--=REKLAMA=--

Jak zmienić format daty

Z Joomla!WikiPL

Informacje o formatowaniu daty przechowywane są w pliku <macierzysty_katalog_joomla>/language/<twoj_jezyk>/<twoj_jezyk>.ini. Przykładowo, dla języka polskiego jest to <macierzysty_katalog_joomla>/language/pl-PL/pl-PL.ini

Aby zmienić formatowanie daty, znajdź i zmodyfikuj ustawienie "DATE_FORMAT_LCx". Domyślnie stosowany jest format międzynarodowy (na przykład, Thursday, 31 January 2008 18:30). Aby zmienić ten format na standardowy format US (na przykład, Thursday, January 31, 2008, 06:30 PM), dokonaj następujących zmian:

DATE_FORMAT_LC=%A, %B %d, %Y
DATE_FORMAT_LC1=%A, %B %d, %Y
DATE_FORMAT_LC2=%A, %B %d, %Y %I:%M %p
DATE_FORMAT_LC3=%B %d, %Y
DATE_FORMAT_LC4=%m.%d.%y
DATE_FORMAT_JS1=m-d-y
%Y-%M-%D=%Y-%M-%D
%A, %B %E=%A, %B %e

W pliku definiującym język polski znajdziesz ustawienia dostosowane do zwyczajów polskich. Niestety, ustawienia te nie mają wpływu na niepoprawną ortografię i niepoprawną odmianę nazw dni i miesięcy.

DATE_FORMAT_LC=%A, %e %B %Y // wyświetli np. Poniedziałek, 6 Maj 2008 
DATE_FORMAT_LC1=%A, %d %B %Y //wyświetli np. Poniedziałek, 06 Maj 2008
DATE_FORMAT_LC2=%A, %d %B %Y %H:%M // wyświetli np. Poniedziałek, 06 Maj 06:14 // i wyświetla 
DATE_FORMAT_LC3=%d %B %Y // wyświetli np. 06 Maj 2008 // i wyświetla 
DATE_FORMAT_LC4=%d.%m.%Y // wyświetli np. 06.05.2008 // i wyświetla 
DATE_FORMAT_JS1=d-m-y // stosowany w skryptach JavaScript - wyświetli np. 06-05-2008
%Y-%M-%D=%D-%M-%Y // wyświetli w miejscu %D datę zapisaną 10/12/06 (miesiąc/dzień/rok), w miejscu %M - minuty, w miejscu %Y - rok czterocyfrowy
%A, %B %E=%A, %e %B // wyświetli np.   poniedziałek, 6 Maj

Poniższe linie określają format czasu:

%H:%M = 00:00 do 23:59  //wyświetli w miejscu %H godzinę w 24-godzinnym formacie dwucyfrowym oraz minuty dwucyfrowo, np. 07:06 
%k:%M = 0:00 do 23:59   //wyświetli w miejscu %k godzinę w formacie 24-godzinnym (od 0 do 9 jedna cyfra) oraz minuty dwucyfrowo, np. 7:06 
%I:%M %P = 00:00 am do 23:59 pm (I = wielkie i) // wyświetli w miejscu %I godzinę w 12-godzinnym formacie dwucyfrowym z dodaniem am (przed południem) lub pm (po południu), minuty j.w.
%l:%M %P= 0:00 am do 23:59 pm (l = małe L)   // wyświetli w miejscu %l godzinę w 12-godzinnym formacie jednocyfrowym z dodaniem am lub pm, minuty j.w
%I:%M %p = 00:00 AM do 23:59 PM (I = wielkie i) // jak wyżej, wielkie AM lub PM
%l:%M %p= 0:00 AM do 23:59 PM (l = małe L) // jak wyżej, wielkie AM lub PM

Uwaga: Nie wszystkie symbole konwersji mogą być obsługiwane przez twoją bibliotekę C, co oznacza, że nie będą obsługiwane przez PHP-owską funkcję strftime(). Oznacza to, że np. %e, %T i %D (oraz być może inne - %P, %p) nie będą funkcjonować w Windows.

Joomla! stosuje formatowanie daty standardowy dla kodowania w systemie Linux. Listę kodów znaleźć można na stronach:

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],