--=REKLAMA=--

JA Purity/Wymiana grafiki w nagłówku szablonu

Z Joomla!WikiPL

Oryginalny szablon JA Purity został wydany przez JoomlArt.com jako archiwum w formacie ZIP oraz został umieszczony w pakiecie instalacyjnym Joomla!. Odnoszące się do obszaru header pliki szablonu, które poddamy modyfikacji, header1.jpg, header2.jpg oraz header3.jpg znajdują się w poniższym katalogu:

  templates/ja_purity
         images/
           header/
             header1.jpg
             header2.jpg
             header3.jpg

Jeśli korzystasz z samouczka i szablonu ćwiczebnego, pliki te znajdują się w katalogu:

  templates/my_japurity
          images/
           header/
             header1.jpg
             header2.jpg
             header3.jpg
 1. Stwórz nowy obraz o rozmiarach: szerokość - 600 pikseli, wysokość 80px, korzystając z edytora graficznego takiego, jak Gimp.
 2. Zapisz obraz w formacie JPG w katalogu images/header. W ten sposób nadpiszesz (zastąpisz) istniejące pliki headerX.jpg.
 3. Poprawiaj, zapisuje, testu swój nowy nagłówek aż uzyskasz satysfakcjonujący Cię efekt.

Jeśli później zdecydujesz się zmienić rozmiar obszaru nagłówka, konieczne będzie dopasowanie wielkości obrazków.

W przypadku, gdy zmienisz rozmiary obrazów nagłówka, konieczne będzie uaktualnienie jeszcze jednego pliku dla każdego wariantu kolorystycznego - pliku header-mask.png. Pliki te umieszczone są w katalogach:

  templates/ja_purity
          images/
            header-mask.png
          styles/
            header/
              blue/
                header-mask.png
              green/
                header-mask.png

W przypadku, gdy korzystasz z szablonu ćwiczebnego, głównym katalogiem szablonu jest oczywiście katalog:

  templates/my_japurity

Jedyne, co trzeba zrobić, to zmienić rozmiar obrazka, by dostosować go do Twojego obrazu nagłówka tak, aby obrazek maskujący był o 2px szerszy, niż własne obrazki nagłówka. Domyślnie obrazek maskujący ma 602px szerokości i 80px wysokości. Jeśli zatem zmienisz rozmiar swojego nagłówka np. tak, aby miał 400 na 141 px, to obrazek maskujący powinien mieć rozmiary 402 x 141px. Obrazek maskujący można odtworzyć za pomocą prostego narzędzia gradientu w dowolnym edytorze graficznym.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],

Źródło „http://wiki.joomla.pl/index.php?title=JA_Purity/Wymiana_grafiki_w_nagłówku_szablonu&oldid=21506