--=REKLAMA=--

J3.5

Modyfikacja szablonu Joomla

Z Joomla!WikiPL

Szablony to grupa plików XML, PHP, HTML i graficznych, które są przechowywane w katalogu /templates twojej witryny. Pliki te można edytować bezpośrednio lub za pomocą menedżera szablonu.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz przerabiać zainstalowany szablon domyślny, musisz zdać sobie sprawę, że wszelkie aktualizacje plików rdzenia Joomla mogą zawierać nowsze wersje szablonów domyślnych. Zmiany, które wprowadzisz w plikach domyślnych szablonów, mogą więc być utracone podczas aktualizacji Joomla.

Chyba, że podejmiesz kroki, które uchronią twoją pracę przed utratą modyfikacji.

Menedżer szablonów zawiera narzędzia do powielania i kopiowania istniejących stylów szablonu lub właściwego szablonu i plików szablonu. Należy pamiętać, że stworzenie jedynie kopii stylu szablonu nie chroni szablonu przed nadpisaniem.

Dla przykładu rozważmy przypadek, gdy na stronie menedżera szablonów powielamy domyślny styl szablonu Prostar, a następnie modyfikujemy plik /templates/protostar/css/template.css. Aktualizacja Joomla może zawierać pełny zestaw plików szablonu Prostar. Jeśli tak się zdarzy, twoje zmiany zostaną w wyniku aktualizacji utracone.

Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Styl szablonu i kopia szablonu to nie jest to sam. Możesz zrobić kopie stylu szablonu, ale są one chronione przed skutkami nadpisania właściwych plików szablonu. Kopia stylu jest po prostu kolejnym wpisem w tabeli #_template_styles bazy danych. Podczas kopiowania stylu szablonu pliki szablonu nie są powielane do katalogu o innej nazwie. Mogą wiec być podczas aktualizacji Joomla nadpisane.


Aby uchronić się przed utratą wprowadzanych zmian, należy skopiować szablon ze wszystkimi stylami. W ten sposób po prostu tworzymy nowy szablon.

Kopiowanie szablonu

Aby zachować zmiany, należy skopiować szablon ze wszystkimi jego plikami i stylami. Procedura ta odwołuje się do tworzenia pełnej kopii (duplikatu) szablonu, w tym wszystkich plików. Aby wykonać kopię szablonu, trzeba przejść na stronę Dostosuj szablon.


Szablonami witryny i zaplecza Joomla zarządzamy na stronach menedżera szablonów dostępnego na zapleczu tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora lub superużytkownika (ten standardowy poziom dostępu w nowszych wersjach Joomla można zmienić).

 • Zaloguj się na zaplecze administracyjne. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zobacz: Logowanie administratorów na zaplecze
 • Z rozwijanego menu wybierz pozycję: Rozszerzenia -> Szablony [Extensions -> Template Manager] albo - na stronie startowej - kliknij ikonę skrótu Szablony

35 tpl mnu tpl.png

Znajdziesz się na stronie: Szablony:Style

35 tpl style.png

Tutaj zarządzamy szablonami witryny (strony użytkowników) i zaplecza (strony administratorów). Domyślnym widokiem jest lista dostępnych stylów szablonów witryny i zaplecza. Style domyślne, czyli zastosowane do wyświetlania stron, oznaczone są złotą gwiazdką. Style aktualnie nieużywane oznaczone są białą gwiazdką.


Kopiowanie istniejącego szablonu

Prosty sposób

Aby utworzyć nowy szablon, kopiując istniejący:

 1. Na zapleczu przejdź na stronę menedżera Szablony.
 2. Kliknij w menu lokalnym zakładkę Szablon (nie Style, ale Szablon – po prawej stronie)
 3. Z listy szablonów wybierz ten, który chcesz skopiować (kliknij jego nazwę)
Plik:3x-szablony-dostosowanie-szablon-przybornik.png
 1. Na stronie szczegółów szablonu w sekcji Skopiuj szablon wpisz nazwę nowego szablonu.
Plik:3x-szablony-dostosowanie-szablon-oknowyskakujace-skopiuj.png
 1. Kliknij przycisk Skopiuj szablon.

