--=REKLAMA=--

J3.5

Pierwsze kroki z modułami

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie

Wokół treści głównej na stronach witryny Joomla! możesz wyświetlać różne moduły. Moduły występują na każdej stronie witryny opartej na Joomla. Wyjątkowo zdarza się nawet, że całe strony w witrynie Joomla zbudowane są tylko z modułów.

Moduły w Joomla są jednym z pięciu głównych, podstawowych, fundamentalnych składników systemu - obok komponentów, dodatków, szablonów i języków. Za pomocą modułów prezentujemy użytkownikom treści uzupełniające główną zawartość stron, publikujemy skróty do zawartości, na którą chcemy zwrócić uwagę użytkowników albo dostarczamy użytkownikom narzędzi do wykonania pewnych czynności w witrynie, takich jak wyszukiwanie, logowanie, głosowanie.

Obrazowo mówiąc, to mali pracownicy głównie z działów obsługi, promocji i informacji.

  • moduły „z działu obsługi” udostępniają różne menu oraz wyświetlają formularze logowania czy głosowania (ankiety),
  • moduły „z działu promocji” wybierają fragmenty zawartości witryny lub Internetu i udostępniają je użytkownikom ku zachęcie,
  • moduły z „z działu informacji” z kolei uzupełniają treść główną, dostarczają dodatkowych objaśnień.

Moduł może zawierać właściwie wszystko: czysty tekst, treść generowaną przez kod HTML, kompletną, niezależną aplikację. Modułami są wszystkie menu, formularz logowania, wyszukiwarka, banery. Źródłem treści i usług pełnionych przez moduły mogą być: komponenty, zewnętrzne skrypty, pliki, w tym dołączone do modułu, bazy danych, strony internetowe.

Niektóre moduły pracują w połączeniu z komponentami, a nawet są ich oknami prezentacyjnymi, jak np. moduł Reklamy. Inne moduły samodzielnie prezentują własne treści lub treści pobrane z innych źródeł czy z bazy danych, jak np. moduł Migawki.

Osadzanie modułów na stronach witryny

Na stronach Joomla! osadzane są w specjalnych obszarach zdefiniowanych w szablonie witryny, które nazywamy pozycjami modułów. Pozycje modułów rozmieszczone są wokół obszaru przeznaczonego na główną treść stron witryny Joomla. Redaktorzy witryny mogą również osadzać moduły wewnątrz treści głównej, np. wewnątrz artykułów.

Moduły posiadają właściwość, jakiej nie mają inne składniki Joomla. Można je osadzać na stronach witryny wielokrotnie. Na przykład można osadzić na stronie kilka modułów menu, aby wyświetlić w nich różne menu - główne, lokalne, użytkownika. Mówimy, że można tworzyć wiele instancji modułu.

Aby osadzić moduł na stronie witryny lub w artykule, trzeba zwykle:

  • utworzyć nowy moduł,
  • przypisać moduł do konkretnej pozycji modułu,
  • określić, gdzie ma być wyświetlany, czyli przypisać moduł do stron/pozycji menu.
  • opublikować moduł,

Każdy moduł posiada swoją stronę konfiguracyjną, na której definiujemy podstawowe dane modułu oraz ustawiamy parametry sterujące działaniem i wyglądem modułu. Na strony konfiguracyjne modułów, nazywane też edytorami modułów, możemy przejść ze strony Zarządzanie modułami, zwanej tez menedżerem modułów. Aby przejść na tę stronę, trzeba z menu zaplecza administracyjnego Joomla wybrać pozycję Rozszerzenia > Moduły.

Standardowe moduły witryny

W standardowej instalacji Joomla! jest około 25 modułów witryny i kilkanaście modułów zaplecza. Jeśli potrzebujesz innych modułów niż oferowane w oficjalnym wydaniu Joomla, możesz je doinstalować. Niezależni projktanci rozszerzeń oferują setki modułów bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością.

Poniżej przedstawiamy Ci krótkie informacje o modułach witryny oferowanych w oficjalnym wydaniu Joomla.

