--=REKLAMA=--

J2.5

Wstawianie i usuwanie odnośników

Z Joomla!WikiPL

Przejdź na stronę Pierwsze kroki z artykułami

W tej części poradnika objaśniamy, jak w artykułach Joomla! umieszczać odnośniki, nazywane też odsyłaczami, łączami, hiperłączami, linkami.

Wprowadzenie

Bez hiperłączy nie byłoby Internetu, to podstawa WWW. To dzięki odnośnikom strony internetowe stają się częścią hipertekstu (ogromnego tekstu), który swymi rozmiarami wykracza daleko poza okno przeglądarki czy ekran monitora, obejmując cały Internet. Odnośniki są wykorzystywane nie tylko do łączenia z innymi dokumentami w Internecie, ale także do nawigacji w obrębie witryny internetowej, a czasem nawet do nawigacji na jednej stronie, w jednym artykule. Najogólniej istnieją dwa rodzaje odnośników:

 • łącza wewnętrzne - odsyłacze do innych artykułów lub pozycji menu w tej samej witrynie,
 • łącza zewnętrzne - odsyłacze do innych zewnętrznych stron, dokumentów lub usług w Internecie.

Odnośnikiem może być fragment tekstu albo obraz, np. ikona. Aby jakiś fragment tekstu lub obraz był odnośnikiem, trzeba go oznakować kodem HTML, sygnalizującym, że jest to odnośnik i wskazującym adres internetowy, do którego prowadzi odnośnik (czyli odwołanie hipertekstowe, po ang. hypertext reference). Kodowanie odnośników w HTML nie jest trudne, o czym przekonamy się później, ale w Joomla! dzięki takim edytorom, jak standardowy TinyMCE, nie musimy w ogóle pisać kodu. My podajemy w oknach dialogowych potrzebne informacje, a na tej podstawie edytor generuje kod HTML.

Odnośniki do stron w innych witrynach

Zobaczmy najpierw, jak w artykułach wstawić odnośniki do stron w innych witrynach internetowych.

Krok 1. Przygotuj w artykule tekst odnośnika

Odnośnikiem w artykule może być fragment tekstu lub obrazek. Jeśli jest to tekst, unikajmy sformułowań typu „kliknij tutaj” czy „przejdź na tę stronę”, a także adresów internetowych. Najlepiej, jeśli odnośnikami są wyrazy bądź frazy kluczowe dla treści strony, z którą chcemy się połączyć, sygnalizujące, co internauta znajdzie na stronie, do której go odsyłamy.

 1. Otwórz do edycji artykuł, w którym chcesz wstawić odnośnik, lub stwórz nowy artykuł.
 2. Wpisz tekst, który ma być odnośnikiem.

Krok 2. Skopiuj adres strony, którą chcesz podłączyć

Aby wstawić w artykule odnośnik do innej zewnętrznej witryny, musisz znać adres strony, którą chcesz podłączyć. Najpewniejszy sposób na zapamiętanie adresu to skopiowanie go:

 1. Otwórz w przeglądarce stronę, którą chcesz połączyć, np. www.joomla.pl.
 2. Kliknij pasek adresu przeglądarki, aby zaznaczyć cały adres.
 3. Aby skopiować adres do schowka, naciśnij klawisze CTRL-C albo kliknij prawy przycisk myszki i wybierz z podręcznego menu pozycję Kopiuj.

Krok 3. Przekształć zwykły tekst w odnośnik

Aby wstawić odnośnik do innej strony:

 1. Zaznacz tekst, który ma być odnośnikiem.
 2. Kliknij ikonę Wstaw/Dostosuj odnośnik (ikona przedstawia ogniwo łańcucha).
 3. W oknie dialogowym:
 4. Wklej adres strony docelowej w polu Adres URL (CTRL-V).
 5. Z rozwijalnej listy Otwórz w wybierz opcję Otwórz w nowym oknie, aby otworzyć stronę na nowej karcie lub w nowym oknie przeglądarki.
 6. Kliknij przycisk Wstaw.
 7. Zapisz artykuł (kliknij w przyborniku strony przycisk Zapisz).
 8. Przejdź na stronę główną witryny, wywołaj artykuł i sprawdź, czy odnośnik przekieruje Cię zgodnie z Twoim zamiarem.

Wstawianie odnośników w edytorze tinyMCE

Odnośniki do stron we własnej witrynie

Wstawienie odnośnika do innego artykułu w swojej witrynie jest równie proste, a nawet prostsze.

