--=REKLAMA=--

J3.5

Zaczynamy z Joomla/Kategorie w projektowaniu witryny

Z Joomla!WikiPL

Jest to jeden z serii dokumentów wprowadzających do korzystania z Joomla! 3.5 – część wstępu na temat podstaw tworzenia nowej witryny. Celem niniejszego dokumentu jest: -

 • objaśnienie, w jaki sposób treść stron Joomla! zorganizowana jest w strukturę (hierarchię), przy użyciu sekcji, kategorii i artykułów.
 • objaśnienie, jak projektować strukturę treści witryny
 • zademonstrowanie, jak zdecydować, jakie sekcje i kategorie (kategorie i podrzędne podkategorie) są potrzebne w nowej witrynie.

Podstawy budowy witryn Joomla! 3.5

Istnieją cztery aspekty budowy nowej witryny internetowej Joomla!. Odnoszą się one również do przebudowy i zmian w witrynach istniejących oraz migracji witryn zbudowanych na starszych wersjach Joomla!.
 • Hierarcha zawartości: kategorie, podkategorie i artykuły
 • Spodziewani użytkownicy – co będą w witrynie przeglądać i robić, co jesteśmy im w stanie zaoferować;
 • Układ menu i rozmieszczenie niektórych usług (funkcji) w witrynie (modułów);
 • Projekt graficzny całej witryny

Każdy z tych aspektów powinien się opierać na założonych celach i oczekiwaniach wobec witryny. Trzeba więc sobie jasno zdawać sprawę, co witryna ma komunikować i posiadać jej plan. Łatwiej powiedzieć niż zrobić!


Dla kogo napisany jest ten poradnik

Dla każdego, kto zamierza stworzyć witrynę Joomla!.

Poradnik będzie również przydatny dla kogoś, kto będzie modyfikować witrynę Joomla!.
Poradnik został napisany z założeniem, że nie masz doświadczenia w projektowaniu struktury witryny Joomla!.
Zakłada jednak, że potrafisz dodawać i poprawiać artykuły.
Przyjmuje również, że rozumiesz słownictwo, np. pojęcia: sekcja, kategoria, artykuł i menu z innych dokumentów tej serii.

Przegląd struktury kategorii i artykułów

Organizacja treści w Joomla! opiera się na strukturze hierarchicznej. Musisz z tego zdawać sobie sprawę, bo lepiej jest planować, wykorzystując „naturalną” strukturę, niż ruszać w drogę w przypadkowych kierunkach. Jest to równie ważne dla nowych witryn, jak i przebudowania witryn już istniejących.

Począwszy od wydania Joomla 1.6 w Joomla można budować dowolnie złożoną wielopoziomową strukturę zawartości opartą na:

 1. Kategoriach: zbiory (kolekcje) artykułów. Kategorie mogą mieć podkategorie
 2. Artykułach: są przypisane do kategorii. Każdy artykuł może być przypisany dokładnie do jednej kategorii.


Poza tą hierarchią, ale ściśle z nią powiązane jest

*Menu: to elementy znane z wielu stron internetowych, wykorzystywane do nawigacji w witrynie. Nie są one częścią hierarchicznej organizacji zawartości. Zobacz Podstawy: Menu i moduły w projektowaniu witryny.

Powinieneś mieć świadomość słownictwa kategorie, podkategorie, artykuły i menu z innych dokumentów w tej serii.

Poznajemy hierarchię kategorii i artykułów

Najlepiej zbadać tę hierarchiczną strukturę na stronach zaplecza administracyjnego istniejącej witryny.

 • Zaloguj się do zaplecza witryny internetowej z zawartością. Lokalna instalacja witryny z przykładowymi treściami jest idealnym przykładem.
 • Przejrzyj kategorie i artykuły. Zwróć uwagę, jakie relacje zachodzą między nimi.

Kategorie

 • Kategorie są kolekcjami artykułów.
 • Każda kategoria może zawierać jedną lub więcej podkategorii.
 • Każda kategoria może być „dzieckiem” albo podkategorią innej kategorii (Każda kategoria artykułów może być przypisana do kategorii nadrzędnej, macierzystej, może być podkategorią)
 • Istnieje również specjalna wbudowana w Joomla kategoria, nazwana „Nieskategoryzowane” [Uncategorised] przeznaczona na artykuły statyczne. Artykuły te znajdują się poza strukturą (hierarchią) treści, ale mogą być wyświetlane w witrynie za pomocą pozycji menu.

Zapoznaj się z menedżerem kategorii

 • Kliknij na stronie startowej zaplecza przycisk Kategorie w pasku skrótów.

Menedżer kategorii w Joomla 3.2.2 z przykładowymi danymi Poznaj Joomla

W domyślnej instalacji Joomla! z przykładowymi danymi w języku polskim jest .... kategorii. W większych witrynach lub takich, które wykorzystują kategorie do prezentacji artykułów, może ich być o wiele więcej. ????????????????????????????????????

