--=REKLAMA=--

J2.5

Instalacja Joomla!

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z J25:Instalacja Joomla!)

Wprowadzenie

Przygotowanie do instalacji

Instalacja Joomla! jest bardzo łatwa. Wbudowany instalator sprawia, że uruchomienie nowej witryny trwa dosłownie kilka chwil. Aby pomyślnie zainstalować Joomla!, musimy spełnić kilka warunków wstępnych:

 • Hosting - bez względu na to, czy korzystasz z serwera dedykowanego, konta na serwerze współdzielonym, czy serwera testowego na swoim komputerze, muszą być na nim zainstalowane poniższe programy:
 • Baza danych MySQL - potrzebujesz następujące dane dostępowe:
  • Nazwa hosta bazy danych
  • Nazwa bazy danych
  • Nazwa użytkownika bazy danych
  • Hasło użytkownika bazy danych
 • Klient FTP - do przesyłania plików na serwer. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego w swoim komputerze klienta FTP, skorzystaj np. z Filezilla (zalecany). Do skonfigurowania klienta FTP potrzebne są:
  • Nazwa (adres) serwera FTP
  • Nazwa konta FTP
  • Hasło użytkownika FTP
 • Najnowsza wersja Joomla 2.5 - pobierz ze strony projektu

Instalacja

Aby rozpocząć instalację, musimy najpierw przenieść pakiet instalacyjny Joomla! do katalogu witryny na serwerze. Można przesłać cały pakiet, a następnie rozpakować go. Albo najpierw rozpakować pakiet na swoim komputerze w pustym katalogu, a następnie przesłać zawartość tego katalogu do katalogu witryny na serwerze.

Instalację Joomla! przeprowadzamy w przeglądarce internetowej.

Ostrzeżenie! Do poprawnej instalacji środowiska Joomla! wymagana jest włączona obsługa JavaScript (sprawdź konfigurację przeglądarki internetowej)!

Uruchomienie instalatora

16 instalacja 00 adres.png

W pasku adresu przeglądarki wpisz adres http://www.twojadomena.com. Powinna się pojawić strona powitalna instalatora. Jeśli się nie pojawi, dopisz do adresu ukośnik i nazwę katalogu /installation, a gdy i to nie pomoże, dodatkowo jeszcze index.php. Adres może więc wyglądać ostatecznie i tak: http://www.twojadomena.com/installation/index.php

Krok 1.

Wybór języka instalatora

Instalator rozpoznaje domyślny język przeglądarki użytkownika i zaznacza go na liście. Można go zmienić, zaznaczając inny spośród dostępnych. Dokonany tu wybór decyduje jedynie o języku, w jakim będą wyświetlane etykiety ekranowe i komunikaty instalatora. Aby przejść do następnego kroku, naciśnij w prawym górnym rogu ekranu odnośnik Dalej.

25 instalacja 01 jezyk.png

Krok 2.

Test środowiska

W kroku 2 instalator sprawdza, czy serwer jest skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Joomla! i wyświetla wyniki testów w dwóch częściach. W części górnej wyszczególnione są wymagania niezbędne do poprawnej instalacji Joomla!. W części dolnej wyszczególnione są zalecane ustawienia PHP - języka, w którym napisany jest Joomla!.

25 instalacja 02 test.png

Ustawienia wymagane

Spośród zaleceń wymaganych tylko jedno może być niespełnione: wolno przejść do porządku nad informacją, że plik konfiguracyjny jest niezapisywalny, choć i ten przypadek nie powinien mieć miejsca. Jeśli jednak tak się zdarzy, przeprowadzenie instalacji będzie możliwe. Gdy proces instalacji zostanie zakończony, instalator wyświetli treść pliku konfiguracyjnego, którą będzie można skopiować i zapisać, by przesłać na serwer.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Stwierdzenie, że plik configuration.php jest lub nie jest zapisywalny, nie oznacza wcale, że taki plik istnieje. Oznacza jedynie, że instalator Joomla! będzie mógł taki plik zapisać w głównym katalogu witryny. Stworzenie pliku instalacyjnego na podstawie informacji zebranych podczas instalacji jest głównym zadaniem instalatora obok utworzenia tabel bazy danych. Dopóki nie zostanie utworzony i zapisany poprawny plik konfiguracyjny, uruchomienie Joomla! nie będzie możliwe. Próba uruchomienia Joomla! w takim przypadku zakończy się przekierowaniem do katalogu instalacyjnego lub komunikatem, że strona nie istnieje (w przypadku, gdy katalog instalacyjny zostanie usunięty).


