--=REKLAMA=--

J3.5

Zaczynamy z Joomla/Menu i moduły w witrynie

Z Joomla!WikiPL


Menu i moduły w projektowaniu prezentacji treści witryny

Celem tego poradnika jest prześledzenie projektowania systemu menu w nowej witrynie oraz wprowadzenie do posługiwania się modułami.

Podstawy budowy witryn Joomla! 3.5

Istnieją cztery aspekty budowy nowej witryny internetowej Joomla!. Odnoszą się one również do przebudowy i zmian w witrynach istniejących oraz migracji witryn zbudowanych na starszych wersjach Joomla!.
 • Hierarcha zawartości: kategorie, podkategorie i artykuły
 • Spodziewani użytkownicy – co będą w witrynie przeglądać i robić, co jesteśmy im w stanie zaoferować;
 • Układ menu i rozmieszczenie niektórych usług (funkcji) w witrynie (modułów);
 • Projekt graficzny całej witryny

Każdy z tych aspektów powinien się opierać na założonych celach i oczekiwaniach wobec witryny. Trzeba więc sobie jasno zdawać sprawę, co witryna ma komunikować i posiadać jej plan. Łatwiej powiedzieć niż zrobić!

Kto skorzysta z tego poradnika

 • Każdy, kto zamierza stworzyć witrynę Joomla!.

Poradnik będzie również przydatny dla kogoś, kto będzie modyfikować witrynę Joomla!. Poradnik został napisany z założeniem, że nie masz doświadczenia w projektowaniu struktury witryny Joomla!. Zakłada jednak, że potrafisz dodawać i poprawiać artykuły. Przyjmuje również, że rozumiesz słownictwo, np. pojęcia: sekcja, kategoria, artykuł i menu z innych dokumentów tej serii.

Przegląd

Menu i pozycje menu są wykorzystywane do tworzenia głównych łączy nawigacyjnych między stronami witryny internetowej.

Menu nie są częścią hierarchii zawartości. Menu same w sobie są hierarchią, tworzą hierarchię. Nie można mylić tych dwóch podstawowych organizacji zawartości w sekcje/kategorie/pozycje oraz hierarchię menu.

Niekiedy menu odzwierciedla dokładnie strukturę kategorii i podkategorii. Na wielu jednak stronach menu nie odpowiada dokładnie strukturze kategorii i podkategorii, więc potrzebne jest tutaj nieco uwagi, aby myśleć o właściwych rzeczach.

Menu służą do nawigacji po witrynie i nie są częścią hierarchii treści. Na przykład, menu na stronie z przykładowymi danymi umieszczone są po lewej stronie treści głównej i umożliwiają użytkownikowi przeglądanie i wyszukiwanie informacji.

Pozycje menu są zgrupowane w menu i są wyświetlane na stronie witryny. Niektóre strony wykorzystują kilka głównych menu i wiele pozycji menu. Inne, takie jak strony z przykładowymi danymi, grupują w menu pozycje jako podmenu.

To kwestia zarówno stylu, jak i smaku.

Przystąpmy do pracy.

Przykład menu i pozycji menu z witryny z przykładowymi danymi

Projektant menu

Menu odzwierciedlają zwykle strukturę treści, ale może się zdarzyć, że tak nie jest. Kluczową kwestią jest, by nie mylić kategorii i menu. Instalacja witryny z przykładowymi danymi nie pomoże tutaj zbytnio - lista pozycji w menu głównym jest taka sama, jak lista kategorii. Spotkasz na pewno wiele witryn, w których menu nie odzwierciedlają struktury kategorii.

Instalator Joomla! dodaje główne menu witryny automatycznie. Zawiera ono jedną startową pozycję - jeden dział - przegląd artykułów wyróżnionych. Ponieważ jest to główne menu, więc jest wyświetlane na stronie startowej.

W niektórych witrynach stosowane jest jedno główne menu z bogatą hierarchią pozycji podmenu (menu wielopoziomowe). W innych witrynach stosuje się więcej menu, na przykład w instalacji Próbki witryn z przykładowymi danymi jest 6 menu, a każde z nich ma po kilka podmenu.