Kopiowanie ręczne

Można też skopiować szablon ręcznie:

 1. Utwórz nowy katalog templates/moj_szablon.
 2. Skopiować zawartość oryginalnego katalogu szablonu do katalogu moj_szablon.
 3. Przejdź z katalogu głównego do podkatalogu /language /en-GB.
  • Skopiuj plik en-GB.tpl_oryginalny_szablon.ini do pliku en-GBL.tpl_moj_szablon.ini
  • Skopiuj plik en-GB.tpl_oryginalny_szablon.sys.ini do pliku en-GB.tpl_moj_szablon.sys.ini
 4. W katalogu szablonu przejdź do katalogu /language/en-GB, jeśli istnieje:
  • Skopiuj plik en-GB.tpl_oryginalny_szablon.ini do pliku pl-PL.tpl_moj_szablon.ini
  • Skopiuj plik en-GB.tpl_oryginalny_szablon.sys.ini do pliku pl-PL.tpl_moj_szablon.sys.ini
 5. Otwórz plik templateDetails.xml w katalogu moj_szablon i zmień wszystkie odniesienia, jeżeli takie istnieją, do katalogu oryginalnego szablonu tak, aby odwoływać się do katalogu moj_szablon
<name>Moj_Szablon</name>
<language tag="en-GB">en-GB.tpl_moj_szablon.ini</language>
<language tag="en-GB">en-GB.tpl_moj_szablon.sys.ini</language>
<param name="theme_header" type="folderlist" directory="templates/moj_szablon/styles/header" default="" label="Header Themes" description="HEADER THEMES DESCRIPTION" />
<param name="theme_background" type="folderlist" directory="templates/moj_szablon/styles/background" default="" label="Background Themes" description="BACKGROUND THEMES DESCRIPTION" />
<param name="theme_elements" type="folderlist" directory="templates/moj_szablon/styles/elements" default="" label="Primary Elements" description="PRIMARY ELEMENTS DESCRIPTION" />

Wykrycie nowego szablonu

Teraz musimy zarejestrować (zameldować) nowy szablon w bazie danych. Posłużymy w tym celu narzędziem wykrywania niedokończonych instalacji.

 1. Przejdź na zapleczu na stronę Rozszerzenia → Instalacje → Wykrywanie
 2. Kliknij w przyborniku ikonę Wykryj.
 3. Na liście wykrytych rozszerzeń zaznacz nowy szablon.
 4. Kliknij przycisk Zainstaluj.

Jeśli wszystkie te operacje się powiodą, nowy szablon będzie dostępny na stronie menedżera szablonów w Rozszerzenia → Szablony.

W swoim nowym szablonie możesz dokonywać poprawek bez obawy, że zostaną utracone podczas aktualizacji Joomla.

 1. Ustaw nowy szablon jako szablon domyślny.
 2. Obejrzyj witrynę, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się jakieś błędy.

Znajdywanie błędów

Po utworzeniu nowego szablonu metodą kopiowania innego istniejącego szablonu mogą się przytrafić problemy w działaniu. Jeden z nich może być spowodowany sposobem, w jaki obsługiwane są nazwy plików - w systemach opartych na Linuksie wielkość znaków w nazwach plików ma istotne znaczenie. Moj_Szablon i mój_szablon to dwie różne nazwy.

Joomla posiada kilka przydatnych narzędzi diagnostycznych. Aby zobaczyć, co dzieje się podczas pracy witryny, trzeba zmienić trzy ustawienia.

 • Zaplecze    Witryna    Konfiguracja globalna    System    Ustawienia    Diagnostyka    System    Tak (domyślnie = Nie )
 • Zaplecze    Witryna    Konfiguracja globalna    System    Ustawienia    Diagnostyka    Język    Tak (domyślnie = Nie)
 • Zaplecze    Witryna    Konfiguracja globalna    Serwer    Ustawienia serwera    Raportowanie błędów    Maksimum (domyślnie = Domyślne systemu)

Jeśli ustawimy diagnostykę języka na Tak, w raporcie na dole strony pojawią informacje o załadowaniu bądź niezaładowaniu plików językowych i ewentualnych błędach w plikach językowych. Aby wyświetlić szczegółowy raport, otwórz karty Pliki językowe z błędami i Wczytane pliki języka.


© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/J3.x:Modifying_a_Joomla!_Template udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Tom_Hutchison.