--=REKLAMA=--

Jak usunąć www z nazwy domeny i jakie to ma znaczenie

Z Joomla!WikiPL

Po co usuwać WWW z nazwy Twojej domeny?

Po prostu wstawianie www na początku nazwy Twojej domeny nie jest potrzebne, a wygodniej jest pisać URL bez nazwy subdomeny www. Serwery WWW wyświetlają strony, chyba że nazwa poddomeny jest wymagana; używanie nazwy poddomeny www jest po prostu zbędne. Kiedy piszesz do kogoś e-maila, adresujesz go ktos@domenaprzykladowa.com zamiast adresować ktos@mail.domenaprzykladowa.com. Klient mailowy zakłada, że właściwy jest protokół SMTP, zatem subdomena www jest zbędna tak jak wspomniana subdomena mail.

Jak usunąć WWW z nazwy Twojej domeny?

Dodaj do swojego pliku .htaccess, znajdującego się w katalogu głównym podany poniżej wpis. Jeśli nie masz pliku .htaccess, zmień nazwę pliku htaccess.txt dostarczonego z Joomla! na .htaccess. Ta metoda wymaga, aby aaktywniony był moduł mod_rewrite Apache'a. Jeśli masz dostęp do pliku konfiguracyjnego serwera Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf), to mod_rewrite jest uaktywniany, jeśli linia LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so nie zawiera na początku znaku "#". Jeśli pojawi się kod błędu 500 podczas próby przeglądania katalogów z plikiem .htaccess, to oznacza, że mod_rewrite nie jest uaktywniony. Jeżeli witryna jest umieszczona na serwerze usługodawcy oferującego hosting i masz problemy, porozmawiaj ze swoim usługodawcą hostingowym o konfiguracji serwera Apache i zapytaj, czy funkcja mod_rewrite jest aktywna.

 Options +FollowSymlinks
 RewriteEngine on
 rewritecond %{http_host} ^www.przykladowadomena.com [nc]
 rewriterule ^(.*)$ http://przykladowadomena.com/$1 [r=301,nc]

Uwaga: Musisz zmienić przykladowadomena.com na nazwę Twojej domeny.

Jak zdefiniować preferowaną domenę ('preferred domain'), używając narzędzi Google Web Master Tools

Preferowana domena to taka, której chciałbyś użyć do indeksowania stron Twojej witryny (czasami jest to określane jako domeną kanoniczną). Linki mogą kierować do witryny przy użyciu obu wersji adresu URL z www i i bez www (np. http://www.przykladowadomena.com i http://przykladowadomena.com ). Preferowana domena to wersja, której chcesz używać w wynikach wyszukiwania Twojej witryny. Ponadto, określenie preferowanej domeny może być przydatne dla Google Page Rank (GPR), ponieważ nie będziesz miał zaindeksowanych dwóch kopii tej samej strony. Każda strona jest tylko w stanie przenieść określoną wartość PR. Jeśli PR rozkłada się na wersję bez www i wersję z www domeny, obie strony będą miały zaledwie pół prawidłowej wartości PR. Jeżeli www przekierowuje na wersję bez www, ta wersja bez www otrzyma pełną wartość PR. Możesz ustawić preferowaną domenę, dodając witrynę do konta Google Sitemaps i weryfikując posiadanie witryny. Wykonaj następnie:

  1. W panelu Webmaster Tools kliknij na URL serwisu, którego ma dotyczyć zmiana.
  2. Kliknij Narzędzia (Tools), a następnie kliknij Ustaw preferowaną domenę (Set preferred domain).
  3. Wybierz jedną z możliwości:

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],