--=REKLAMA=--

J2Store/Szybki start

Z Joomla!WikiPL

Osobie doświadczonej w pracy z Joomla wystarczy kilkanaście minut, aby uruchomić testowy sklep i zorientować się w obsłudze J2Store. Celem tego poradnika jest przedstawić prosty scenariusz rozpoczęcia pracy z J2Store tak, aby poznać jego podstawy.

Etap I. Pobranie J2Store

J2Store pobieramy z witryny projektu http://j2store.org. Aby zapoznać się z programem, w zupełności wystarczy pobrać wersje standardową. Od razu pobieramy również pakiet języka polskiego.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Gdy zdecydujemy się na budowę naszego sklepu internetowego w oparciu o J2Store (lub K2Store), warto poważnie rozważyć zakupienie wersji PRO. 35 dolarów - bo tyle kosztuje najtańszy (kwartalny) plan subskrypcyjny - to niewielka inwestycja w tego typu biznes. Tylko w wersji PRO można definiować różne opcje (warianty) produktów za pomocą pól wyboru, list rozwijanych i innych (w wersji standardowej mamy do dyspozycji tylko przyciski radiowe). Tylko wersja PRO umożliwia obsługę standów magazynowych czy bonów zniżkowych. Porównanie funkcji obu wersji można znaleźć na stronie http://j2store.org/compare-features-and-plans.html.


Etap II. Instalacja J2STore

J2Store instalujemy tak, jak każde inne rozszerzenie. Pakiet instalacyjny zawiera komponent, moduły koszyka i niezbędne dodatki. Wszystkie niezbędne składniki instalowane są z jednego pliku.

 1. Wybierz z menu zaplecza Joomla Rozszerzenia    Instalacje.
 2. Zainstaluj najpierw pakiet języka polskiego dla J2Store.
 3. Zainstaluj J2Store.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Kolejność instalacji nie ma wprawdzie znaczenia dla działania sklepu, ale jeśli najpierw zainstalujemy pakiet językowy, to od pierwszego momentu będziemy dysponować polskim interfejsem.


Etap III. Konfiguracja podstawowych danych sklepu

Przy pierwszym uruchomieniu J2Store otrzymamy monit, aby utworzyć i opublikować przynajmniej jeden profil sklepu, w przeciwnym przypadku J2STore nie będzie poprawnie działać. Profil sklepu to po prostu zestaw podstawowych niezbędnych ustawień, takich jak nazwa sklepu, lokalizacja, domyślna waluta. Utworzony na starcie profil można będzie później poprawić, aby zapewniał pożądaną konfigurację wszystkich podstawowych wymogów (np. odpowiednie jednostki miary i wagi czy poprawne naliczanie podatków).

 1. Przejdź na stronę Ustawienia - Profil sklepu i określ co najmniej następujące parametry:
  • Nazwa sklepu.
  • Dane adresowe: miejscowość, kod pocztowy.
 2. Zapisz profil.
Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Aby zapoznać się z działaniem J2Store, wystarczy, jeśli zdefiniujesz nazwę sklepu. Pozostałe parametry można dostosować później.


Etap IV. Konfiguracja opcji globalnych

Zanim uruchomisz sklep w Internecie, trzeba dokładnie przejrzeć wszystkie opcje konfiguracyjne i dostosować je do swoich potrzeb. Jeśli chcesz tylko przetestować sklep, możesz posłużyć się ustawieniami domyślnymi. Jedyne ustawienia, które należy poprawić, znajdują się na karcie Opcje sklepu.

 1. Na pulpicie J2Store kliknij ikonę skrótu Opcje albo przycisk Opcje w przyborniku.
 2. Przejrzyj domyślne ustawienia na wszystkich kartach. Możesz je zmienić, ale uważaj, by nie wyłączyć funkcji niezbędnych do działania J2Store.
 3. Zmień przykładowe dane na karcie Opcje sklepu :
  • Domyślny adres email OD: wpisz adres email sklepu inny niż adres administratora,
  • Domyślna nazwa nadawcy: wpisz np. nazwę sklepu albo właściciela sklepu.
  • Adres email administratora: wpisz swój adres email, inny niż adres email sklepu.
 4. Zapisz ustawienia.
Ikona wazne.png
 Ważne!