Pamiętaj! Jeśli którymkolwiek z pozostałych ustawień wymaganych nie będzie spełnione, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem komunikatu ostrzegawczego, przerwij instalację i doprowadź do zmiany nieodpowiednich ustawień. Zanotuj dokładnie każde z niespełnionych ustawień i porozmawiaj o nich z administratorem serwera. Szczegółowy opis poszczególnych ustawień znajdziesz w opracowaniu Wymagane i zalecane ustawienia PHP.

Ustawienia zalecane

Zalecane ustawienia PHP nie muszą być spełnione, aby uruchomić i korzystać z Joomla! Jeśli więc instalator sygnalizuje inne ustawienia niż rekomendowane, można kontynuować instalację, ale po zainstalowaniu Joomla! należy zadbać o ich skorygowanie.

Jeśli wiec zobaczysz jakieś ostrzeżenia w części Ustawienia zalecane, nie lekceważ go. Zanotuj, dokończ instalację, a następnie bezzwłocznie interweniuj u administratora serwera, aby dostosował środowisko do wymagań Joomla! Niespełnianie zalecanych ustawień PHP może powodować uciążliwe sytuacje w obsłudze witryny - kłopoty z instalacją rozszerzeń, przesyłaniem plików na serwer, itp. Jeśli administrator serwera nie dokona korekty ustawień serwera albo nie wskaże, jak ich dokonać samodzielnie, zmień dostawcę hostingu. To jedyne w takiej sytuacji rozsądne posunięcie. Joomla! nie ma wygórowanych wymagań w stosunku do środowiska instalacyjnego i jeśli administrator serwera nie potrafi ich zapewnić, to najczęściej nie potrafi również później pomóc w rozwiązaniu spowodowanych przez nie problemów.

Krok 3.

Akceptacja licencji

W kroku 3. - jeśli znasz angielski - zapoznaj się z warunkami licencji. Jeśli nie znasz języka angielskiego, koniecznie zapoznaj się wcześniej z nieoficjalnym polskim tłumaczeniem licencji. Naciskając przycisk Dalej, akceptujesz warunki Powszechnej Licencji Publicznej i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Jeśli nie zgadzasz się na określone tu reguły korzystania z Joomla!, przerwij instalację. Kontynuując proces instalacji, akceptujesz licencję, choć nie trzeba tego faktu w żadnym miejscu potwierdzać (nie ma tutaj żadnego pola akceptacji). Wszystkie wydania Joomla! upowszechniane są na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej v. 2.0. lub wyższej.

GNU jest organizacją odpowiedzialną za utrzymywanie licencji oraz pozycji GPL jako General Public License. Jeśli masz jakieś specyficzne pytania odnoszące się do licencjonowania, odwiedź Legal Forum.

25 instalacja 03 licencja.png

Krok 4.

Konfiguracja bazy danych

W czwartym kroku konfigurujemy połączenie z bazą danych. Gdy będziemy wynajmować miejsce na serwerze, podamy tu dane ustalone podczas zakładania konta (zwykle można je obejrzeć w panelu administracyjnym konta). Gdy instalujemy Joomla! na komputerze domowym, wpisujemy dane bazy zgodnie z ustawieniami poczynionymi podczas instalacji JAMP-a. Nie musimy też wcześniej zakładać bazy danych, a tutaj możemy wpisać dowolną nazwę, np. joomla25. Wypełnij pola formularza danymi i i naciśnij odnośnik Dalej.

