--=REKLAMA=--

Jak konfigurować układ Lista artykułów w kategorii wywoływany z układu Sekcja artykułów

Z Joomla!WikiPL

W Joomla 1.5 układ Sekcja artykułów prezentuje listę kategorii artykułów w sekcji. Kiedy na tej stronie wybierzesz odnośnik do kategorii, wyświetlana jest lista artykułów z tej kategorii.

Zwykle, gdy tworzysz pozycję menu typu Lista artykułów w kategorii, możesz możliwości ustawienia kilku parametrów kontrolujących szczegóły prezentacji. Możesz na przykład zdecydować, czy będą widoczne nagłówki kolumn, data, filtr i inne. Jeśli jednak dodasz pozycję menu typu Sekcja artykułów, nie ma gdzie skonfigurować parametrów kontrolujących te opcje, ponieważ strony Lista artykułów w kategorii prezentowane są, gdy wchodzisz głebiej.

Co się dzieje w takiej sytuacji. To zależy, czy wśród pozycji menu dla tej kategorii istnieje pozycja typu lista bądź przegląd artykułów. Jeśli istnieje, Joomla! zastosuje ustawienia określone dla tej pozycji menu. Jeśli nie istnieje, Joomla! użyje ustawień domyślnych.

Szczegóły prezentacji kategorii artykułów wywoływanych ze strony sekcji artykułów można kontrolować, tworząc i konfigurując ukryte pozycje menu typu Lista artykułów w kategorii dla każdej z kategorii w sekcji. Oto przykład:

  1. Załóżmy, że masz sekcję Psy z dwiema kategoriami: Owczarek szkocki i Jamnik.
  2. Stwórz dla sekcji Psy zwykłą pozycję menu typu Sekcja artykułów
  3. Stwórz nowe menu i nazwij je ukryte. Stwórz moduł typu mod_mainmenu dla tego menu (zapewne zostanie stworzony automatycznie). To menu nie będzie widoczne na witrynie. Wykorzystamy je jedynie, by stworzyć pozycje menu.
  4. W ukrytym menu stwórz odrębne pozycje menu dla kategorii Owczarek szkocki i kategorii Jamnik, wybierając ukłąd lista artykułów w kategorii. Skonfiguruj parametry każdej z pozycji tak, jak chcesz je wyświetlać.

Gdy teraz wybierzesz odnośnik do kategorii na stronie sekcji artykułów Psy, to lista artykułów w kategorii będzie prezentowana zgodnie z ustawieniami dla ukrytych pozycji menu Owczarek szkocki albo Jamnik. Pamiętaj, że jeśli w przyszłości dodasz kolejną kategorię (np. Pudle), trzeba będzie również dodać nową pozycję w ukrytym menu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],