Na adres email administratora będą przychodzić powiadomienia o zamówieniach. Upewnij się, że adres jest poprawny.


Etap V. Konfiguracja ustawień globalnych

Aby przetestować podstawowe funkcje sklepu, nie trzeba konfigurować ustawień globalnych. Jeśli jednak chcesz zapoznać się z działaniem opcji zaawansowanych, takich np. jak naliczanie podatku, obsługa wysyłki, skonfigurowanie ustawień globalnych będzie konieczne. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w kolejnych rozdziałach poradnika.

Etap VI. Dodanie przykładowych produktów

J2Store wykorzystuje do prezentacji produktów standardowe artykuły Joomla!, które zostały wzbogacone o funkcje koszyka przez specjalny dodatek z grupy content. Artykuły prezentujące produkty najlepiej gromadzić w odrębnej kategorii.

 1. Utwórz kategorię, do której będą przypisywane artykuły - produkty
  • Przejdź na stronę Artykuły {{rarr} Kategorie    Utwórz kategorię.
  • Nadaj nazwę kategorii, np. Sklep.
  • Zapisz utworzoną kategorię.
Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Oczywiście, można utworzyć wiele kategorii i podkategorii. Do przetestowania sklepu wystarczy jedna główna kategoria.

Tworzenie produktu

 1. Utwórz nowy artykuł:
  • Nadaj artykułowi tytuł, np. T-Shirt.
  • Dodaj opis produktu, np. Tutaj będzie opis.
  • Możesz zilustrować artykuł (albo w sposób standardowy, albo za pomocą opcji na karcie Obrazki i łącza).
  • Przypisz artykuł do kategorii, np. do kategorii Sklep.
 2. Kliknij przycisk Zapisz (nie opuszczamy jeszcze edytora, bo trzeba jeszcze zdefiniować opcje koszyka).
 3. Otwórz kartę Koszyk J2Store i zdefiniuj niezbędne parametry:
  • Włącz koszyk: ustaw Tak.
  • Cena: określ cenę produktu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Aby zobaczyć J2Store w działaniu, wystarczy ustawienie tych dwu opcji. Konfigurację pozostałych opcji koszyka omawiamy szczegółowo w dalszej części poradnika.


Etap V. Utworzenie menu - udostępnienie produktów w witrynie

Produkty J2Store udostępniane są w witrynie za pomocą typów pozycji menu przeznaczonych do prezentacji artykułów. Najodpowiedniejszymi do prezentacji wydają się przeglądy artykułów w kategorii (lub wyróżnionych).

 1. Utwórz nową pozycję menu:
  • Typ pozycji menu: wybierz Artykuły - Przegląd artykułów w kategorii.
  • Zakres treści: wskaz kategorię np. Sklep.
 2. Zapisz utworzoną pozycję.
Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Można przygotować własne alternatywne układy stron prezentujących artykuły.

Ikona wazne.png
 Ważne!

J2Store udostępnia kilka własnych typów pozycji menu - Mój koszyk, Pobieranie, Moje zamówienia, Zamówienie. Te pozycje menu wykorzystujemy w menu narzędziowym klienta sklepu. Do funkcjonowania sklepu nie jest ono jednak konieczne.


Etap VI. Test działania sklepu

Po wykonaniu wszystkich wymienionych powyżej czynności można przetestować działanie sklepu w witrynie.

 1. Przejdź na stronę główną witryny i odśwież ją.
 2. Wybierz z menu pozycję Sklep.
 3. Kliknij przycisk Dodaj do koszyka.
 4. Przejdź całą procedurę zamawiania produktu.
 5. Obejrzyj na zapleczu statystyki, listę zamówień i raporty.

Jak widać, sklep działa!

Ikona wskazowka.png  Użyteczna wskazówka

Podczas testów możesz "dokonywać zakupów", logując się na swoje konto administratora.Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],