25 instalacja 04 bd.png

Ustanowienie połączenia z bazą danych wymaga ustawienia pięciu opcji:

 • Typ bazy danych: Aktualnie lista zawiera zwykle dwie możliwości: mysql i mysqli. Obie opcje odnoszą się do bazy danych MySQL. MySQLi to unowocześniony, wydajniejszy, bogatszy w funkcje, dodany w PHP5 interfejs do bazy MySQL. Jeśli ustawienia PHP umożliwiają skorzystanie z tego rozszerzenia, można je tutaj zaznaczyć. Zwykle jednak należy wybrać po prostu MySQL. Więcej informacji o MySQL i MySQLi znajdziesz na: [1].
 • Nazwa serwera bazy danych: Baza danych jest zwykle umieszczona na tym samym serwerze, co wszystkie pliki instalowanego Joomla, dlatego zwykle wpisujemy tutaj nazwą localhost, oznaczającą stację lokalną. Czasem jednak - gdy nie jest to ten sam komputer, na którym instalujemy Joomla!, trzeba podać adres internetowy komputera, na którym umieszczona jest baza. Dowiesz się wówczas o tym od administratora serwera. Zwróć na to uwagę - jeśli nazwa serwera nie będzie zgodna z podaną przez usługodawcę, nie ukończysz instalacji.
 • Nazwa użytkownika bazy danych: Nazwa konta użytkownika bazy danych ustalana jest zwykle przez administratora serwera. Jeśli usługodawca umożliwia samodzielne tworzenie baz danych, to nazwa konta składa się często z dwóch połączonych znakiem podkreślenia elementów - nazwy konta na serwerze i nazwy bazy danych. Nazwę konta bazy danych otrzymasz od administratora serwera lub firmy świadczącej usługę hostingową albo ustalisz w trakcie tworzenia bazy danych.
 • Hasło użytkownika bazy danych: Wpisujemy hasło dostępu do bazy danych otrzymane od administratora lub ustalone podczas konfiguracji bazy danych. Standardowa instalacja MySQL nie wymaga ustalenia hasła, ale ze względów bezpieczeństwa to ustawienie powinno być i zwykle jest zmieniane przez administratorów. Dlatego hasło dostępu musi być podane, a więc i ustanowione dla połączenia z bazą danych.
 • Nazwa bazy danych: W przypadku instalacji na własnym serwerze możesz nazwać bazę dowolnie. Gdy korzystasz z usługi hostingowej, usługodawca może Ci udostępnić tylko jedną bazę danych albo zezwolić na tworzenie nowych baz nazywanych według ustalonych reguł. Jeśli nie możesz tworzyć nowych baz, wpisz nazwę ustaloną przez usługodawcę, a w opcjach rozszerzonych koniecznie określ przedrostek odróżniający tabele przeznaczone dla tej instalacji Joomla! od tabel przeznaczonych dla innych instalacji Joomla! czy innych aplikacji. Jeśli możesz tworzyć nowe bazy, podaj dowolną nazwę.
Uwaga: Na wielu hostach udostępniających jedną bazę danych stosowana jest praktyka, że do nazwy bazy danych dodawana jest nazwa konta użytkownika. W takich przypadkach baza nazywa się np. nazwamojegokonta_mojabaza. W takich przypadkach wystarczy czasami podać samą nazwę bazy danych (mojabaza). Sprawdź jednak, czy jest taka możliwość.
Ostrzeżenie: Warto zauważyć, że nazwy użytkowników oraz hasła nie powinny być takie same dla MySQL, FTP oraz innych publicznych stron. Mogłoby to narazić na zbędne ryzyko związane z bezpieczeństwem.
 • Przedrostek nazw tabel: generowany jest automatycznie, ale można go zmienić. Przykładowo można użyć przedrostka jos3_. Nie stosuj wielkich liter, nie zapomnij zakończyć własnego przedrostka znakiem podkreślenia ('_'). Przedrostki w nazwach są standardowym sposobem odróżniania tabel należących do różnych aplikacji, a przechowywanych w jednej bazie danych. Ponadto przedrostki nazw tabel wzmacniają także bezpieczeństwo witryny - trudniej się włamać do bazy danych, jeśli włamywacz nie zna nazw tabel.
Uwaga: nie używaj jako przedrostków oznaczeń 'bak_' ani 'old_', które wykorzystywane są do odróżnienia starszych kopii tabel w bazie danych. .
 • Przetwarzanie starej bazy danych: Jeżeli masz do dyspozycji tylko jedną bazę danych albo wykorzystujesz do instalacji Joomla! wcześniej założoną bazę, możesz zdecydować, co zrobić z tabelami pochodzącymi z wcześniejszej instalacji. Możesz je usunąć lub zarchiwizować. Zaznacz odpowiednie pole wyboru.
  • Usuń istniejące tabele: usuniętych tabel nie odzyskasz;
  • Archiwizuj starsze tabele: instalator zmieni nazwy tabel, zamieniając przedrostek dodany podczas instalacji na przedrostek bak_.

