--=REKLAMA=--

Jak pozbyć się ścieżki powrotu na stronie startowej?

Z Joomla!WikiPL

Ścieżka powrotu [Breadcrumbs] jest w Joomla 1.5 rdzennym modułem i może być włączana bądź wyłączana na stronie menedżera modułów. Z menu zaplecza wybierz opcje Rozszerzenia - > Moduły, odszukaj moduł Ścieżka powrotu [Breadcrumbs] i wyłącz go.

Aby zapobiec wyświetlaniu ścieżki powrotu tylko na stronie otwierającej witrynę (typu: Przegląd Strona startowa), w pliku index.php twojego szablonu odszukaj i zmień następująco kod:

Zastąp
<p><?php echo JText::_('You are here'); ?>
<jdoc:include type="modules" name="breadcrumb" /></p>
na
<?php if( JRequest::getVar( 'view' ) == 'frontpage' ) { ?>
    <p>&nbsp;</p>
<?php } else { ?>
    <p><?php echo JText::_('You are here'); ?>
    <jdoc:include type="module" name="breadcrumbs" /></p>
<?php } ?>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],