--=REKLAMA=--

Jak zablokować skanowanie katalogów używając .htaccess?

Z Joomla!WikiPL

Czynności

Dodaj do pliku .htaccess regułę przekierowującą. Na przykład poniższa reguła przekieruje do index.php wszystkie próby skanowania katalogów z nazwą rozpoczynającą się od "phpMyAdmin".

Przykładowa reguła

RewriteRule ^/phpMyAdmin.*$ /index.php

Kilka wskazówek dotyczących wyrażeń regularnych

^ oznacza początek napisu (np. ^/ w przykładzie powyżej oznacza, że napis musi zaczynać się od ukośnika)
$ oznacza koniec  (np. x$ znaczy, że napis musi się skończyć na x)
. oznacza dowolny znak inny niż znak nowej linii
* oznacza zero, jeden lub więcej dowolnych znaków
? oznacza zero lub jeden dowolny znak
! oznacza zaprzeczenie

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],