--=REKLAMA=--

J3.5

Pozycje modułów w szablonach

Z Joomla!WikiPL

W trakcie konfigurowania modułów musimy ustalić, w którym miejscu strony chcemy moduł wyświetlać. Na moduły przeznaczone są w szablonie obszary zwane pozycjami modułów. To, jakie pozycje modułów oferuje nasz szablon, zależy od jego projektanta.

Możliwość podglądu pozycji modułów w nowszych wersjach Joomla została domyślnie wyłączona ze względów bezpieczeństwa. Zanim więc będzie mozliwy podgląd pozycji modułów, trzeba dokonać stosownej zmiany w opcjach komponentu zaplecza Szablony.

Jak włączyć możliwość podglądu pozycji modułów?

Aby skonfigurować możliwość podglądu pozycji modułów:

 1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego Joomla!
 2. Wybierz z moduły Ikony skrótu pozycję Szablony albo z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Szablony
 3. Naciśnij w przyborniku przycisk Opcje
 4. Zaznacz przycisk Włączone w jedynym dostępnym tutaj ustawieniu Podgląd pozycji modułów

  35 tpl podglad pozycji modulow opcje.png
 5. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij
Ikona informacja.png
 Informacja

 Pamiętaj, by ze względu na bezpieczeństwo witryny wyłączyć możliwość podglądu modułów, gdy nie będzie Ci już potrzebna


Teraz możliwy jest podgląd rozmieszczenia pozycji modułów i poznania ich stylów.

Podgląd pozycji modułów w szablonie

Aby zobaczyć rozmieszczenie pozycji modułów w szablonie i informacje o ich stylach, można:

 • skorzystać z opcji Podgląd dostępnej na zapleczu Joomla na stronie zarządzania szablonami,
 • uzupelnić adres witryny o parametr uruchamiający podgląd pozycji modułów.

Sposób pierwszy

 1. Przejdź na zapleczu na stronę Rozszerzenia/Szablony, a następnie na kartę Szablony
 2. Odszukaj na liście dane szablonu, w którym chcesz obejrzeć rozmieszczenie pozycji modułów

  35 tpl podglad pozycji modulow wybierz.png
 3. Kliknij odnośnik Podgląd

  35 tpl podglad pozycji modulow.png

Zobaczysz stronę z obrysowanymi pozycjami modułów i etykietami, z których możesz odczytać nazwy i styl modułów.

Sposób drugi

Sposób drugi jest prostszy, a przy tym umożliwia podgląd pozycji modułów na dowolnej stronie. Jedyny kłopot: trzeba zapamiętać niewielki fragmencik kodu.

 1. Przejdź na stronę, na której chcesz podejrzeć rozmieszczenie modułów
 2. Dopisz na końcu adresu strony (po ukośniku) kod: ?tp=1, np.

  35 tpl podglad pozycji modulow adres.png

Objaśnienie opisu pozycji

Każda pozycja modułu oznaczona jest w szablonie obramowaniem z opisem, jak na przykładowej ilustracji:

35 tpl podglad pozycji modulow opis.png.

Na opis składają się dwa elementy:

 • nazwa pozycji modułów,
 • nazwa stylu ramki modułów.

Nazwę pozycji modułów wybieramy z listy rozwijalnej lub wpisujemy w ustawieniach modułu. W podglądzie pozycji modułów nazwa pozycji umieszczona jest za angielskim wyrazem position, a przed otwierającym nawiasem kwadratowym. Na ilustracji jest to: position-3.

Nazwy stylów ramki modułów sygnalizują nam, czy i jakim kodem HTML zostanie objęta zawartość modułów pobrana z bazy danych. Dzięki dodatkowemu kodowi HTML możliwa jest stylizacja wyglądu modułów. Nazwy zastosowanych stylów ramek umieszczone są w podglądzie za wyrazem style. Na ilustracji mamy nazwy dwóch stylów ramek: xhtml oraz outline. Na ilustracji przedstawiającej podgląd wszystkich modułów odnajdziemy jeszcze dwie inne nazwy stylów: none oraz well.

Styl outline odnosi się tylko do podglądu pozycji modułów. W efekcie zastosowania tego stylu pozycje modułów w podglądzie są oznaczone obramowaniem.

Praktyczne znaczenie ma dla nas tylko pierwsza z nazw, a więc np. xhtml, none czy inne. Poniżej znajdziesz zwięzłe objaśnienie standardowych stylów pozycji modułów:

W szablonach można zastosować następujące standardowe style ramek modułów:

 • none: nie dodaje żadnych elementów rozmieszczających.
 • table: umieszcza moduły w tabeli, jeden pod drugim...
 • horz: umieszcza każdy moduł w tabeli umieszczonej w komórce tabeli obejmującej wszystkie moduły w pozycji.
 • xhtml: umieszcza moduł między początkowym i końcowym znacznikiem DIV.
 • rounded: umieszcza moduł wewnątrz kilku znaczników DIV umożliwiających obsługę zaokrąglonych narożników
 • outline: umieszcza moduł w obramowaniu.


Platforma Joomla umożliwia projektantom stosowanie własnych stylów pozycji modułów. Z zastosowaniem własnego stylu mamy do czynienia w domyślnym szablonie Prostar. Styl well powoduje, że moduł otaczany jest jednym znacznikiem div z klasą well, a tytuł modułu objęty jest znacznikiem h3 z klasą page-header. A zatem jest to styl podobny do standardowego stylu xhtml.

Zobacz

Więcej informacji o ramkach modułów (stylach pozycji modułów) znajdziesz w poniższych materiałach: