--=REKLAMA=--

J3.2

Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler

Z Joomla!WikiPL

Artykuł ten jest wieloczęściowym opisem tworzenia komponentów dla Joomla! w wersji Joomla 3.x. Do nawigacji po artykule możesz wykorzystać menu znajdujące się po prawej stronie.

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/J3.2:Developing_a_MVC_Component udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Tom_Hutchison.
© Tłumaczenie: Malkowitch. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.