Wszystkie skonfigurowane tutaj ustawienia bazy danych można później - w razie potrzeby zmienić na karcie Konfiguracja globalna - Witryna w sekcji Baza danych. Zwróć wszakże uwagę, że jakakolwiek zmiana, której tam dokonasz, zerwie połączenie z bazą danych, a bez połączenia się z bazą danych Joomla! nie będzie można uruchomić. Dlatego z tej możliwość korzystamy w wyjątkowych przypadkach, np. aby zakończyć ruch w istniejącej instalacji Joomla! w związku z przeniesieniem jej na inny serwer.


Krok 5.

Konfiguracja FTP

Na większości serwerów można ten krok pominąć, ale na niektórych skonfigurowanie połączenia FTP przed zakończeniem instalacji może być niezbędne, np. gdy PHP na serwerze działa w trybie bezpiecznym (safe_mode=ON).

Ikona informacja.png
 Informacja

 Na serwerach opartych na systemie operacyjnym Windows, włączenie obsługi warstwy FTP jest niepotrzebne, bowiem system praw dostępu do plików w Windows jest inny, niż w systemie Linux. Instalując Joomla! na komputerze lokalnym, również nie musisz konfigurować warstwy FTP.


25 instalacja 05 ftp.png

Możliwość włączenia obsługi FTP przez Joomla została wprowadzona w Joomla 1.5. Funkcja ta pozwala rozwiązać na niektórych serwerach współdzielonych problemy z prawami do plików, utrudniające instalowanie rozszerzeń, zapisywanie zmian w plikach konfiguracyjnych, ładowanie obrazów za pomocą komponentu Media. Dzieje się tak w przypadkach, gdy Joomla działa z uprawnieniami użytkownika serwera www, a pliki na serwerze zostały umieszczone przez użytkownika działającego z uprawnieniami FTP. Włączenie w takich przypadkach obsługi FTP powinno spowodować, że Joomla będzie działać bez przeszkód nawet wtedy, gdy pliki i katalogi będą chronione przed zapisem z poziomu WWW.

Konfiguracja FTP wymaga określenia kilku parametrów.

Ustawienia podstawowe

 • Włącz obsługę FTP: standardowo zaznaczone jest Nie. Aby włączyć obsługę FTP przez Joomla, wybieramy z listy opcję Tak.
 • Użytkownik FTP: nazwa użytkownika umożliwiająca dostęp przez FTP do katalogu głównego Joomla. Powinno to być specjalne konto, wydzielone do wyłącznego dostępu przez Joomla!. Użytkownik FTP ma prawo operować na całej możliwej przestrzeni serwerowej wgłąb od katalogu, dla którego konto zostało ustanowione.
 • Hasło FTP: podajemy hasło użytkownika. Wpisane hasło potwierdza Twoją tożsamość, a następnie udostępnia strukturę katalogów Joomla, ktory działa z prawami użytkownika FTP. Hasło powinno być inne od tego, które zostało przydzielone Ci przez firmę hostingową do korzystania z klienta FTP.
 • Ścieżka FTP (root): określamy lokalizacje katalogu udostępnianego dla FTP. Zrozumiałe, że powinien to być dokładnie ten sam katalog, w którym mieszczą się skrypty witryny. Podaj pełną ścieżkę. Możesz skorzystać z przycisku Znajdź ścieżkę FTP automatycznie. Jeśli podasz poprawnie pozostałe dane konfiguracyjne, instalator powinien bez problemów rozpoznać ścieżkę.
Ostrzeżenie: Należy zauważyć, że jeśli uruchamiasz więcej niż jedną stronę na Twoim serwerze, ścieżka do katalogu głównego zmienia się dla każdej z nich - pozostałe cztery ustawienia niekoniecznie; na współdzielonym hoście prawdopodobnie ustawienia te będą możliwe do zmiany.

Aby upewnić się, że serwer FTP został dobrze skonfigurowany, naciśnij przycisk Sprawdź ustawienia PHP. Instalator przetestuje połączenie i wyświetli stosowny komunikat. Zanim ten lub podobny komunikat skłoni Cię do rezygnacji z włączania obsługi FTP, sprawdź jeszcze ustawienia dodatkowe.