 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić odnośnik do istniejącego w witrynie artykułu. Uwaga!: Nie zaznaczaj tekstu, który chcesz uczynić odnośnikiem, bo zostanie usunięty! (Możesz to przetestować!)

  Wstawianie odnośników do artykułu w witrynie
 2. Kliknij przycisk Artykuły poniżej dolnej krawędzi edytora.
 3. W oknie nakładki kliknij tytuł artykułu, który chcesz podłączyć.

  Wstawianie odnośników do artykułu w witrynie

W wyniku tej operacji do tekstu artykułu zostanie wstawiony tytuł artykułu przekształcony w łącze internetowe.

Wstawianie odnośników do artykułu w witrynie

Skonfiguruj zamianę adresów na proste

Jeśli chcesz, a na pewno zechcesz, umieszczać w swoich artykułach odnośniki tekstowe lub graficzne do innych stron w swojej witrynie, skonfiguruj koniecznie tworzenie prostych adresów.

Dlaczego?

W domyślnej konfiguracji Joomla! generuje skomplikowanie adresy internetowe składające się z nazwy domenowej i różnych parametrów, niełatwe do zapamiętania, a co ważniejsze, niewiele mówiące robotom wyszukiwarek internetowych. Oto przykład takiego adresu:

Skomplikowany adres internetowy

Aby spowodować zamianę adresów na proste:

 1. Otwórz na zapleczu stronę Witryna / Konfiguracja globalna.
 2. Na pierwszej karcie (Witryna) przejdź do sekcji Optymalizacja dla wyszukiwarek.

  Skomplikowany adres internetowy
 3. Zmień domyślne ustawienie opcji Proste adresy na Tak.
 4. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij, aby zachować nowe ustawienie.

Jeśli teraz podejrzysz kod źródłowy strony z artykułem zawierającym odnośnik do strony wewnętrznej, to zobaczysz ładny, czytelny dla ludzi i sensowny dla wyszukiwarek, prosty adres:

Uproszczony adres internetowy

Usuwanie odnośnika

Usunięcie ustanowionego połączenia z inną stroną, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, jest równie łatwe, jak wstawianie odnośników.

Aby usunąć odnośnik:

 1. Ustaw kursor w tekście odnośnika. Zwróć uwagę, że w tym momencie w przyborniku edytora zostaną wyróżnione ikony Wstaw/Dostosuj odnośnik oraz Usuń odnośnik:

  Usuwanie odnośnika
 2. Kliknij w przyborniku edytora ikonę Usuń odnośnik.
 3. Sprawdź, czy w związku z usunięciem połączenia nie trzeba skorygować tekstu, który był odsyłaczem.

Następne kroki

Potrafisz już wstawić w artykule odnośniki do innych stron zewnętrznych i wewnętrznych. Potrafisz je również usuwać. Wiesz także, jak skonfigurować swoją witrynę, by przekształcać skomplikowane adresy internetowe na „przyjazne” i dla ludzi i dla wyszukiwarek. Ale to jeszcze nie wszystkie „tajemnice” związane z osadzaniem odnośników w artykułach.

Więcej opcji

W tym wprowadzeniu do zarządzania witryną Joomla! dla początkujących korzystamy z edytora pracującego w trybie wzbogaconym, ale mimo wszystko ubogim w narzędzia. Gdy opanujesz podstawy obsługi Joomla!, zechcesz zapewne korzystać z rozszerzonych opcji edytora.

Edytor TinyMCE w trybie rozszerzonym udostępnia o wiele bogatszy zestaw opcji konfiguracyjnych odnośników. Między innymi można zdecydować o wyświetleniu strony docelowej w oknie wyskakującym (tzw. popup), określić odnośnikom indeks tabulatora czy klawisz dostępu. Pamiętaj o tych możliwościach, warto je poznać i wykorzystać.

Lepszy edytor

Edytor TinyMCE upraszcza znacznie wstawianie łączy do innych artykułów wewnątrz witryny, ale nie umożliwia np. wstawienia w podobnie łatwy sposób odnośnika do strony kontaktowej czy innych komponentów. Niełatwo też wstawiać w nim łącza do dokumentów, które można pobierać z witryny, np. w formacie PDF, DOC, czy ZIP. Zadanie to znacznie ułatwia często wykorzystywany przez administratorów edytor [www.joomlacontenteditor.net JCE] (akronim od Joomla! Content Editor - Edytor treści Joomla!). Zainteresuj się tym wspaniałym rozszerzeniem.