--=REKLAMA=--

Jak dodać www do URL

Z Joomla!WikiPL

Jak dodać przedrostek www do wszystkich witryn Joomla?

Dodaj poniższy kod do pliku .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.przyklad\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.przyklad.com/$1 [R=301,L]

Bardziej kompleksowe rozwiązanie polega na równoczesnym zapewnieniu kanoniczności. Użyj kodu:

RewriteEngine On
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.html?\ HTTP/
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.html?$ http://www.przyklad.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} !^POST
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.php\ HTTP/
RewriteCond %{SERVER_PORT}>s ^(443>(s)|[0-9]+>s)$
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.php$ http%2://www.przyklad.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.przyklad\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.przyklad.com/$1 [R=301,L]

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],