Ustawienia dodatkowe

Możliwe, że powodem błędu są dane umieszczone w ustawieniach dodatkowych.

 • Serwer FTP: podajemy adres internetowy serwera FTP. Jeśli serwerem FTP jest ten sam komputer, który serwuje witrynę, wpisujemy wartość localhost albo 127.0.0.1. Hostingodawca może jednak tak skonfigurować FTP, że wymagany będzie adres serwera w postaci ftp.domena.com.
 • Port FTP: większość serwerów FTP używa portu 21, wpisz więc tę wartość, chyba że administrator serwera poda inną wartość).
 • Pamiętaj hasło FTP: standardowo zaznaczona jest opcja Nie i ze względów na bezpieczeństwo serwera należy pozostawić to domyślne ustawienie. W razie potrzeby Joomla zażąda podania hasła podczas operacji wymagającej dostępu z prawami użytkownika FTP. Oczywiście, jeśli chcesz uniknąć podawania hasła każdorazowego przy próbie połączenia się Joomla z serwerem przez FTP, możesz zaznaczyć Tak. Ryzykujesz jednak znacznym zwiększeniem zagrożenia bezpieczeństwa swojej witryny.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia FTP, naciśnij przycisk Dalej, by kontynuować instalację. Problem z serwerem FTP rozwiążesz po zainstalowaniu Joomla, w porozumieniu z administratorem serwera.

Krok 6.

Konfiguracja witryny

W kolejnym kroku konfigurujemy główne ustawienia naszej witryny. Podane tutaj informacje będzie można zmodyfikować po zainstalowaniu Joomla!, korzystając z narzędzi zaplecza administracyjnego.

Zanim wypełnimy pola formularza, obejrzyjmy całą stronę, aby zorientować się, jakie opcje instalacji udostępnia nam instalator Joomla.

25 instalacja 06 konf.png

1. Nazwa i opis witryny

W tej sekcji musimy określić jedynie nazwę witryny. Nazwa witryny może pojawiać się na pasku tytułowym przeglądarek, a także wykorzystywana jest jako nazwa nadawcy poczty elektronicznej z witryny oraz pojawia się w komunikatach systemowych o wyłączeniu witryny. Nazwę będzie można później zmienić w opcjach Konfiguracji globalnej witryny.

Gdy klikniemy odnośnik Opcje rozszerzone, pojawią się dodatkowe możliwości konfiguracji witryny.

25 instalacja 06 konf 01.png

Opcje te można skonfigurować również później, po zainstalowaniu Joomla.

 • Metadane - streszczenie witryny: opisz zwięźle zawartość witryny. Streszczenie powinno liczyć kilkanaście słów, nie więcej niż 155 znaków, bo maksymalnie tyle wyświetlane jest w wynikach wyszukiwania. Ta informacja służy tylko wyszukiwarkom internetowym. Nie wpływa na pozycję witryny w rankingach, ale zapewnia przeszukującym Internet precyzyjną informację, o czym jest Twoja witryna. Jeśli nie zamieścisz opisu witryny, wyszukiwarki wykorzystają w roli opisu przypadkowy tekst, który pojawi się w źródłowym dokumencie HTML najbliżej znacznika <body>
 • Metadane - słowa kluczowe: możesz wpisać 10-20 słów charakteryzujących treść witryny, oddzielając je przecinkami. W pierwszych latach Internetu słowa kluczowe były potężnym narzędziem do sterowania wynikami wyszukiwania i pozycjonowaniem witryn w wyszukiwarkach. I z tego powodu współcześnie są przez wyszukiwarki... pomijane. Znawcy SEO (optymalizacja witryn pod kątem wyszukiwarek internetowych) uważają za dobrą praktykę... rezygnację ze stosowania tego elementu charakterystyki witryny.
 • Witryna wyłączona: Zaznacz Tak lub Nie. Tak - oznacza, że mimo kompletnej instalacji Twoja witryna nie będzie opublikowana w Internecie. Po wywołaniu adresu witryny w przeglądarce zostanie wyświetlony komunikat o wyłączeniu witryny oraz formularz logowania, dzięki któremu osoby uprawnione będą mogły przeglądać witrynę po zalogowaniu się. Nie - oznacza, że gdy wpiszesz w przeglądarce adres twojawitryna.com, zobaczysz stronę startową. To bardzo dobre rozwiązanie, gdy praca nad zbudowaniem podstaw witryny i wypełnieniem jej pierwszymi treściami potrwa kilka-kilkanaście dni. Witrynę można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą interfejsu zaplecza na stronie Konfiguracja globalna - Witryna.


