--=REKLAMA=--

J2.5

Zaczynamy z Joomla/Praktyka w istniejącej witrynie

Z Joomla!WikiPL

Praktyka w istniejącej witrynie

Opanowanie umiejętności posługiwania się Joomla! najlepiej zacząć od wprawek w istniejącej witrynie, którą można traktować jak tajemniczą czarną skrzynkę - wprowadzasz do niej dane i uzyskujesz oczekiwane rezultaty, choć zupełnie się nie orientujesz, jak ta skrzynka działa.

Celem tego poradnika jest pomóc Czytelnikom w rozpoczęciu praktyki w już istniejącej witrynie.

Wprowadzenie

Dla kogo został napisany ten poradnik

 • Dla wszystkich

Główny nacisk położony jest jednak na osoby, które nie mają doświadczeń w tworzeniu stron internetowych.

Co jest potrzebne, aby skorzystać z tego poradnika?

 • Potrzebne jest Ci konto w istniejącej witrynie z odpowiednim poziomem uprawnień (co najmniej autora).
Joomla! jest wykorzystywany do obsługi wielu witryn. Być może i Ty również korzystasz z takiej witryny albo znasz kogoś, kto stworzył witrynę w Joomla! Zaoferuj wydawcy lub opiekunowi takiej witryny współpracę polegającą na tym, że przez jakiś czas będziesz pisać dla witryny artykuły.
 • Musisz co nieco wiedzieć o tej witrynie, orientować się w układzie materiałów na stronach witryny, rozpoznawać, które z materiałów są artykułami, wiedzieć, pod którymi pozycjami menu kryją się artykuły, umieć się zalogować.
Układ, rozmieszczenie materiałów, sposób logowania zależą od konkretnej witryny. Choć witryny Joomla! mają czasem pewne elementy wspólne czy podobne, to mogą się one różnić szczegółami. Weź to pod uwagę, korzystając z ilustracji zamieszczonych w tym przewodniku.

Jak się zalogować

Aby się zalogować do witryny, wystarczy Ci zwykłe konto zarejestrowanego użytkownika, ale żeby dodawać i edytować artykuły, musisz dysponować co najmniej kontem użytkownika z uprawnieniami autora. Najlepiej jednak, gdyby było to konto wydawcy, ale opiekun czy administrator - zwłaszcza na początku - może wzbraniać się przed nadaniem Ci zbyt dużych uprawnień. Aby się zalogować, musisz znać nazwę konta (login) i hasło użytkownika. Jeśli samodzielnie założysz konto, będziesz je znać z procesu rejestracji. Jeśli konto założy Ci administrator, niewątpliwie przekaże Ci również dane do logowania. Jeśli podasz administratorowi prawidłowy adres swojej elektronicznej skrzynki pocztowej, bardzo możliwe, że dane do zalogowania otrzymasz w liście wygenerowanym przez system podczas zakładania konta. Poniżej pokazujemy, jak się zalogować, gdy masz swój login i hasło.

 • Otwórz witrynę w przeglądarce
 • Znajdź na stronie formularz Logowanie. Zwykle umieszczany bywa w bocznym pasku, ale w Twojej witrynie może być w innym miejscu, np. na górze strony.

Wygląd formularza może być inny - również zależy od od witryny. Różnica może dotyczyć nazwy, treści i rozmieszczenia elementów.

Plik:J25 zzj logowanie do witryny.png

Na wpisanie nazwy konta i hasła w formularzu istnieją odrębne pola. Może się też zdarzyć, że zamiast nazwy użytkownika, trzeba wpisać adres e-mail.

 • W polu Nazwa użytkownika wpisz swój login.
 • W polu Hasło wpisz swoje hasło. Zauważ, ze zamiast wpisywanego słowa zobaczysz gwiazdki.
 • Kliknij przycisk Zaloguj

Możliwe, że po zalogowaniu się zobaczysz w witrynie więcej pozycji menu i innych treści. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia (redaktora lub wydawcy), będziesz mieć także możliwość edycji niektórych treści. Zwróć uwagę na ikony edycji: Ikona edycji artykułów opublikowanych oraz Ikona edycji artykułów nieopublikowanych.

Nazwy grup użytkowników i uprawnienia

Artykuły w Joomla! mogą być tworzone i edytowane przez użytkowników, którzy zalogują się na konto z odpowiednimi uprawnieniami.

 • Konta są zakładane przez użytkowników witryny albo przez osobę opiekującą się witryną, nazywaną zwykle administratorem.
 • Każdy użytkownik przypisany jest co najmniej do jednej grupy użytkowników. Przypisanie użytkownika do grupy powoduje nadanie mu uprawnień do działań związanych z przeglądaniem i zarządzaniem witryną.
 • Przypisanie użytkownika do grupy następuje automatycznie lub dokonywane jest przez administratora witryny, który w ten sposób nadaje użytkownikom uprawnienia.
 • Istnieje kilka poziomów dostępu, które decydują o możliwościach przeglądania, dodawania i edycji artykułów w witrynie Joomla!:
  • powszechny, gościnny: ten poziom dostępu umożliwia jedynie przeglądanie w witrynie treści udostępnionych wszystkim osobom, które ją odwiedzają,
  • chroniony, zastrzeżony: ten poziom dostępu umożliwia ponadto przeglądanie w witrynie treści udostępnionych osobom zarejestrowanym, a wiec takim, które posiadają w witrynie konto i zalogowały się do witryny,
  • specjalne: te poziomy dostępu umożliwiają przeglądanie w witrynie treści udostępnianych tylko wybranym użytkownikom (oprócz treści udostępnianych wszystkim użytkownikom i użytkownikom zarejestrowanym); administratorzy mogą skonfigurować różne specjalne poziomy dostępu,
  • administracyjne: te poziomy dostępu umożliwiają wgląd do treści przechowywanych na zapleczu.

Niezależnie od poziomów dostępu umożliwiających przeglądane treści, istnieją poziomy dostępu uprawniające do przetwarzania treści witryny - tworzenia, poprawiania, usuwania, archiwizowania, publikowania. Aby dodawać i poprawiać swoje artykuły, musisz uzyskać od administratora uprawnienia, które pozwalają na edycję i tworzenie treści. Takie uprawnienia posiadają w Joomla standardowo użytkownicy przypisani do jednej z poniższych grup:

 • autorzy: mogą dodawać, a po opublikowaniu także poprawiać swoje artykuły,
 • redaktorzy: mogą poprawiać artykuły innych autorów,
 • wydawcy: mogą nie tylko dodawać i poprawiać artykuły, ale także publikować je i wycofywać z publikacji.

Co dalej?

Po zalogowaniu się do witryny z uprawnieniami autora, redaktora albo wydawcy możesz dodawać i edytować artykuły. Kwestie te omawiają dwa podstawowe przewodniki i kilka uzupełniających.

Więcej informacji

Oprócz wymienionych tutaj istnieją inne poziomy uprawnień potrzebne do zarządzania witryną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w przewodniku Kontrola dostępu - role i uprawnienia użytkowników