--=REKLAMA=--

J2Store/Konfiguracja stawek podatkowych

Z Joomla!WikiPL

Konfiguracja stawek podatkowych

Na tej stronie można definiować stawki podatkowe. W sklepach opartych na J2Store można stosować zróżnicowane stawki podatkowe - inne dla wyodrębnionych wcześniej stref podatkowych.

Przykład 1. Prosty przykład stawek podatkowych

Można pobierać podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości 12,5% oraz podatek Eco w wysokości 2%.

Przykład 2. Rozwinięty przykład stawek podatkowych

Załóżmy, że tworzono trzy geostrefy (strefy podatkowe)

  • USA - Teksas
  • USA - Wszystkie inne kraje
  • Europa

W tych strefach obowiązują różne stawki podatkowe. Na przykład:

  • 12.5% dla klientów ze stanu Teksas w USA
  • 17,5% dla klientów z pozostałych stanów USA
  • 20% dla klientów z Europy

W tym przypadku dla każdej geostrefy należy utworzyć odrębną stawkę podatkową.

Tworzenie i korekta stawek podatkowych

Tworzenie stawki podatku

Ekran tworzenia i edycji stawek podatkowych ma następujące opcje

  • Nazwa: wpisz zwięzłą, ale jednoznaczną nazwę stawki podatkowej
  • Procent: procent określający stawkę produktu; wpisz 10 dla dziesięciu procent - bez żadnych symboli
  • Strefa podatkowa: wybierz z listy rozwijanej strefę, w której obowiązuje definiowana stawka podatkowa
  • Stan: wybierz z listy stan publikacji - Opublikowano lub Nie opublikowano

Po zapisaniu stawka podatku pojawi się w wykazie podatków.

Strona menedżera stawek podatkowych


Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],