--=REKLAMA=--

JAMP - przenośny serwer internetowy

Z Joomla!WikiPL

Czym jest JAMP?

Przenośny serwer testowy na Windows

JAMP jest zestawem oprogramowania AMP stworzonym z myślą o użytkownikach Joomla!, ale może być również używany jako lokalne środowisko testowe dla innych aplikacji internetowych, napisanych w PHP i korzystających z MysQL.

JAMP logo.png

Wystarczy go tylko rozpakować na dysku wewnętrznym lub przenośnym urządzeniu do składowania plików, np. kluczu USB, i uruchomić, aby dysponować wydajnym, a na dodatek przenośnym serwerem testowym. Tylko w przypadku, gdy równocześnie używamy Skype, wymaga drobnej ingerencji w ustawienia komunikatora. Pakiet ma tę przewagę nad innymi AMP-ami, że jego konfiguracja została dostosowana do wymagań Joomla i zwykle nie wymaga od użytkowników żadnych dodatkowych zabiegów konfiguracyjnych.

W pakiecie instalacyjnym oprócz oprogramowania serwera otrzymujemy już zainstalowane najnowsze wersje Joomla z przykładowymi danymi (w przypadku Joomla 2.5 w języku polskim). Strona projektu znajduje się pod adresem http://jamp.joomla.pl. Dodatkowo do pakietu włączony jest niewielki programik ports_checker pomagający odkryć źródło konfliktów z innymi programami.

Program nie ma specjalnych wymagań instalacyjnych. Wystarczy system operacyjny z rodziny Windows XP/Windows7/Windows8, przynajmniej 1024 MB pamięci RAM, około 500 MB miejsca na dysku. Projekt dostępny jest w wersji bezpłatnej i w subskrypcji na stronie www.jamp.joomla.pl (wymagana jest bezpłatna rejestracja).

Dowiedz się, jak zainstalować JAMP-a


Zobacz film

Pobieranie

Pobierz pakiet instalacyjny

Pakiet oferowany jest w witrynie projektu pod adresem http://jamp.joomla.pl. Można pobrać wersję bezpłatną bądź wykupić jeden z trzech oferowanych planów subskrypcyjnych. Aby móc pobrać pakiet, trzeba założyć konto użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna. Subskrybenci otrzymują pakiety bogatsze o zainstalowane najnowsze w pełni spolonizowane wydania Joomla! (wraz z przykładowymi danymi) oraz dostęp do forum pomocy technicznej.

Jamp 00 strona projektu.png

Aby pobrać 14-dniową wersję testową JAMP:

 1. Przejdź na stronę http://www.jamp.joomla.pl
 2. Kliknij odnośnik Pobierz wersję testową w menu po prawej stronie.
 3. Na stronie pobierania kliknij przycisk Pobierz wersję testową.

Pobrany plik zostanie zapisany na Twoim komputerze prawdopodobnie w katalogu Pobrane (zależy od ustawień Twojej przeglądarki).

Aby pobrać pełną wersję JAMP:

 1. Przejdź na stronę http://www.jamp.joomla.pl
 2. Kliknij w menu po prawej stronie odnośnik Pobierz pełną wersję.
 3. Wybierz plan subskrypcyjny, który chcesz wykupić
 4. Wybierz sposób płatności (PayPal, PayU lub przelew na konto bankowe)
 5. Podaj swoje dane do rejestracji i zaakceptuj warunki korzystania.
 6. Kliknij przycisk Zarejestruj.
 7. Po zaksięgowaniu płatności otrzymasz wszystkie instrukcje na podany podczas rejestracji adres email.

Rozpakowanie

Instalacja JAMP-a, czyli rozpakowanie archiwum ZIP

Pobrany pakiet, np. JAMP-20-TRIAL-PL.zip jest plikiem skompresowanym w formacie ZIP, co rozpoznajemy po rozszerzeniu. Aby „zainstalować” JAMP-a, wystarczy rozpakować ten plik do dowolnego katalogu na dysku komputera lub przenośnym, np. na kluczu USB.

Jamp 01 wyodrebnij.png

Do rozpakowania pakietu można wykorzystać polecenie Wyodrębnij dostępne w Windows albo aplikację zewnętrzną, np. 7-Zip czy funkcję menedżera plików, np. popularnego programu Total Commander lub AltCommander.