 • Kliknij jeden z tytułów, aby otworzyć kategorię do edycji. Spowoduje to wyświetlenie strony

Spowoduje to wyświetlenie strony edytora kategorii, która składa się z dwóch części – Szczegóły i Opis oraz, jak zwykle, paska przybornika z ikonami narzędzi. Informacje w częściach Szczegóły i Opis można zmieniać. Opis kategorii może się pojawiać w witrynie, jeśli tak zdecydujemy w parametrach pozycji menu wyświetlających listę lub przegląd kategorii (Odsyłacze poniżej w szczegółach). Treść opisu może być redagowana i zmieniana za pomocą tego samego edytora, z którego korzystamy przy tworzeniu i edycji artykułów.

Obszar roboczy strony kategorii Społeczność.

Pomoc - Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co można zrobić za pomocą strony roboczej edytora kategorii - kliknij ikonę w przyborniku. Plik:J35 zzj przybornik pomoc.png

Podsumowanie

 • Kategorie i artykuły współtworzą hierarchię pozycji.
 • Logiczne zgrupowanie artykułów w kategorie sprawia, że witryna jest łatwiejsza w obsłudze, zarządzaniu i zrozumieniu.
 • Każda kategoria może być podkategorią innej kategorii
 • Artykuły są organizowane wewnątrz kategorii. Jest to organizacja artykułów na zapleczu.
 • Każdy artykuł może być przypisany tylko do jednej kategorii.
 • Ta struktura jest używana przez system menu. Ale menu nie są koniecznie takie same jak struktury treści zaplecza.

Wbudowane w Joomla! sposoby prezentacji treści, nazywane układami, korzystają z tej hierarchicznej struktury treści, umożliwiając ich udostępnianie w formie list artykułów, które należą do różnych kategorii.

Projektowanie struktury treści dla nowej witryny internetowej

Dla nowej witryny potrzebujesz: -

zaprojektować odpowiednią strukturę na nowe treści.
Nie istnieje żaden automatyczny sposób, by to zrobić. Musisz to sam przemyśleć i zdecydować, które z układów i do czego wykorzystasz – przeglądy, listy
Odsyłacz: Układy stron - przeglądy i listy: To są możliwości (opcje) wyświetlania artykułów w różnych menu - zobacz Wprowadzenie: Menu i moduły w projektowaniu prezentacji treści

Zwróć uwagę, że w witrynie z przykładowymi danymi zastosowano wiele różnych technik. Nie ograniczono się do jednego poziomu hierarchii, ale stworzono strukturę wielopoziomową....

Określenie zawartości witryny

Kluczem do dobrego określenia zawartości witryny jest dogłębne przemyślenie celu powstania witryny i rodzaju informacji które mają być udostępniane. Nie jest to wcale takie oczywiste. Z chwilą ukończenia witryny, patrząc wstecz na proces jej powstawania, wszystko wydaje się łatwe. W rzeczywistości jednak zidentyfikowanie głównych kategorii i opracowanie powiązanych z nimi treści jest nie lada wyzwaniem.

Kluczem do sukcesu jest dogłębne przemyślenie zrozumienie celu witryny i funkcji, jakie będzie spełniała. To nie jest takie proste. Z perspektywy czasu, kiedy już witryna jest ukończona, wszystko wydaje się łatwe. W rzeczywistości jednak zidentyfikowanie głównych kategorii i opracowanie powiązanych z nimi treści jest nie lada wyzwaniem.

Kluby
Witryny o klubach mogą mieć bardzo różnorodne treści jak ilustruje to przykład klubu żeglarskiego. Zawartość witryny może być bardzo złożona, gdyż takie kluby prowadzą wieloraką działalność, mają swoje łodzie, i zwykle różnego rodzaju nieruchomości. Swoją ofertę kierują do różnych osób - żeglarzy, osób wspierających, młodzieży, i osób uczących się żeglarstwa. Klub nie jest przedsiębiorstwem, jednakże chce zachęcać ludzi do wstępowania w swoje szeregi. Chce również przekazywać wiele bieżących informacji na temat swojej działalności oraz lokalnych warunków meteorologicznych. W samej Wielkiej Brytanii istnieje około 1500 klubów i stowarzyszeń żeglarskich - a ich witryny różnią się od siebie.

Niektórzy chcą na takich witrynach publikować własne treści, co daje określoną liczbę autorów lub wydawców odpowiedzialnych za umieszczanie szczegółowych informacji o nadchodzących wydarzeniach, o wydarzeniach, które już miały miejsce, autorów odpowiedzialnych za opisywanie łodzi czy podejmowanie wielu innych tematów. Zatem taka witryna może mieć bardzo różnorodną zawartość i być witryną bardzo dynamiczną.

