--=REKLAMA=--

Jak na liście kategorii zmienić napis: 1 pozycji?

Z Joomla!WikiPL

Reguły języka polskiego wymagają by liczebnik i określany rzeczownik występowały w tym samym przypadku. Tymczasem np. na listach kategorii artykułów czy kategorii kanałów informacyjnych mamy np: 1 pozycji (zamiast 1 pozycja), 3 pozycji (zamiast 3 pozycje). Jak to zmienić?

Najprościej - skorzystać z możliwości nadpisania standardowego szablonu własnym (template overrides, layout overrides).

Załóżmy, że chcemy zmienić ten element w widoku kategorii kanałów informacyjnych.

 1. W katalogu /templates/twoj_szablon/ załóż katalog /html, jeśli nie istnieje,
 2. W utworzonym podkatalogu załóż kolejny podkatalog /com_newsfeeds, a w nim /categories
 3. Przekopiuj z katalogu /components/com_newsfeed/views/categories/tmpl do utworzonego przed chwilą katalogu skrypt default.php
 4. Aby chronić dodatkowo katalog, utwórz w nim również pusty plik index.html
 5. W ulubionym edytorze tekstu otwórz do edycji plik default.php umieszczony w katalogu twojego szablonu
 6. Odszukaj linię 35 i zmień umieszczony w niej kod
&nbsp;<span class="small">(<?php echo $category->numlinks . ' ' . JText::_( 'items' ); ?>)</span>

na następujący:

&nbsp;<span class="small">(<?php echo JText::_( 'items' ) . ': ' . $category->numlinks; ?>)</span>

7. Zapisz zmodyfikowany skrypt. Od tego momentu w tabeli wyświetlającej listę kategorii informacja o ilości pozycji w kategorii będzie wyglądać np. tak:

 • Jakiś tytuł (pozycji: 1)
 • Jakiś tytuł (pozycji: 5)
 • Jakiś tytuł (pozycji: 7)

Artykułów: 7

W przypadku listy kategorii artykułów w sekcji

 1. W katalogu /templates/twoj_szablon/ załóż katalog /html, jeśli nie istnieje,
 2. W utworzonym podkatalogu załóż kolejny podkatalog /com_content, a w nim /sections
 3. Przekopiuj z katalogu /components/com_content/views//sections/tmpl do utworzonego przed chwilą katalogu skrypt default.php
 4. W ulubionym edytorze tekstu otwórz do edycji plik default.php umieszczony w katalogu twojego szablonu
 5. Odszukaj linię 33 i zmień umieszczony w niej kod
( <?php echo $category->numitems ." ". JText::_( 'items' );?> )

na następujący:

(<?php echo JText::_( 'items' ) . ': ' . $category->numitems;?> )

7. Zapisz zmodyfikowany skrypt. Od tego momentu w tabeli wyświetlającej listę kategorii informacja o ilości pozycji w kategorii będzie wyglądać np. tak:

 • Jakiś tytuł (Artykuły: 1)
 • Jakiś tytuł (Artykuły: 5)
 • Jakiś tytuł (Artykuły: 7)

8. Możesz jeszcze odszukać w pliku językowym witryny (strony frontowej) pl-PL.com_content.ini linię

ITEMS=Artykuły

i zmienić formę gramatyczną na:

ITEMS=Artykułów

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],