--=REKLAMA=--

JEvents/Moduł Terminy - Legenda

Z Joomla!WikiPL

< Moduł: Aktualne terminy

Moduł Terminy - Legenda [Events Legend], przeznaczony dla komponentu Events napisanego przez Erica Lamette. Wyświetla legendę komponentu JEvenst oraz panel kontrolny z odnośnikami: Dodaj wydarzenie i Moje wydarzenia.

Kontrolę nad sposobem i zakresem publikowanych informacji umożliwia zestaw fakultatywnych parametrów ustawianych w edytorze właściwości modułu. Moduł jest zawsze dostępny w dziale plików JoomlaCode pod adresem: mod_events_legend. Umieszczono go również w pakiecie JEvents, dostępnym pod tym samym adresem. Po zainstalowaniu jednym ze standardowych w Joomla! sposobów moduł trzeba opublikować.

Konfiguracja modułu

  • Schowek [Enable Cache]: Zaznacz Tak, aby moduł korzystał z tymczasowej pamięci podręcznej (cache) - przyspiesza wczytywanie stron przez przeglądarki użytkowników
  • Przyrostek klasy CSS modułu [Module Class Suffix]: W arkuszu CSS możesz stworzyć klasę .table.moduletable-przyrostek lub klasę .module-przyrostek, aby zastosować styl specyficzny dla tego modułu. Wpisz przyrostek (wszystkie znaki włącznie z myślnikiem).
  • Panel kontrolny [Show Admin Panel]: Zaznacz Tak, aby w module wyświetlić panel administracyjny: Dodaj wydarzenie i Moje wydarzenia.

Własny format informacji w module Aktualne terminy >

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],