--=REKLAMA=--

Jak dodać klawisze dostepu?

Z Joomla!WikiPL

Oto szybki sposób dodania klawiszy dostępu w Joomla 1.5. Uwaga: To rozwiązanie ingeruje bezpośrednio w kod Joomla!. Modyfikacja oryginalnych plików może więc być konieczna po kolejnych aktualizacjach Joomla!.

Najpierw uzupełniamy plik component.xml w katalogu /administrator/components/com_menus/models/metadata o definicję parametru, dodając parametr acceskey:

<param name="accesskey" type="text" size="1" default="" label="Accessibility Access Key"
description="Accessibility Access Key for the page which this Menu item points to" />

Po uzupełnieniu plik powinien wyglądać jak poniżej:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <metadata>
    <state>
     <name>Component</name>
     <description>Component Parameters</description>
     <params>
       <param name="page_title" type="text" size="30" default="" label="Page Title"
        description="PARAMPAGETITLE" />
       <param name="show_page_title" type="radio" default="1" label="Show Page Title"
        description="SHOW/HIDE THE PAGES TITLE">
        <option value="0">No</option>
        <option value="1">Yes</option>
       </param>
       <param name="pageclass_sfx" type="text" size="20" default="" label="Page Class Suffix"
        description="PARAMPAGECLASSSFX" />
       <param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" />
       <param name="menu_image" type="imagelist" directory="/images/stories" hide_default="1"
        default="" label="Menu Image" description="PARAMMENUIMAGE" />
       <param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" />
       <param name="secure" type="radio" default="0" label="SSL Enabled" description="PARAMSECURE">
        <option value="-1">Off</option>
        <option value="0">Ignore</option>
        <option value="1">On</option>
       </param>
       <param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" />
       <param name="accesskey" type="text" size="1" default="" label="Accessibility Access Key"
description="Accessibility Access Key for the page which this Menu item points to" />
     </params>
     <advanced />
    </state>
  </metadata>

Następnie zmodyfikuj obsługujący witrynę plik \modules\mod_mainmenu\helper.php, dodając:

  // ACCESS KEY HACK - czesc 1
  $accessKey = $iParams->get('accesskey');
  $tmp->accessKey = $accessKey;

oraz

  // ACCESS KEY HACK - czesc 2
  if ($tmp->accessKey)
  $data = '<a href="'.$tmp->url.'" accesskey="'.$tmp->accessKey.'">'.$image.$tmp->name.'</a>';
  else
  $data = '<a href="'.$tmp->url.'" >'.$image.$tmp->name.'</a>';

w funkcji _getItemData($item), jak poniżej:

  function _getItemData($item)
    {
     $data = null;
 
     // Menu Link is a special type that is a link to another item
     if ($item->type == 'menulink')
     {
       $menu = &JSite::getMenu();
       if ($tmp = clone($menu->getItem($item->query['Itemid']))) {
        $tmp->name  = '<span><![CDATA['.$item->name.']]></span>';
        $tmp->mid  = $item->id;
        $tmp->parent = $item->parent;
       } else {
        return false;
       }
     } else {
       $tmp = clone($item);
       $tmp->name = '<span><![CDATA['.$item->name.']]></span>';
     }
 
     $iParams = new JParameter($tmp->params);
     if ($iParams->get('menu_image') && $iParams->get('menu_image') != -1) {
       $image = '<img src="'.JURI::base(true).'/images/stories/'.$iParams->get('menu_image').'" alt="" />';
     } else {
       $image = null;
     }
 
 
     // ACCESS KEY HACK - czesc 1     ##############################
     $accessKey = $iParams->get('accesskey');
     $tmp->accessKey = $accessKey;
 
     switch ($tmp->type)
     {
       case 'separator' :
        return '<span class="separator">'.$image.$tmp->name.'</span>';
        break;
 
       case 'url' :
        if ((strpos($tmp->link, 'index.php?') !== false) && (strpos($tmp->link, 'Itemid=') === false)) {
          $tmp->url = $tmp->link.'&amp;Itemid='.$tmp->id;
        } else {
          $tmp->url = $tmp->link;
        }
        break;
 
       default :
        $router = JSite::getRouter();
        $tmp->url = $router->getMode() == JROUTER_MODE_SEF ?
         'index.php?Itemid='.$tmp->id : $tmp->link.'&Itemid='.$tmp->id;
        break;
     }
 
     // Print a link if it exists
     if ($tmp->url != null)
     {
       // Handle SSL links
       $iSecure = $iParams->def('secure', 0);
       if ($tmp->home == 1) {
        $tmp->url = JURI::base();
       } elseif (strcasecmp(substr($tmp->url, 0, 4), 'http') && (strpos($tmp->link, 'index.php?') !== false)) {
        $tmp->url = JRoute::_($tmp->url, true, $iSecure);
       } else {
        $tmp->url = str_replace('&', '&amp;', $tmp->url);
       }
 
       switch ($tmp->browserNav)
       {
        default:
        case 0:
          // _top
          // ACCESS KEY HACK - czesc 2     ###############################
          if ($tmp->accessKey)
           $data = '<a href="'.$tmp->url.'" accesskey="'.$tmp->accessKey.'">'.$image.$tmp->name.'</a>';
          else
           $data = '<a href="'.$tmp->url.'" >'.$image.$tmp->name.'</a>';
          break;
        case 1:
          // _blank
          $data = '<a href="'.$tmp->url.'" target="_blank">'.$image.$tmp->name.'</a>';
          break;
        case 2:
          // window.open
          $attribs = 'toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,
           scrollbars=yes,resizable=yes,'.$this->_params->get('window_open');
 
          // hrm...this is a bit dickey
          $link = str_replace('index.php', 'index2.php', $tmp->url);
          $data = '<a href="'.$link.'" onclick="window.open(this.href,\'targetWindow\',\''.$attribs.'\');
           return false;">'.$image.$tmp->name.'</a>';
          break;
       }
     } else {
       $data = '<a>'.$image.$tmp->name.'</a>';
     }
 
     return $data;
 
    }

Zaloguj się na stronę zaplecza administracyjnego i otwórz do edycji dowolną pozycję w menu. W sekcji Parametry : System po prawej stronie znajdziesz możliwość ustawienia parametru Klawisz dostępu. Określ go i zapisz nowe ustawienia. Gotowe!‏‎

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],