--=REKLAMA=--

JEvents/Instalacja

Z Joomla!WikiPL

< Cechy JEvents

Aby korzystać z JEvents, wystarczy zainstalować komponent i koniecznie bota obsługującego wyszukiwanie. Moduły i EventReportbot nie są konieczne, aczkolwiek warto je również zainstalować. Szczególnie moduł Mini kalendarz [Events Calendar], który pozwala umieścić w dowolnym obszarze i na dowolnych stronach jeden, dwa lub trzy kalendarzyki z odnośnikami do terminów w poprzednim, bieżącym i następnym miesiącu. Bez tego modułu dostęp do informacji o wydarzeniach możliwy będzie jedynie po wybraniu z menu witryny łącza do komponentu Komponent, moduły i boty instalujemy jedną z metod dostępnych w Joomla! – z pakietu instalacyjnego albo z rozpakowanego archiwum, umieszczonego na serwerze.

Uwaga: Każdy ze składników instalujemy odrębnie, korzystając z odpowiednich instalatorów – komponentów, modułów i botów.
Uwaga 2. Z witryny projektu można pobrać zarówno wyodrębnione pliki instalacyjne wszystkich składników, jak i pakiet JEvents, zawierający kompletny zestaw składników. Przed przystąpieniem do instalacji należy go rozpakować na swoim komputerze i wyodrębnić zeń archiwa komponentu, modułów i botów.

Rozpoczynamy >


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],