--=REKLAMA=--

Jak dodać tytul artykułu do odnośnika Czytaj więcej?

Z Joomla!WikiPL

Jak dodać tytuł artykułu do odnośnika Czytaj więcej?

W Joomla 1.5 dysponujesz możliwością zastąpienia standardowych widoków własnymi rozwiązaniami (template overrides). Skrypty definiując własne szablony umieszczamy w katalogu swojego szablonu, w specjalnie utworzonym folderze nazwanym /html. Sprawdź, czy masz taki katalog. Jeśli go nie masz, postępuj według procedury opisanej poniżej. Jeśli masz - dostosuj tę procedurę do swojej sytuacji.

 1. Utwórz w katalogu swojego szablonu podkatalog /html.
 2. W podkatalogu /html utwórz katalog /com_content.
 3. W podkatalogu /com_content utwórz folder /category, /homepage, /section.
 4. Przekopuj do odpowiednich katalogów w katalogu /html pliki widoków z macierzystych katalogów Joomla:
  • plik (joomla)/components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/category/blog_item.php
  • plik (joomla)/components/com_content/views/homepage/tmpl/default_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/frontpage/default_item.php
  • plik (joomla)/components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php do (twoj_szablon)/html/com_content/section/blog_item.php
 5. Otwórz w ulubionym każdy z przekopiowanych skryptów, znajdź pod koniec każdego z nich zacytowany poniżej fragment i dokonaj zmiany linii echo JText::sprintf('Read more...'); na echo JText::sprintf('Read more', $this->item->title);:
<a href="<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="readon<?php echo $this->item->params->get('pageclass_sfx'); ?>">
   <?php if ($this->item->readmore_register) :
     echo JText::_('Register to read more...');
   elseif ($readmore = $this->item->params->get('readmore')) :
     echo $readmore;
   else :
     echo JText::sprintf('Read more...');
   endif; ?></a>

Po zmianie fragment ten powinien wyglądać następująco:

<a href="<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="readon<?php echo $this->item->params->get('pageclass_sfx'); ?>">
   <?php if ($this->item->readmore_register) :
     echo JText::_('Register to read more...');
   elseif ($readmore = $this->item->params->get('readmore')) :
     echo $readmore;
   else :
     echo JText::sprintf('Read more', $this->item->title);
   endif; ?></a>


Odnośnik Więcej: będzie teraz wyglądać tak: Więcej: (Tytuł artykułu)‏‎

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],