Stowarzyszenia
Istnieje wiele organizacji chcących umożliwiać swoim członkom bezpośrednie kontaktowanie się ze sobą, jak również przedstawiać informacje o swojej działalności. Są również organizacje mające na celu rozpowszechnianie informacji albo nawet prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z konkretnymi tematami. Takie organizacje będą potrzebowały witryn o prostszej strukturze niż witryna klubowa, lecz będą chciały zapewnić określony poziom interaktywnej współpracy z osobami tworzącymi treść i odpowiedzialnymi za aktualności.
Witryny osobiste
Tworzenia witryn osobistych w Joomla! bardzo dobrze się sprawdza dzięki umożliwieniu łączenia treści publicznie dostępnych z zawartością przeznaczoną wyłącznie dla wąskiego kręgu znajomych i rodziny.
Struktura takiej witryny może być różnorodna w zależności od liczby Twoich zainteresowań czy chęci wyraźnego rozdzielenia tematów o których chcesz pisać. Z drugiej strony, jest bardzo prawdopodobne, że na takiej witrynie niewiele osób będzie dodawało zawartość.

Do przemyślenia

Jak dalece precyzyjna jest Twoja wizja prezentowanych na witrynie treści?
Znalezienie witryny tematycznie identycznej lub podobnej do Twojej może dać wskazówki co do tematów wartych poruszenia.
Jakie będą główne tematy witryny?
Niektóre witryny sprawiają wrażenie przemyślanych pod kątem struktury hierarchicznej. Z kolei inne - niekoniecznie. A ma to znaczenie np. z punktu widzenia liczby poruszanych zagadnień.
Jak wiele treści chciałbyś publikować, i czy te treści będą musiały być często aktualizowane?
Aktualizacja zawartości nadaje witrynie charakter dynamiczny lub interaktywny.
Jak wielu użytkowników będzie mogło publikować?
Niektóre witryny umożliwiają zamieszczanie publikacji wielu użytkownikom, inne - bardzo niewielu.

Ostateczny projekt witryny w dużym stopniu zależy od zakresu publikowanej zawartości i sposobu jej ujęcia w hierarchicznie zorganizowane kategorie. Jeśli nie działasz pod presją i nie masz doświadczenia, to Twój szczęśliwy traf: możesz spokojnie, metodą kolejnych przybliżeń, doprecyzowywać swoje wymagania. Zatem nie musisz sztywno trzymać się swoich wstępnych przemyśleń. Warto mieć plan początkowy, nawet jeśli będzie ulegał zmianom w miarę zdobywanego doświadczenia.


Iteracyjny proces twórczy z wykorzystaniem ołówka i papieru

Przewagą takiego podejścia jest koncentracja wyłącznie na zawartości witryny - bez rozpraszania się wynikającego z równoległego myślenia o sposobie wdrożenia projektu.

Lista zawartości
Stwórz listę zawartości, która ma być opublikowana. Następnie przemyśl możliwe sposoby pogrupowania pozycji z listy.
Ujmij to pisemnie
Na osobnych kartkach zanotuj główne punkty zawartości witryny.
Dodaj informacje uzupełniające
to pomoże Ci w pogrupowaniu zawartości. W trakcie grupowania miej na uwadze takie zagadnienia, jak częstość aktualizacji czy też osoby odpowiedzialne za aktualizacje.
Ułóż kartki w sposób hierarchiczny
Zamieniaj je pozycjami - w trakcie, kiedy będziesz to robił, zauważysz zagadnienia których wcześniej nie uwzględniłeś.
Stwórz czytelną listę kategorii i podkategorii w takiej postaci, w jakiej mają zostać opublikowane na witrynie.

Przykład: fragment struktury hierarchicznej witryny klubowej

Poniższy przykład - część projektu witryny klubu żeglarskiego - pokazuje podstawowe informacje o klubie w podziale na kategorie i subkategorie. Cała witryna prawdopodobnie składałaby się z pięciu lub sześciu głównych kategorii i pewnej liczby podkategorii. Podział taki zostałby dokonany w oparciu o rodzaje informacji potrzebne członkom klubu i innym osobom, np. programy różnorodnych imprez, warunki pogodowe, rodzaje dostępnych łodzi, itp.

Ten przykład zostanie wykorzystany ponownie przy definiowaniu struktury menu oraz podczas uruchamiania witryny
Kategoria Podkategoria
O Klubie O Klubie - szczegóły
Kontakt
Dojazd
Jak zostać członkiem
Zapisy
Biuletyny
Historia

Co dalej?

wygląd menu i projektowania z wykorzystaniem modułów: Tło

Dalsze informacje

 • O sekcjach
 • Szybki start
 • Joomla! Podręcznik administratora - on-line

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Design_the_content:_Sections_and_Categories:_Joomla!_1.5 udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: LornaS.