .htaccess. Jeżeli zastosowanie tego ustawienia powoduje błąd serwera
# skomentuj te linie (dodaj na początku znak #), odśwież witrynę w przeglądarce 
# i przetestuj proste adresy. Jeśli okaże się, ze proste adresy działają poprawnie, 
# to znaczy, że zostały skonfigurowane przez administratora serwera
# i nie ma potrzeby ustawiania tutaj tego polecenia
## Może wymagać skomentowania w przypadku błędów. Zobacz uwagę powyżej.
Options +FollowSymLinks

Aby zmienić nazwę pliku htaccess.txt na .htaccess:

  1. Korzystając z ulubionego klienta FTP, np. FireFTP, połącz się ze swoim serwerem.
  2. W głównym katalogu swojego Joomla! odszukaj plik htaccess.txt, zaznacz go, naciśnij prawy klawisz myszki i wybierz z podręcznego menu plecenie Zmień nazwę (albo – w FireFTP naciśnij F2)
  3. Wstaw przed nazwą kropkę, usuń zza nazwy kropkę i rozszerzenie txt (a więc ustal nazwę: .httaccess) i naciśnij ENTER.
  4. Przetestuj w przeglądarce otwieranie stron witryny i zaplecza. Jeśli zamiast wywoływanych stron pojawią się błędy, przywróć plikowi nazwę htaccess.txt, pobierz plik na swój komputer, otwórz w zwykłym edytorze, zakomentuj linię Options +FollowSymLinks, wstawiając przed nią znak #, zapisz zmieniony plik, prześlij na serwer, ponownie zmień nazwę i ponownie przetestuj otwieranie stron witryny i zaplecza. Jeśli mimo tej zmiany otrzymasz komunikaty błędów, to prawdopodobnie nie możesz korzystać z pliku .htaccess. Zgłoś problem administratorowi serwera.

Uwaga: w niektórych klientach FTP plik .htaccess może być niewidoczny – aby go zobaczyć, trzeba np. w menu programu, w TotalCommander, zaznaczyć opcję Sieć -> Pokaż ukryte pliki.

Więcej informacji

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],