2. Dane administratora

W drugiej sekcji podajemy dane dostępowe głównego administratora witryny:

25 instalacja 06 konf 02.png

 • Email administratora: Adres poczty elektronicznej administratora. Wpisz poprawny adres na wypadek, gdy zapomnisz hasła. Na ten adres otrzymasz zwrotny link, który umożliwi Ci zmianę hasła w razie potrzeby.
 • Nazwa administratora: Joomla! używa domyślnie nazwy "admin" jako nazwy Superużytkownika. Można wprawdzie zostawić ją chwilowo tak, jak jest, ale lepiej od razu zmienić zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa). Tę nazwę zawsze można zmienić na zapleczu administracyjnym na stronie Użytkownicy/Dostosuj.
 • Hasło administratora: Pamiętaj, ze superużytkownik ma pełną kontrolę nad witryną, dostęp do wszystkich opcji witryny i zaplecza. Dlatego ustal trudne do odgadnięcia hasło - co najmniej 8-12 przypadkowych liter, cyfr i znaków specjalnych. Później można zmienić hasło korzystając z interfejsu administracyjnego na stronie Użytkownicy/Dostosuj. W polu Powtórz hasło wpisz je ponownie.

Treści witryny - dane przykladowe lub własne

Trzecia sekcja na tej stronie umożliwia wypełnienie witryny treściami.

25 instalacja 06 konf 03.png

Możemy zainstalować przykładowe dane, możemy załadować własne dane, np. wyeksportowane z witryny pzygotowanej lokalnie, możemy zainstalować czystego Joomla bez żadnych dodatkowych danych. Te opcję wybieramy zawsze, gdy chcemy tworzyć witrynę od podstaw. Instalator załaduje wówczas do bazy jedynie dane administratora oraz niezbędne do uruchomienia witryny Joomla:

 • standardowe grupy i poziomy użytkowników
 • menu witryny z jedną startową pozycją,
 • moduły: Menu, Logowanie i ścieżka powrotu,
 • po jednej kategorii we wszystkich składnikach Joomla, w których treści porządkowane są w kategoriach.

Wczytanie przykładowych danych zaleca się wszystkim początkującym użytkownikom. Dzięki nim można nie tylko dowiedzieć się sporo o Joomla, ale przede wszystkim podpatrzyć różne praktyczne rozwiązania. Niestety, oryginalny pakiet instalacyjny nie umożliwia instalacji przykładowych danych w języku polskim.

Jeśli chcesz załadować przykładowe dane, naciśnij odnośnik Wczytaj przykładowe dane!. Po chwili instalator potwierdzi ich załadowanie:

25 instalacja 06 konf 04.png

Aby zakończyć instalację, naciśnij odnośnik “Dalej”.

Krok 7.

Zakończenie

Zgodnie z instrukcją na ekranie - usuń katalog instalacyjny, naciskając przycisk pod komunikatem. Katalog ten nie będzie ci już potrzebny.

25 instalacja 07 zakoncz.png

W przypadku instalacji na serwerze produkcyjnym można chwilowo zmienić jedynie nazwę katalogu (korzystając z klienta FTP), do momentu upewnienia się, że instalacja przebiegła pomyślnie i nie trzeba jej będzie powtarzać. Jeśli nie usuniesz katalogu instalacyjnego lub nie zmienisz jego nazwy (chodzi o katalog /installation w głównym katalogu Joomla!), instalator przypomni o tym stosownym komunikatem:

25 instalacja 08 komunik.png

Otwórz witrynę lub zaplecze

Po usunięciu katalogu instalacyjnego naciśnij odnośnik “Witryna”, aby przejść na stronę prezentacyjną albo odnośnik "Zaplecze", aby rozpocząć prace administracyjne.

Mamy witrynę gotową do wprowadzania treści. Ilustracja poniżej przedstawia stronę wejściową witryny bez zainstalowanych przykładów:
25 witryna bez prz danych.png

<headertabs />

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],