Rozpakowanie za pomocą Eksploratora Windows

 1. Utwórz na dysku swego komputera lub kluczu USB katalog nazwany np. serwer.
 2. Skopiuj do niego pobrany pakiet instalacyjny.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszki nazwę pliku i wybierz z podręcznego menu pozycję Wyodrębnij wszystkie.
 4. W oknie Kreatora wyodrębniania kliknij przycisk Dalej.
 5. Na kolejnym ekranie ustal, do którego katalogu wyodrębnić pliki. Zwróć uwagę, że Eksplorator Windows sugeruje wyodrębnienie plików do folderu nazwanego tak, jak plik archiwum. Aby uniknąć niepotrzebnego tworzenia kolejnego podkatalogu, usuń zbędny element ścieżki albo – korzystając z przycisku Przeglądaj – wskaż, do którego katalogu wyodrębnić pliki.
 6. Po ustaleniu ścieżki do katalogu, w którym chcesz wyodrębnić pliki archiwum, kliknij przycisk Dalej.
 7. Gdy pliki pakietu zostaną wyodrębnione, kliknij przycisk Zakończ. Opcję Pokaż wyodrębnione pliki można pozostawić zaznaczoną.

Po rozpakowaniu w katalogu powinny być widoczne dwa pliki i folder /mnt.

Zbędne zagnieżdżenie systemu plików

Zdarza się jednak, że kreator wyodrębniania nie rozpakuje systemu plików bezpośrednio do założonego przez nas katalogu, ale umieści je w podkatalogu, np. nazwanym tak, jak plik pakietu instalacyjnego, jak na ilustracji obok.

Jamp 05 wyodrebnij.png

Nie przeszkodzi to wprawdzie działaniu JAMP-a, ale utrudni niepotrzebnie dostęp do pliku uruchamiającego serwer i katalogów serwera, w których trzeba niekiedy przeprowadzić jakieś operacje. W takim przypadku najlepiej przenieść całą zawartość utworzonego niepotrzebnie katalogu o jeden katalog wyżej.

Uruchomienie

Uruchomienie serwera JAMP

Do uruchamiania serwera służy plik jamp.exe w głównym katalogu serwera. Kliknięcie nazwy tego pliku lub symbolizującej go ikony wywoła ekran powitalny.

Jamp 11 uruchom.png

Naciśnięcie przycisku Uruchom spowoduje zwykle zamknięcie okna powitalnego i uruchomienie serwera.

Usuń blokadę zapory ogniowej

Podczas pierwszego uruchomienia pojawiają się alerty zabezpieczeń systemu Windows, informujące, że zapora Windows zablokowała programowi Apache i programowi MySQL możliwość akceptowania połączeń z Internetu i sieci, a więc funkcji niezbędnych do działania serwera.

Jamp 12 uruchom.png


W obu przypadkach należy nacisnąć przycisk Odblokuj. (Uwaga: Komunikat taki pojawić powinien się dwukrotnie – raz o blokowaniu serwera Apache, drugi raz o blokowaniu Mysqld. Drugi komunikat „ukrywa” się niekiedy pod innymi oknami – trzeba go odszukać.)

Ikona informacja.png
 Informacja

 Alerty zabezpieczeń pojawiają się także w przypadkach, gdy wcześniej korzystaliśmy z innej umieszczonej w innym katalogu instancji programu.

Wskazówka: Może się zdarzyć, że mimo poprawnej instalacji, serwer nie zostanie uruchomiony. Zobacz w sekcji Porady, jak postępować w takich przypadkach.

Korzystanie

Korzystanie z serwera - menu programu

Po uruchomieniu serwera na dole ekranu komputera, na pasku zadań w prawym dolnym rogu, pojawi się ikona sygnalizująca, że program został uruchomiony.

Jamp 13 uruchom.png

Gdy klikniemy tę ikonę prawym przyciskiem myszki, wywołamy menu podręczne z pozycjami:

 • localhost
 • phpMyadmin
 • phpinfo
 • php - wybór wersji PHP
 • zamknij program.

