--=REKLAMA=--

J2.5

Wstawianie podziału artykułu Czytaj więcej

Z Joomla!WikiPL

Przejdź na stronę Pierwsze kroki z artykułami

Istnieją takie strony, na których krótkie wyciągi (fragmenty, zwiastuny) dają czytelnikom wystarczającą informację, by zasygnalizować im treść artykułu. Jeśli życzą sobie poznać szczegóły, mogą przeczytać cały artykuł. Rozwiązanie takie jest często wykorzystywane do prezentacji wiadomości w blogach i w witrynach, w których jest ograniczona ilość miejsca na stronach głównych, a czytelnicy niekoniecznie są zainteresowani całą zawartością.

Dobrym rozwiązaniem jest użycie dodatku Czytaj więcej.

 1. Otwórz artykuł do edycji
 2. Upewnij się, że kilka pierwszych wierszy, które będą tekstem zwiastuna, dają dobre wyobrażenie o treści artykułu.
 3. Umieść kursor na końcu tekstu zwiastuna.
 4. Kliknij przycisk Więcej umieszczony poniżej dolnej krawędzi edytora. Wprowadzenie zostanie oddzielone od pozostałej części artykułu czerwoną przerywaną linią, sygnalizującą, że został zastosowany podział na wprowadzenie i tekst główny.

  Znacznik podziału Czytaj więcej
 5. Zapisz artykuł
 6. Przejdź na stronę z przeglądem artykułów i sprawdź, czy wyodrębniony jako wprowadzenie fragment prezentuje się ciekawie.Znacznik podziału Czytaj więcej

Strona z pełnym tekstem artykułu

Uwaga: Same wprowadzenia wyświetlane są tylko na stronach typu przegląd artykułów lub w niektórych modułach. Na stronach wyświetlających całe artykuły podziału na wstęp i „czytaj więcej” nie zobaczymy.

Aby usunąć z artykułu podział na wprowadzenie i część zasadniczą:

 1. Znajdź miejsce podziału Więcej - czerwoną przerywaną linię.
 2. Zaznacz ją
 3. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

To ważne

Podział artykułu na wprowadzenie (prolog) i tekst główny wzbogaca możliwości prezentacji artykułów. Możesz:

 • udostępniać w witrynie strony typu przegląd artykułów i przegląd artykułów wyróżnionych na stronach otwierających działy witryny albo stronie startowej, a na stronach z artykułem publikować cały tekst albo tylko tekst główny,
 • wykorzystać wstępy do publikacji w module Migawki.
 • wykorzystać do prezentacji artykułów zainstalowane dodatkowo moduły, w których wyświetlane są tylko wprowadzenia i odnośnik Czytaj więcej

Rozważ, jaką rolę będą pełnić w Twojej witrynie wprowadzenia do artykułów. Można je bowiem redagować tak, że będą stanowiły integralną, niezbędną część całego artykułu. Ale też mogą być zredagowane jako streszczenie, skrót, intrygująca zapowiedź, wyświetlana tylko na stronach przeglądów, a pomijana w widoku całego artykułu. Jeśli zdecydujesz się na drugą z możliwości, warto w konfiguracji globalnej artykułów wyłączyć wyświetlanie wprowadzeń.

Zawsze jednak, czy to będą tylko zwiastuny treści, czy wstępy należące do całego artykułu, wprowadzenia powinny być krótkie, stanowić pewną całość informacyjną i przekazywać odwiedzającym tyle informacji, by mogli zdecydować, czy chcą zapoznać się z całym artykułem.