Moduł Opis
Archiwum artykułów Wyświetla listę miesięcy - odnośników do przeglądów artykułów zarchiwizowanych w tych miesiącach.
Artykuły z kategorii Wyświetla zestaw odnośników do artykułów z jednej lub wielu kategorii.
Doniesienia Umożliwia prezentację treści pobranych z kanału informacyjnego.
Gościmy Wyświetla liczbę anonimowych gości i zalogowanych użytkowników połączonych aktualnie z witryną.
Grafika losowa Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych we wskazanym katalogu.
Kategorie artykułów Wyświetla zestaw odnośników do kategorii ze wskazanej nadrzędnej kategorii artykułów.
Kolporter Udostępnia łącze do kanału informacyjnego w witrynie formacie Atom 1.0 lub RSS 2.0. Umożliwia pobieranie i wyświetlanie na innych stronach skrótów wiadomości z naszej witryny (subskrypcję).
Logowanie Wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Przypomnij nazwę, Nowe hasło, Zarejestruj. Po zalogowaniu wyświetla słowo "Witaj" oraz nazwę lub login użytkownika
Menu Wyświetla wybrane menu - odnośniki do działów i stron witryny.
Migawki Wyświetla przy każdym odświeżeniu strony jeden lub więcej artykułów albo wstępów artykułów ze wskazanych kategorii.
Nowi użytkownicy Wyświetla ostatnio zarejestrowanych użytkowników.
Nowości Wyświetla zestaw odnośników do artykułów ostatnio dodanych i modyfikowanych.
Popularne Wyświetla zestaw odnośników do najczęściej przeglądanych artykułów.
Przełącznik języka Wyświetla listę dostępnych wersji językowych witryny oraz pozwala na przełączanie między nimi
Reklamy Wyświetla wybrane ogłoszenia i reklamy graficzne lub tekstowe z puli opublikowanych w komponencie Reklamy.
Statystyka Wyświetla informacje statystyczne: o serwerze, PHP, MySQL, ilości artykułów, ilości adresów w katalogu stron.
Stopka Wyświetla informację o prawach autorskich witryny oraz licencji Joomla!
Szukaj Wyświetla prostą wyszukiwarkę.
Ścieżka powrotu Wskazuje użytkownikom miejsce, w którym aktualnie się znajdują i wyświetla odnośniki umożliwiające nawigację wstecz przez kluczowe strony pośrednie do strony startowej.
Tematy pokrewne Wyświetla listę odnośników do artykułów pokrewnych tematycznie aktualnie przeglądanemu. Podstawą wyboru są słowa kluczowe. W wykazie wyświetlane są odnośniki do tych artykułów, które opisano co najmniej jednym ze słów kluczowych, jakimi opisany jest przeglądany artykuł.
Własny Umożliwia stworzenie własnego modułu zawierającego zwykły tekst lub kod HTML. Korzysta z edytora wizualnego.
Wpinacz Wyświetla dowolną inną stronę lub witrynę internetową z całym jej interfejsem albo niestandardową, niezależną od Joomla! aplikację, nieobsługiwaną w zwykłym trybie np. stronę dHTML, galerię, katalog.
Wyszukiwarka indeksująca Wyświetla wyszukiwarkę indeksującą.
Zakładki Wyświetla adresy internetowe z kategorii zdefiniowanej w komponencie Zakładki.

Pozycje modułów

To, gdzie pojawiają się moduły, zależy od szablonu, w którym zaprojektowane są pozycje modułów.

Aby zobaczyć, jakie pozycje są dostępne w naszym szablonie, musimy włączyć podgląd pozycji modułów. Przejdź na zaplecze i wybierz z menu pozycję Rozszerzenia / Szablony, a następnie kliknij przycisk Opcje. Zobaczysz, że Podgląd pozycji modułów jest aktualnie wyłączony.

25 tpl podglad pozycji modulow opcje.png

Zmień to ustawienie, zaznacz przycisk Włączone. Następnie kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij, aby zapamiętać zmienione ustawienie.

Teraz przejdź na dowolną stronę witryny i dodaj do jej adresu po ukośniku kod ?tp=1, co oznacza przełącz na podgląd pozycji szablonu.

35 tpl podglad pozycji modulow adres.png

Następnie naciśnij klawisz Enter. Po chwili na ekranie pojawi się mapa wszystkich dostępnych w szablonie pozycji.

25 tpl podglad pozycji modulow.png

Widzimy więc, że np. Menu witryny jest osadzone w pozycji nazwanej po angielsku position-7, a pod nim, również w pozycji 7 moduł Logowanie. Jak widać, w jednej pozycji można umieścić wiele modułów.

Podgląd pozycji modułów jest bardzo przydatnym narzędziem, ale należy pamiętać, aby ze względów bezpieczeństwa wyłączyć podgląd pozycji, gdy nie będzie nam już potrzebny.

Osadzanie modułu

Publikacja modułu

Zmiana kolejności

Usuwanie do kosza

Jak usunąć niepotrzebny moduł?

W domyślnej instalacji Joomla osadzony jest moduł Logowanie. W wielu witrynach nie jest on potrzebny. Jak go usunąć?

Przechodzimy do menedżera modułów na zapleczu naszego Joomla (Rozszerzenia/Moduły) i odszukujemy moduł Logowanie (Login Form). Możemy:

  • pozostawić moduł na liście, ale wycofać go z publikacji,
  • przenieść moduł do kosza.

Oba rozwiązania dadzą w witrynie dokładnie ten sam efekt – moduł nieopublikowany albo przeniesiony do kosza nie będzie w witrynie widoczny. W przypadku modułów dodatkowo instalowanych oraz niektórych modułów wbudowanych w Joomla! mamy jeszcze trzecie rozwiązanie – możemy zbędny moduł odinstalować. Warto tak postępować z modułami zainstalowanymi dodatkowo, a nieużywanymi. W razie potrzeby po prostu je doinstalujemy. Natomiast moduły standardowe wystarczy po prostu wyłączyć i usunąć z listy wyświetlanych na stronie menedżera modułów. Nawet jeśli usuniemy je z Kosza, wciąż będzie można utworzyć nową instancję modułu i opublikować go w witrynie.


Włączanie i wyłączanie