 • Projektant menu umożliwia tworzenie i edycję różnych menu.

Menu witryny z przykładowymi danymi

Projektant pozycji menu

 • Projektant pozycji menu umożliwia tworzenie i edycję pozycji menu

Strona projektanta pozycji menu w witrynie z przykładowymi danymi. Domyślne menu zaznaczone jest złotą gwiazdką

Projektowanie menu dla nowej witryny

Zwróć uwagę, że położenie i układy menu mogą być bardzo zróżnicowane i są kontrolowane przez szablony całej witryny. Ta część poświęcona jest strukturze menu. Ich wygląd jest omówiony w części dotyczącej wyglądu całej witryny.

Korzystanie z wybranych rodzajów pozycji menu: przegląd, lista i innych układów

Zanim zaczniesz projektować menu swojej nowej witryny, warto poznać możliwości oferowane przez Joomla!, ponieważ te same treści można prezentować na kilka sposobów, przystępniej i atrakcyjniej.

Przeglądy (blogi) i listy to układy (typy) stron wbudowane w Joomla!, wykorzystujące organizację treści w sekcje i kategorie. Po utworzeniu i zapisaniu nowego artykułu przypisanego do sekcji i kategorii jest on automatycznie umieszczany pod menu.

Takimi typami pozycji - układami stron są:

 • przeglądy artykułów
  • przegląd (blog) artykułów w sekcji
  • przegląd (blog) artykułów w kategorii
 • listy kategorii i artykułów
  • lista kategorii artykułów w sekcji
  • lista artykułów w kategorii

Układ Przegląd artykułów w kategorii

To może być bardzo dobry układ dla stosunkowo krótkich artykułów, które można przeglądać na tej samej stronie. W ten sposób często prezentowane są aktualności. Strona główna w instalacji z przykładowymi danymi jest stroną tego typu. Artykuł wstępny jest rozłożony na całej szerokości obszaru treści głównej, kilka z pozostałych rozmieszczono w dwóch kolumnach, a na końcu znajduje się zestaw odnośników do starszych niewyświetlanych na pierwszej stronie artykułów.

Więcej użytecznych informacji o układzie typu przegląd kategorii uzyskasz, klikając ikonę Pomoc na stronie projektanta nowej pozycji menu.

Układ listy kategorii

Jest to lista odnośników do artykułów. W ten sposób mogą być wyświetlane dłuższe artykuły. Jest to szczególnie użyteczne dla prezentacji zbioru raportów czy pojedynczych tematów i unikania wielu pozycji menu, prowadzących do pojedynczych artykułów.

Czasami mamy zbyt dużo artykułów przeznaczonych dla jednego menu, kiedy indziej tylko kilka - lista radzi sobie z tym dobrze.

Po dodaniu nowego artykułu jest on automatycznie wyświetlany w sekcji lub kategorii (zależnie o tego, który typ pozycji menu został wykorzystany). Nie trzeba więc robić nic więcej, niż dodanie artykułu i przypisanie go do odpowiedniej sekcji lub kategorii. Oznacza to, że można tworzyć kategorie specjalnie do wyświetlania na liście lub w trybie przeglądu.

Planowanie menu i pozycji menu

 • Przejrzyj artykuły i kategorie, które będą w witrynie.
 • Zdecyduj, jakie pozycje menu chcesz mieć na najwyższym poziomie. Ważne jest, aby nadać im rozsądne i znaczące nazwy.
 • Zdecyduj, jaki typ pozycji menu zastosujesz (np. czy będzie to przegląd, czy lista artykułów czy artykuł).
 • Zdecyduj o innych pozycjach menu, poniżej pozycji głównych. Także i one powinny mieć sensowne nazwy określające to, co tam jest.
 • Pozycje menu mogą być również tworzone jako podmenu. To, czy zechcesz tak uczynić, zależy od witryny. Można zbudować dość głębokie struktury, ale dla użytkowników 2-3 poziomy są najłatwiejsze.