Kliknięcie pierwszego polecenia uruchomi przeglądarkę internetową, w której zostanie wyświetlona strona domowa naszego lokalnego serwera. Druga opcja umożliwia wywołanie w przeglądarce internetowej programu do obsługi bazy danych MySQL. Opcja trzecia uruchamia skrypt wyświetlający w przeglądarce internetowej bogaty zestaw informacji o ustawieniach PHP. Opcja czwarta pozwala na wybranie wersji PHP, na której chcemy pracować. Opcja piąta kończy działanie programu.

Strona domowa serwera lokalnego

Jamp 14 uruchom.png

Obszar treści na górnej karcie strony startowej podzielony jest na dwie strefy. Po lewej stronie, pod nagłówkiem Twoje witryny, przewidziane jest miejsce na skróty do zainstalowanych na serwerze stron internetowych. Po stronie prawej wydawca zamieszcza kilka przydatnych informacji, w tym dane niezbędne do korzystania z bazy danych oraz – w pakietach z przykładowymi instalacjami Joomla! – dane dostępowe superużytkownika.

Skróty do Twoich witryn

Jamp 15 uruchom.png

Zestaw skrótów Twoje witryny generowany jest automatycznie. Skrypt rozpoznaje, czy w katalogu /mnt/var/www utworzono podkatalogi z plikami witryn, a jeśli tak, dodaje ich nazwy do listy odnośników, jak na ilustracji poniżej.

Jeśli w głównym katalogu dokumentów nie umieszczono żadnego folderu z plikami witryn, wyświetlana jest podpowiedź, by w katalogu /mnt/var/www/ utworzyć folder na pliki witryny, a następnie umieścić w nim np. pliki instalacyjne Joomla!. Odnośniki w wykazie Twoje witryny są łączami do podkatalogów. Jeśli nie będzie w nich plików index.html (index.htm) albo index.php, w przeglądarce zostanie wyświetlona zawartość katalogu, jak na ilustracji poniżej:

Jamp 16 uruchom.png

Adresy stron na serwerze lokalnym

Serwer lokalny nazywa się localhost. Nazwy ta jest adresem strony domowej serwera, jeśli taka istnieje. Alternatywnie możemy wpisywać numer IP – 127.0.0.1, który został zarezerwowany właśnie dla serwera lokalnego.

Adresy witryn, które umieścimy na swoim serwerze lokalnym, składają się z adresu serwera lokalnego i nazwy podkatalogu, zawierającego pliki witryny. A zatem adres:

http://localhost/nazwa_katalogu/

wywołuje główną stronę witryny umieszczoną w katalogu nazwa_katalogu, a więc np.

Jeśli chcemy się dostać na zaplecze witryny, wpisujemy:

 • localhost/joomla/administrator/: wywołuje stronę zaplecza administracyjnego Joomla!
 • localhost/wordpress/wp-admin/: wywołuje stronę zaplecza administracyjnego Wordpressa (kokpitu)
 • localhost/drupal/admin/: wywołuje stronę zaplecza administracyjnego Drupala.

Nazwy ‘joomla’, ‘wordpress’, ‘drupal’ w ścieżkach powyżej to przykładowe nazwy katalogów, w których umieszczono instalacje tych systemów.

Dostęp do bazy danych i przykładowych stron

JAMP jest dedykowany użytkownikom Joomla!, stąd - dla łatwego zapamiętania wydawca użył jako danych dostępowych do bazy danych

 • nazwy użytkownika bazy danych: joomla
 • hasła użytkownika bazy danych: joomla.

W przypadku, gdy zainstalowano przykładowe witryny Joomla!, dla superużytkownika użyto nazwy i hasła admin, umożliwiających logowanie się do witryny i zaplecza.

Ostrzeżenie: tak prostych nazw i haseł nie należy nigdy stosować w przypadku witryn udostępnianych w Internecie.

Uruchamianie stron

Strony www umieszczamy w podkatalogach, które tworzymy w katalogu mnt/var/www. Po utworzeniu nowego katalogu jego nazwa pojawi się jako odnośnik na stronie startowej. Efekt kliknięcia odnośnika zależeć będzie od zawartości katalogu:

 • Jeśli wewnątrz katalogu zostaną umieszczone pliki witryny stworzonej w technologii HTML, w tym dokument startowy nazwany index.html lub index.htm – zostanie wyświetlony ten dokument.
 • Jeśli wewnątrz katalogu zostaną umieszczone pliki skryptów CMS, np. Joomla, Drupal, Wordpress, kliknięcie odnośnika spowoduje uruchomienie witryny, chyba, że nie została jeszcze zainstalowana. W takim przypadku w przeglądarce zostanie wyświetlony pierwszy ekran instalatora (Joomla!, Drupal) lub komunikat, że skrypt nie został jeszcze zainstalowany (Wordpress).
 • Jeśli wewnątrz katalogu nie będzie plików startowych (index.html, index.htm lub index.php), kliknięcie odnośnika do katalogu wyświetli stronę z listą znajdujących się wewnątrz podkatalogów i plików.

