--=REKLAMA=--

JA Purity/Wprowadzenie

Z Joomla!WikiPL

Przedstawienie

Szablon JA Purity zaprojektowany przez JoomaArt jest jednym z trzech standardowych szablonów witryny dołączonych do pakietu instalacyjnego Joomla!. W zwięzłym opisie projektanci podkreślają jego ułatwienia dostępności, elegancję i łatwość w dostrajaniu do swoich wymagań.

Najważniejsze cechy szablonu

1) Dwa rodzaje rozwijanego menu - JA Suckerfish oraz JA MooMenu, 2) trzy wbudowane motywy kolorystyczne (czarny, zielony i niebieski), 3) wygląd modułu w pozycji left, 4) wygląd modułu w pozycji spotlight, 5-10) wygląd modułów w pozycji right uzyskany za pomocą przyrostków klasy CSS _black, _red, bez przyrostka, _blue, _text, _green, 11) zwijane/rozwijanie modułów w prawym pasku

Do najważniejszych cech szablonu należą:

 • trzy wbudowane motywy kolorystyczne (czarny, zielony i niebieski)
 • konfigurowana szerokość strony na ekranie (płynna, wąska, szeroka, ustalona - procentowo lub w pikselach)
 • integracja z rozwijanymi menu JA Suckerfish oraz JA MooMenu. Obsługa dodatkowych menu rozszerzających system nawigacji.
 • opcjonalne stosowanie logo tekstowego lub graficznego
 • osiem formatek modułów (3 zależne od pozycji, 5 od zastosowania przyrostków _red, _green, _blue, _black, _text)
 • zwijane/rozwijanie modułów w prawym pasku
 • poprawna struktura, zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 • zgodność ze standardami xHTML i CSS
 • czytelna typografia (wyróżnienia!)
 • bezproblemowa obsługa w różnych przeglądarkach - Internet Explorer 6+, Firefox, Safari, Opera
 • szybkość i lekkość
 • obsługa RTL

Jeśli masz pytania dotyczące obsługi szablonu, skorzystaj z następującego forum.

Dostosowanie

Konfiguracja szablonu

JA Purity można łatwo dostosować do swoich potrzeb za pomocą edytora właściwości szablonu.

Ja purity config.png

Można tu m.in.

 • wybrać między logo graficznym lub tekstowym
 • zdefiniować wiersz streszczający zawartość witryny - w przypadku wyboru logo tekstowego
 • ustalić domyślny rozmiar czcionki
 • wybrać rodzaj rozwijanego menu poziomego (JA Suckerfish albo JA MooMenu)
 • ustalić preferowaną szerokość strony na ekranie,
 • dokonać wyboru wariantów stylistycznych - kolorystyka nagłówka, tła, elementów pierwszoplanowych,
 • określić, czy moduły w prawej kolumnie mają być domyślnie zwinięte lub rozwinięte
 • wyłączyć funkcję zwijania modułów z konkretnych modułów.

Konfiguracja szablonu zapisywana jest w pliku params.ini, który powinien być zachowany z uprawnieniami 555.

Modyfikacje

Aby zapewnić witrynie indywidualny, niepowtarzalny charakter, nie wystarczy skorzystanie z możliwości konfiguracji szablonu. Każdy z szablonów włączonych do pakietu instalacyjnego Joomla! można swobodnie modyfikować. Prace dostosowawcze mogą obejmować każdy aspekt szablonu - od wymiany elementów graficznych, np. logo czy losowo zmieniającego się tła nagłówków na własne po dodawanie własnych wariantów kolorystycznych czy zmiany typograficzne.

Zanim rozpoczniesz

Dokonywanie modyfikacji w oryginalnych plikach szablonu jest nieco ryzykowne. Zmiany mogą zniszczyć szablon na tyle, że nie uda się go odtworzyć. A w przypadku szablonów domyślnych ryzykujemy również utratą swoich poprawek w wyniku aktualizacji Joomla!. Zdarza się, że w łatkach aktualizujących Joomla! do nowszych wersji znajdują się również zmienione pliki szablonów. Jeśli zmodyfikujemy oryginalny szablon, to musimy się liczyć z możliwością utraty swoich poprawek - wszystkie zmiany w domyślnych plikach css, php, png mogą podczas aktualizacji Joomla! ulec nadpisaniu.

Aby nie ryzykować zniszczenia oryginalnego szablonu ani nadpisania poprawej w wyniku aktualizacji Joomla!, do włąsnych eksperymentów i modyfikacji posługujemy się kopią szablonu.

 1. Utwórz katalog templates/my_japurity.
 2. Skopiuj do nowo utworzonego katalogu my_japurity całą zawartość oryginalnego szablonu z katalogu ja_purity.
 3. Przejdź do katalogu administrator/language/en-GB i skopiuj plik en-GB.tpl_ja_purity.ini do nowego pliku nazwanego en-GB.tpl_my_japurity.ini.
 4. To samo wykonaj w katalogu /language/en-GB.
 5. Przejdź do katalogu administrator/language/pl-PL i skopiuj plik pl-PL.tpl_ja_purity.ini do nowego pliku nazwanego pl-PL.tpl_my_japurity.ini.
 6. To samo wykonaj w katalogu /language/pl-PL.
 7. Otwórz plik templateDetails.xml i zmień wszystkie wystapienia oryginalnej nazwy katalogu ja_purity na nazwę swojego katalogu - my_japurity.
  1. <name>JA_Purity</name>
  1. <language tag="en-GB">en-GB.tpl_ja_purity.ini</language>
  1. <language tag="pl-PL">pl-PL.tpl_ja_purity.ini</language>
  1. <language tag="en-GB">admin/en-GB.tpl_ja_purity.ini</language>
  1. <language tag="pl-PL">admin/pl-PL.tpl_ja_purity.ini</language>
  1. <param name="theme_header" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/header" default="" label="Header Themes" description="HEADER THEMES DESCRIPTION" />
  2. <param name="theme_background" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/background" default="" label="Background Themes" description="BACKGROUND THEMES DESCRIPTION" />
  3. <param name="theme_elements" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/elements" default="" label="Primary Elements" description="PRIMARY ELEMENTS DESCRIPTION" />
 8. Możesz również pobrać i zainstalować szablon ćwiczebny. Gdy pobierzesz archiwum, przemianuj je na my_japurity.zip, zaloguj się na zaplecze i zainstaluj szablon.

Ten samouczek oparty jest na najnowszej wersji szablonu, umieszczonej w Joomla 1.5.11.


Pozycje modułów

Ja purity module position.png


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],