Dokonanie zmiany położenia pozycji menu, a także zmiany typu pozycji menu nie jest kłopotliwe, dlatego projekt pozycji menu może stanowić punkt wyjścia. Nikt nie tworzy doskonałych rozwiązań od razu.

Zapisz je i wskaż, jakie menu będą potrzebne do ich stworzenia. Użyj nazw, które maja sens dla wszystkich odwiedzających stronę - oczywisty fakt - ale nie zawsze pamiętamy, by tak zrobić.

Przykład niektórych pozycji menu dla witryny klubowej

W tym przykładzie (do dalszego rozwijania podczas tworzenia nowej witryny internetowej) menu główne działa na najwyższym poziomie z pozycjami menu utworzonymi jako podmenu. Kolejne pozycje utworzone są w menu O klubie, które jest dwupoziomowe.

Najwyższy poziom Drugi poziom Typ pozycji, komentarz
Start domyślny układ Przegląd artykułów - Strona startowa
O klubie Układ: Artykuł
Jak wstąpić do klubu artykuł z odpowiednimi informacjami
Jak trafić do klubu artykuł z mapą
Subskrypcje artykuł z wykazem, ile kosztuje
Kontakty artykuł z listą kontaktów
Historia klubu Przegląd artykułów
Biuletyny Układ Lista artykułow, tak, że więcej niż jeden dostępny artykuł
Dodaj nowy artykuł Układ Wyślij artykuł, aby osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogły dodawać artykuły

Moduły

Moduły mogą przypominać nieco puzzle, ponieważ w rzeczywistości nie można ich zobaczyć, widzisz tylko efekt, jaki przynoszą.

Moduły są powiązane z menu, ponieważ Joomla! wykorzystuje moduły do wyświetlania treści na obszarze wokół obszaru zajmowanego przez główną treść strony, na obrzeżach głównej treści strony (komponentu), a treść główna wywoływana jest przez pozycje menu.

Menu również jest wyświetlane w ten sposób na określonych miejscach strony internetowej poprzez umieszczenie w modułach menu.

Jednak w projektowaniu i konfiguracji witryny Joomla! zastosowanie domyślnych ustawień instalacyjnych jest dobrym punktem wyjścia, by zrozumieć walory (zalety) modułów

Aby korzystać z modułów, trzeba zrozumieć, że istnieje wiele modułów witryny modułów, które mogą być dodawane w celu zwiększenia funkcjonalności strony internetowej.

Aby wykorzystać moduły, użyj menedżera modułów na zapleczu administracyjnym.

Korzystanie z menedżera modułów

Menedżer modułów znajdziesz, wybierając z menu zaplecza pozycje Rozszerzenia -> Moduły

Menedżer modułów jest wybierany z menu. Nie ma do niego ikony skrótu, ponieważ nie jest tak często używany, jak inne menedżery.

 • Otwórz menedżera modułów.

Pomoc do menedżera modułów jest dobrze opracowana.

Moduły witryny są predefiniowanymi modułami, dostarczanymi z Joomla! i dodawane są do witryny w trakcie jej tworzenia i rozwoju. Kilka z nich jest szczególnie istotnych dla nowej witryny, w tym:

Ścieżka powrotu [Breadcrumbs]

Ścieżka powrotu wyznacza skróty trasy, jaką przebył użytkownik witryny i stanowi narzędzie nawigacji do wyższych poziomów w hierarchii witryny.

Logowanie

Wyświetla formularz logowania, umożliwiając zalogowanie się do witryny, a także odnośniki do strony Rejestracja, Przypomnienie nazwy, Ustawienie hasła.

Tutaj jest kilka zainstalowanych modułów witryny. W domyślnej instalacji Joomla! zainstalowany jest tylko jeden moduł - główne menu witryny.

Moduły menu są ściśle związane z systemem menu, ponieważ każde menu ma swój własny moduł. W Joomla! 3.5 moduły menu tworzone są automatycznie podczas tworzenia nowych menu. Przykładowo w instalacji Joomla! z przykładowymi danymi menu główne jest przypisane do pozycji po lewej stronie.

Co dalej?

Wstęp: Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem domyślnych szablonów.