Poznaj strukturę katalogów serwera lokalnego

Jamp 17 struktura katalogow.png

Warto poświęcić chwilę czasu, aby zapoznać się ze strukturą i zawartością katalogów serwera lokalnego, ponieważ to w jednym z podkatalogów umieszczane będą testowe instalacje Joomla! czy innych aplikacji internetowych> Tutaj także znajdują się pliki z ustawieniami konfiguracyjnymi poszczególnych składników serwera.

Wewnątrz podkatalogu /mnt znajdują się trzy katalogi:

 • /home: katalog domowy serwera,
 • /usr: katalog z oprogramowaniem serwera,
 • /var: katalog przeznaczony na pliki ulegające częstym zmianom.

W katalogu /home znajdziemy folder ze skryptami popularnego programu phpMyAdmin, którym będziemy się czasem posługiwać, aby dokonać zmian w bazie danych lub naprawić uszkodzone tabele.

W głębi folderu /usr znajdują się katalogi z oprogramowaniem serwera – /apache2, /mysql oraz /php. Wewnątrz tych katalogów znajdziemy pliki konfiguracyjne Apache, MySQL i PHP. W katalogu /var znajdują się cztery podkatalogi:

 • /lib: z podkatalogiem /mysql zawierającym foldery z plikami baz danych,
 • /log: z podkatalogami /apache i /mysql zawierającymi pliki dzienników zdarzeń,
 • /tmp: przeznaczony na pliki tymczasowe,
 • /www: przeznaczony na zbiory skryptów i dokumentów www, umieszczanych zwykle w podkatalogach


Instalacja Joomla lub innych aplikacji

Aby zainstalować Joomla! lub inną aplikację internetową, np. CMS-y Drupal czy WordPress:

Instalacja automatyczna (Tylko dla Joomla!)

Opcja ta wymaga połączenia z internetem. Jeśli chcesz dodać kolejny projekt, kliknij w button "Nowy projekt", znajdujący się w głównym ekranie programu. Wpisz nazwę dla swojego projektu i wybierz wersję Joomla! jaką chcesz zainstalować. Program pobierze odpowiedni pakiet i rozpocznie instalację Joomla!

Instalacja ręczna

Opcja ta nie wymaga połączenia z internetem, pod warunkiem, że dysponujesz już pakietem instalacyjnym Joomla!, który został wcześniej zapisany na dysku Twojego komputera. W celu przeprowadzenia ręcznej instalacji Joomla! w programie JAMP wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz katalog w /var/www/mnt/
 2. Rozpakuj paczkę instalacyjną Joomla!
 3. Wgraj pliki instalacyjne Joomla! do utworzonego katalogu w /var/www/mnt/
 4. W pasku adresu przeglądarki wpisz http://localhost/[nazwa Twojego katalogu] np: http://localhost/strona2
 5. Po wykonanych powyżej czynnościach - rozpocznie się instalacja Joomla!


Ikona informacja.png
 Informacja

 Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem instalacji uruchomić serwer JAMP.


Porady

Znane problemy z uruchamianiem JAMP-a

Jamp 21 problemy.png

Niekiedy zdarza się, że mimo prawidłowej instalacji próby uruchomienia serwera kończą się niepowodzeniem. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest wykorzystywanie przez inne programy portów niezbędnych do działania serwera Apache i serwera MySQL.

Sprawdź możliwość uruchomienia serwera

Aby można uruchomić lokalny serwer internetowy, w naszym komputerze nie mogą być zajęte porty 80 lub 443 i 3306. Port 80 jest potrzebny serwerowi Apache, który używa tego portu do nasłuchiwania przychodzących żądań wyświetlenia strony. Natomiast port 3306 potrzebny jest serwerowi MySQL.

