--=REKLAMA=--

JA Purity/Jeden obrazek w nagłówku

Z Joomla!WikiPL

Oryginalny szablon JA Purity został wydany przez JoomlArt.com jako archiwum w formacie ZIP oraz został umieszczony w pakiecie instalacyjnym Joomla!. Odnoszące się do obszaru header pliki szablonu, które poddamy modyfikacji, index.phporaz style.css znajduje się w poniższym katalogu:

  templates/ja_purity
         index.php
         styles/
           header/
             blue/
               style.css
             green/
               style.css

Jeśli korzystasz z samouczka i szablonu ćwiczebnego, pliki ten znajdują się w katalogu:

  templates/ja_purity
         index.php
         styles/
           header/
             blue/
               style.css
             green/
               style.css

Pliki PHP i CSS możesz zmodyfikować w dowolnym zwykłym edytorze tekstu, takim jak Vi czy Notepad albo za pomocą edytorów dostępnych na stronie administracyjnej Joomla!. Tutaj posłużymy się edytorem wbudowanym w Joomla!.

 1. Najpierw zmodyfikuj plik index.php, aby usunąć kod powodujacy losowe wyświetlanie obrazków nagłówka, znajdujący się w wierszu 112
  1. <!-- BEGIN: HEADER -->
  2. <div id="ja-headerwrap">
  3. 	<div id="ja-header" class="clearfix" style="background: url(<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/images/header/<?php echo $tmpTools->getRandomImage(dirname(__FILE__).DS.'images/header'); ?>) no-repeat top <?php if($this->direction == 'rtl') echo 'left'; else echo 'right';?>;">
 2. W wyniku zmiany kod ten powinien wyglądać następująco:
  1. <!-- BEGIN: HEADER -->
  2. <div id="ja-headerwrap">
  3. 	<div id="ja-header" class="clearfix">
 3. Zmodyfikuj następująco pliki style.css dla obu wariantów kolorystycznych (i ewentualnie dodanych przez siebie).
  1. .ja-headermask {
  2. 	width: 602px;
  3. 	display: block;
  4. 	background: url(images/myheader-image.png) no-repeat top right;
  5. 	height: 80px;
  6. 	position: absolute;
  7. 	top: 0;
  8. 	right: 0;
  9. }
 4. W ulubionym programie graficznym stworz obrazek o rozmiarach 602 x 80 px i zapisz go w katalogu styles/header/xxxxx/images. You'll either want to fade the image to transparent at the edges or ensure it matches the background color for your header.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],

Źródło „http://wiki.joomla.pl/index.php?title=JA_Purity/Jeden_obrazek_w_nagłówku&oldid=21529