--=REKLAMA=--

JA Purity/Element body

Z Joomla!WikiPL

Zalążek artykułu To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.

Oryginalny szablon JA Purity został wydany przez JoomlArt.com jako archiwum w formacie ZIP oraz został umieszczony w pakiecie instalacyjnym Joomla!. Odnoszące się do obszaru header pliki szablonu index.php oraz template.css znajdują się w poniższych katalogach:

  templates/ja_purity
         index.php
         css/
           template.css

Jeśli korzystasz z samouczka, możesz pobrać specjalną wersję ćwiczebną wersję szablonu i zainstalować ją w następującym katalogu:

  templates/my_japurity
         index.php
         css/
           template.css

Pliki HTML oraz PHP

ja_purity/index.php

 1. <body id="bd" class="fs<?php echo $tmpTools->getParam(JA_TOOL_FONT);?> <?php echo $tmpTools->browser();?>" >
 2. <a name="Top" id="Top"></a>
 3. <ul class="accessibility">
 4. 	<li><a href="#ja-content" title="<?php echo JText::_("Skip to content");?>"><?php echo JText::_("Skip to content");?></a></li>
 5. 	<li><a href="#ja-mainnav" title="<?php echo JText::_("Skip to main navigation");?>"><?php echo JText::_("Skip to main navigation");?></a></li>
 6. 	<li><a href="#ja-col1" title="<?php echo JText::_("Skip to 1st column");?>"><?php echo JText::_("Skip to 1st column");?></a></li>
 7. 	<li><a href="#ja-col2" title="<?php echo JText::_("Skip to 2nd column");?>"><?php echo JText::_("Skip to 2nd column");?></a></li>
 8. </ul>
 9.  
 10. <div id="ja-wrapper">
 11.  
 12. <!-- BEGIN: HEADER -->
 13. <div id="ja-headerwrap">
 14. 	<div id="ja-header" class="clearfix" style="background: url(<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/images/header/<?php echo $tmpTools->getRandomImage(dirname(__FILE__).DS.'images/header'); ?>) no-repeat top <?php if($this->direction == 'rtl') echo 'left'; else echo 'right';?>;">
 15.  
 16. 	<div class="ja-headermask">&nbsp;</div>
 17.  
 18. 	<?php
 19. 		$siteName = $tmpTools->sitename();
 20. 		if ($tmpTools->getParam('logoType')=='image'): ?>
 21. 		<h1 class="logo">
 22. 			<a href="index.php" title="<?php echo $siteName; ?>"><span><?php echo $siteName; ?></span></a>
 23. 		</h1>
 24. 	<?php else:
 25. 		$logoText = (trim($tmpTools->getParam('logoText'))=='') ? $config->sitename : $tmpTools->getParam('logoText');
 26. 		$sloganText = (trim($tmpTools->getParam('sloganText'))=='') ? JText::_('SITE SLOGAN') : $tmpTools->getParam('sloganText');	?>
 27. 		<h1 class="logo-text">
 28. 			<a href="index.php" title="<?php echo $siteName; ?>"><span><?php echo $logoText; ?></span></a>
 29. 		</h1>
 30. 		<p class="site-slogan"><?php echo $sloganText;?></p>
 31. 	<?php endif; ?>
 32.  
 33. 	<?php $tmpTools->genToolMenu(JA_TOOL_FONT, 'png'); ?>
 34.  
 35. 	<?php if($this->countModules('user4')) : ?>
 36. 		<div id="ja-search">
 37. 			<jdoc:include type="modules" name="user4" />
 38. 		</div>
 39. 	<?php endif; ?>
 40.  
 41. 	</div>
 42. </div>
 43. <!-- END: HEADER -->
 44.  
 45. <!-- BEGIN: MAIN NAVIGATION -->
 46. <?php if ($this->countModules('hornav')): ?>
 47. <div id="ja-mainnavwrap">
 48. 	<div id="ja-mainnav" class="clearfix">
 49. 	<jdoc:include type="modules" name="hornav" />
 50. 	</div>
 51. </div>
 52. <?php endif; ?>
 53. <!-- END: MAIN NAVIGATION -->
 54.  
 55. <div id="ja-containerwrap<?php echo $divid; ?>">
 56. <div id="ja-containerwrap2">
 57. 	<div id="ja-container">
 58. 	<div id="ja-container2" class="clearfix">
 59.  
 60. 		<div id="ja-mainbody<?php echo $divid; ?>" class="clearfix">
 61.  
 62. 		<!-- BEGIN: CONTENT -->
 63. 		<div id="ja-contentwrap">
 64. 		<div id="ja-content">
 65.  
 66. 			<jdoc:include type="message" />
 67.  
 68. 			<?php if(!$tmpTools->isFrontPage()) : ?>
 69. 			<div id="ja-pathway">
 70. 				<jdoc:include type="module" name="breadcrumbs" />
 71. 			</div>
 72. 			<?php endif ; ?>
 73.  
 74. 			<jdoc:include type="component" />
 75.  
 76. 			<?php if($this->countModules('banner')) : ?>
 77. 			<div id="ja-banner">
 78. 				<jdoc:include type="modules" name="banner" />
 79. 			</div>
 80. 			<?php endif; ?>
 81.  
 82. 		</div>
 83. 		</div>
 84. 		<!-- END: CONTENT -->
 85.  
 86. 		<?php if ($this->countModules('left')): ?>
 87. 		<!-- BEGIN: LEFT COLUMN -->
 88. 		<div id="ja-col1">
 89. 			<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />
 90. 		</div><br />
 91. 		<!-- END: LEFT COLUMN -->
 92. 		<?php endif; ?>
 93.  
 94. 		</div>
 95.  
 96. 		<?php if ($this->countModules('right')): ?>
 97. 		<!-- BEGIN: RIGHT COLUMN -->
 98. 		<div id="ja-col2">
 99. 			<jdoc:include type="modules" name="right" style="jarounded" />
 100. 		</div><br />
 101. 		<!-- END: RIGHT COLUMN -->
 102. 		<?php endif; ?>
 103.  
 104. 	</div>
 105. 	</div>
 106. </div>
 107. </div>
 108.  
 109. <?php
 110. $spotlight = array ('user1','user2','top','user5');
 111. $botsl = $tmpTools->calSpotlight ($spotlight,99,22);
 112. if( $botsl ) :
 113. ?>
 114. <!-- BEGIN: BOTTOM SPOTLIGHT -->
 115. <div id="ja-botslwrap">
 116. 	<div id="ja-botsl" class="clearfix">
 117.  
 118. 	 <?php if( $this->countModules('user1') ): ?>
 119. 	 <div class="ja-box<?php echo $botsl['user1']['class']; ?>" style="width: <?php echo $botsl['user1']['width']; ?>;">
 120. 			<jdoc:include type="modules" name="user1" style="xhtml" />
 121. 	 </div>
 122. 	 <?php endif; ?>
 123.  
 124. 	 <?php if( $this->countModules('user2') ): ?>
 125. 	 <div class="ja-box<?php echo $botsl['user2']['class']; ?>" style="width: <?php echo $botsl['user2']['width']; ?>;">
 126. 			<jdoc:include type="modules" name="user2" style="xhtml" />
 127. 	 </div>
 128. 	 <?php endif; ?>
 129.  
 130. 	 <?php if( $this->countModules('top') ): ?>
 131. 	 <div class="ja-box<?php echo $botsl['top']['class']; ?>" style="width: <?php echo $botsl['top']['width']; ?>;">
 132. 			<jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" />
 133. 	 </div>
 134. 	 <?php endif; ?>
 135.  
 136. 	 <?php if( $this->countModules('user5') ): ?>
 137. 	 <div class="ja-box<?php echo $botsl['user5']['class']; ?>" style="width: <?php echo $botsl['user5']['width']; ?>;">
 138. 			<jdoc:include type="modules" name="user5" style="xhtml" />
 139. 	 </div>
 140. 	 <?php endif; ?>
 141.  
 142. 	</div>
 143. </div>
 144. <!-- END: BOTTOM SPOTLIGHT -->
 145. <?php endif; ?>
 146.  
 147. <!-- BEGIN: FOOTER -->
 148. <div id="ja-footerwrap">
 149. <div id="ja-footer" class="clearfix">
 150.  
 151. 	<div id="ja-footnav">
 152. 		<jdoc:include type="modules" name="user3" />
 153. 	</div>
 154.  
 155. 	<div class="copyright">
 156. 		<jdoc:include type="modules" name="footer" />
 157. 	</div>
 158.  
 159. 	<div class="ja-cert">
 160. 		<jdoc:include type="modules" name="syndicate" />
 161.   <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer" target="_blank" title="<?php echo JText::_("CSS Validity");?>" style="text-decoration: none;">
 162. 		<img src="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/images/but-css.gif" border="none" alt="<?php echo JText::_("CSS Validity");?>" />
 163. 		</a>
 164. 		<a href="http://validator.w3.org/check/referer" target="_blank" title="<?php echo JText::_("XHTML Validity");?>" style="text-decoration: none;">
 165. 		<img src="<?php echo $tmpTools->templateurl(); ?>/images/but-xhtml10.gif" border="none" alt="<?php echo JText::_("XHTML Validity");?>" />
 166. 		</a>
 167. 	</div>
 168.  
 169. 	<br />
 170. </div>
 171. </div>
 172. <!-- END: FOOTER -->
 173.  
 174. </div>
 175.  
 176. <jdoc:include type="modules" name="debug" />
 177.  
 178. </body>

