--=REKLAMA=--

Jak spolonizować edytor TinyMCE

Z Joomla!WikiPL

Jak spolonizować edytor TinyMCE w Joomla! 1.6

Wprowadzenie

Pakiet języka polskiego dla Joomla 1.6 nie polonizuje interfejsu standardowego w Joomla edytora TinyMCE. Aby dysponować spolonizowanym TinyMCE trzeba - jak w przypadku zewnętrznych rozszerzeń zainstalować pakiet językowy obsługujący edytor. Plik można pobrać z witryny projektu: www.joomla.pl Polonizacja interfejsu tego edytora wymaga specjalnego, ale prostego zabiegu.

Pobierz, zainstaluj i skonfiguruj język polski

Aby zainstalować plik językowy posłuż się wbudowanym instalatorem. W tym celu przejdź do zakładki Rozszerzenia i wybierz Instalacje.

16 roz instaluj instalacje menu.png

Generalnie dostępne są 3 metody zainstalowania rozszerzeń:

  • instalacja z pakietu, ściągniętego uprzednio na dysk twardy (najbezpieczniejsza, najszybsza i najbardziej efektywna metoda);
  • instalacja z katalogu, stosowana, gdy nie udaje się zainstalować rozszerzenia bezpośrednio z pliku (sposób nieco kłopotliwy, wymagający przesłania rozpakowanego katalogu na serwer);
  • instalacja z www - metoda trochę niebezpieczna i ze względu na ograniczenia niektórych serwerów nie zawsze możliwa do zastosowania.

Dla naszych działań przyjmiemy najczęściej stosowaną pierwszą z metod.

Wróćmy więc na stronę instalatora. Wybierz opcję Plik pakietu i naciśnij przycisk Przeglądaj, by wskazać miejsce lokalizacji pakietu instalacyjnego.

16 roz instaluj instalacje instalator.png

Wskaż nazwę pliku i akceptuj wybór (w zależności od systemu mamy do wyboru Otwórz lub OK)

16 roz instaluj instalacje wskaz plik.png

Na stronie instalatora pojawi się pełna ścieżka do pliku instalacyjnego. Naciśnij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj.

16 roz instaluj instalacje instaluj.png

Powinien pojawić się komunikat o poprawnej instalacji języka. W treści komunikatu znajdziemy zwięzły opis konfiguracji edytora oraz uwagę, że w przypadku witryny wielojęzycznej przed skonfigurowaniem TinyMCE należy zainstalować pakiety językowe TinyMCE wszystkich używanych w witrynie języków.

16 roz instaluj instalacje instaluj udane.png

Przystępujemy do konfiguracji edytora. Z rozwijalnego menu Zaplecza wybieramy RozszerzeniaDodatki.

16 roz dodatki wybierz menu.png

Ponieważ wyświetli nam się dość długa lista, zastosujemy filtr, by ją ograniczyć. W filtrze Wybierz typ zaznaczmy editors. Dzięki temu pojawi nam się lista trzech rozszerzeń. Klikamy nazwę dodatku edytor TinyMCE.

16 roz dodatki wybierz tinymce.png

Przechodzimy na stronę konfiguratora.

W sekcji Opcje podstawowe odszukaj własność Automatyczny wybór języka i zaznacz przy niej opcję Tak. To ustawienie spowoduje, że interfejs edytora TinyMCE będzie wyświetlany w języku wybranym przez administratora lub użytkownika jako domyślny. Jeśli jednak chcemy, by zawsze był to język polski - przy opcji Automatyczny wybór języka zaznacz Nie, a w polu Kod języka wpisz PL.

16 roz dodatki tinymce ustaw jezyk.png

Zwróćmy jeszcze uwagę na pierwszą z opcji. Jak widzimy w sekcji Opcje podstawowe edytor TinyMCE może pracować w trzech różnych trybach: prostym, wzbogaconym i rozszerzonym. Standardowo jest on ustawiony w trybie rozszerzonym. Należy jednak pamiętać, że pełną funkcjonalność uzyskamy tylko w trybie rozszerzonym. Różnice, między poszczególnymi trybami, przedstawiają poniższe grafiki:

16 tiny mce prosty.png

16 tiny mce wzbogacony.png

16 tiny mce rozszerzony.png

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],