--=REKLAMA=--

Jak unikać ustawiania uprawnień 0777 potrzebnych do instalacji?

Z Joomla!WikiPL

Ta porada przeznaczona jest dla administratorów niewielkich prywatnych serwerów internetowych, udostępniających witrynę opartą na Joomla.

Na prywatnym serwerze z niewielką ilością znanych sobie użytkowników nie ma potrzeby ustawiania praw do katalogów 777, aby instalacja Joomla! została przeprowadzona bez błędów. Możesz tak ustawić parametry serwera, aby zarówno warstwa FTP, jak i PHP mogły równorzędnie sterować prawami do plików i katalogów.

Wskazówki

  1. Wyedytuj plik user.conf i ustaw Apache tak, aby działał jako konto FTP.
  2. Zmień prawa dla plików całej strony z 744 na 644. Apache będzie pracował prawidłowo przy tym ustawieniu.

Opcje

  1. Przypisz grupę FTP do plików w całej przestrzeni serwera poleceniem chgrp, tak aby tylko ci, którzy posiadają dostęp przez FTP, mogli zapisywać pliki na serwer.
  2. Nadaj prawa 764 lub 664 w całej przestrzeni serwera, co również innym użytkownikom umożliwi zapisywanie plików na serwer.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],