Pliki CSS

ja_purity/css/template.css

 1. /* COMMON STYLE
 2. --------------------------------------------------------- */
 3. html, body, form, fieldset {
 4. 	margin: 0;
 5. 	padding: 0;
 6. }
 7.  
 8. body {
 9. 	color: #000000;
 10. 	background: #FFFFFF;
 11. 	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 12. 	line-height: 150%;
 13. }
 14.  
 15. body#bd {
 16. 	color: #333333;
 17. 	background: #F2F2F2;
 18. }
 19.  
 20. body.contentpane {
 21. 	width: auto; /* Printable Page */
 22. 	margin: 1em 2em;
 23. 	line-height: 1.3em;
 24. 	margin: 0px 0px 0px 0px;
 25. 	font-size: 12px;
 26. 	color: #333;
 27. }
 28.  
 29. body.fs1 {
 30. 	font-size: 10px;
 31. }
 32.  
 33. body.fs2{
 34. 	font-size: 11px;
 35. }
 36.  
 37. body.fs3{
 38. 	font-size: 12px;
 39. }
 40.  
 41. body.fs4{
 42. 	font-size: 13px;
 43. }
 44.  
 45. body.fs5{
 46. 	font-size: 14px;
 47. }
 48.  
 49. body.fs6{
 50. 	font-size: 15px;
 51. }

Pliki obrazków

Pliki Javascript


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],

Źródło „http://wiki.joomla.pl/index.php?title=JA_Purity/Element_body&oldid=21232