Aby sprawdzić, czy portów tych nie wykorzystują inne urządzenia lub programy, uruchom (kliknij dwukrotnie) znajdujący się w głównym katalogu naszego serwera program ports_checker.exe.

Świecące się zielone lampki obok etykiet Port 80, Port 443 oraz Port 3306 wskazują, że wszystkie te porty są wolne i serwer powinien się uruchomić.

Czasem jednak zdarzają się niespodzianki. Zamiast miłych zielonych lampek zobaczymy czerwone, a obok ścieżki do programów, które zajęły na potrzebne porty. Komunikaty na ilustracji powyżej wskazują, że porty 80 i 443 zostały zajęte przez program apache.exe, a port 3306 przez mysqld.exe. Domyślamy się, ze powodem ich pojawienia się jest wcześniejsze uruchomienie serwera (np. zainstalowanego w innym katalogu niż aktualnie uruchamiany). Poniżej ilustracja jeszcze jednej, częściej spotykanej sytuacji.

Zwolnij port 80

Port 80 i 443 są zajęte przez Skype

W Windows porty 80 i 443 są często blokowane przez komunikator Skype. Port ten nie jest konieczny do działania Skype’a, można go bez obaw udostępnić serwerowi. Jeśli więc korzystasz ze Skype’a, uruchomienie serwera nie powiedzie się, dopóty nie zwolnisz tych portów.

Jak to zrobić?

Jamp 24 problemy.png
 1. Z menu Skype’a wybieramy kolejno: Narzędzia/ Opcje/ Zaawansowane/ Połączenia
 2. Wypuszczamy na wolność ptaszka (odznaczamy – pozostawiamy bez „haczyka”) w opcji: Użyj portów 80 oraz 443 jako alternatywnych dla połączeń przy-chodzących.
 3. Zachowujemy nowe ustawienia, klikając Zapisz.
 4. Z komunikatu dowiadujemy się, że zmiany zostaną uwzględnione dopiero przy następnym uruchomieniu Skype’a. Zatem wyłączamy i uruchamiamy ponownie Skype’a.

Inne problemy

Użytkownicy JAMP-a zgłosili jeszcze trzy problemy z uruchomieniem programu. Z pierwszym spotkają się użytkownicy Windows Vista. Mimo uruchomienia programu, w przeglądarce otrzymujemy komunikat o braku połączenia z serwerem. W takich przypadkach należy skorzystać z opcji Uruchom jako administrator dostępnej po kliknięciu ikony skrótu prawym przyciskiem myszki.

Drugi problem zdarzyć się raczej nie powinien, chyba że wcześniej konfigurowaliśmy ustawienia sieciowe. Także i w tym przypadku po uruchomieniu JAMP-a i próbie wywołania strony w przeglądarce otrzymujemy komunikat o braku połączenia z serwerem. Jeżeli zatem – mimo dodania wyjątków w zaporze systemu Windows – niemożliwe jest połączenie z serwerem, należy sprawdzić, czy komputer jest skonfigurowany jako host lokal-ny. W tym celu przeglądamy treść pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Powinien w nim znajdować się wpis:

127.0.0.1    localhost

Jeżeli takiego wpisu nie ma, dodajemy go na końcu pliku.

Problem z nawiązaniem połączenia z serwerem zgłosił także ktoś używający oprogramowania antywirusowego Comodo. Rozwiązanie opisał słowami: wyłączyłem piaskownicę w Comodo i ustawiłem priorytet Apacza i Mysqla na wysoki.

Wyłącz proxy w przeglądarce

Jeśli w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej włączone jest proxy, które kierowane jest na port localhost (np program Tor) należy je wyłączyć. Jeśli jakikolwiek program zajmuje nam adres serwera localhost (127.0.0.1) JAMP może się nie uruchamiać.

Jamp 25 porady.png

Stwórz skrót na pulpicie

Aby uprościć sobie uruchamianie serwera, proponujemy umieścić na pulpicie Windows skrót do programu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz z menu podręcznego polecenie Nowy/Skrót.
 2. W oknie kreatora skrótu kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. W kolejnym oknie dialogowym odszukaj katalog serwera i wskaż w nim plik jamp.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

W efekcie tych czynności na pulpicie powinna się pojawić ikona skrótu programu JAMP.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],