--=REKLAMA=--

J2.5

Spolszczenie Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie

Po pomyślnej instalacji Joomla! instalator składa nam gratulacje i zaprasza do złożenia wizyty w witrynie lub na zapleczu. Będzie to zapewne wyprawa ciekawa, zwłaszcza jeśli do instalacji systemu użyty zostanie Joomla! po polsku (joomla_in_pl-PL_2.5.5-stable-full-package.zip) z przykładowymi danymi, wydawany przez Polskie Centrum Joomla!. Jeśli jednak użyjesz do instalacji pakietu oficjalnego, wydanego przez Projekt Joomla!, system przemawiać będzie w języku angielskim, co wcale nie znaczy, że wyprawa będzie mniej pasjonująca. Chyba że jest Ci język angielski bardzo obcy.

Tak czy owak, bez pełnego spolszczenia Joomla! raczej się nie obejdzie, chociażby przez wzgląd na odbiorców witryny oraz współpracowników.

Oryginalny Joomla! wydawany jest w języku angielskim. Zaraz po instalacji powinniśmy więc zainstalować rozszerzenie, które będzie tłumaczyć etykiety i komunikaty ekranowe na język polski. Takie rozszerzenia nazywamy pakietami językowymi.

Instalacja i skonfigurowanie spolszczenia nie wystarczy jednak, aby wszystko w Joomla było po polsku. Nawet jeśli nie instalujemy przykładowych danych, instalator umieszcza w bazie danych nieco treści domyślnych - główne menu witryny, startową pozycję menu, moduł Logowanie, moduł Ścieżka powrotu oraz domyślne kategorie artykułów i pozycji komponentów (doniesień, kontaktów, reklam, zakładek). Ich spolonizowanie to zabiegi w gruncie rzeczy kosmetyczne, ale stanowiące czasem - zwłaszcza dla nowicjuszy - niełatwą zagadkę. Zobaczmy, jak się z tym pierwszym zadaniem skutecznie uporać.

Spolszczenie Joomla obejmuje:

 • instalację polskiego pakietu językowego - krok 1,
 • ustawienie języka polskiego jako domyślnego języka witryny i zaplecza - krok 2,
 • konfigurację wizualnego edytora kodu HTML - TinyMCE - krok 3,
 • zmiany tytułów i nazw domyślnych elementów treści - krok 4.

Rzut oka na witrynę

Najpierw odwiedźmy witrynę.

25 inst j pol nowa witryna.png

Nie instalowaliśmy przykładowych danych, więc nie ma co zbytnio oglądać, ale jedno oczywiste spostrzeżenie można uczynić: gdziekolwiek nie spojrzymy, mamy język angielski. Zainstalujmy język polski i zobaczmy, co się zmieni.


Krok 1

Instalacja pakietów językowych

Dawniej trzeba się było nieco nabiedzić, aby odszukać i zainstalować najnowsze pakiety języka polskiego czy innych. Począwszy od wydania 2.5.7 zadanie to stało się banalnie proste, bo menedżer rozszerzeń Joomla! został wzbogacony o dodatkową funkcję - instalację języków „jednym kliknięciem”.

Pierwsze logowanie na zaplecze

Wpisz w przeglądarce adres swojej witryny i - po ukośniku - słowo administrator, czyli np.

 • www.twojadomena.pl/administrator - do strony na serwerze internetowym,
 • localhost/testowa/administrator - do strony zainstalowanej w komputerze lokalnym.

Wyróżnione fragmenty ścieżki trzeba zastąpić nazwami odpowiednimi do Twojej instalacji Joomla!

25 logwanie na zaplecze.png

Nawet jeśli nie znasz angielskiego, domyślasz się, że w polu Username trzeba wpisać swoją nazwę użytkownika, najpewniej domyślne admin, w polu Password trzeba wpisać hasło (pewno także admin), a następnie nacisnąć przycisk Log in. Tak banalnie łatwą nazwę i hasło usprawiedliwia jedynie testowy charakter naszej witryny. W instalacji „wdrożeniowej” czy „produkcyjnej” zadbamy o bezpieczne dane logowania już podczas instalacji systemu.

O tym, że zaplecze przywita nas angielszczyzną nie musimy pewno nawet wspominać.

Wywołanie strony instalatora

Aby przejść na stronę instalatora rozszerzeń, wybierz z górnego rozwijalnego menu pozycję Extensions / Extension Manager.

25 inst j pol wybierz menu.png

Instalacja języka „jednym kliknięciem”

Na stronie menedżera rozszerzeń klikamy zakładkę Install languages.

25 inst j pol instalacja.png

W efekcie znajdziemy się na stronie instalatora języków, na której wyświetlana jest lista dostępnych tłumaczeń Joomla!. Odszukujemy język polski (jest na drugiej stronie), zaznaczamy pole wyboru obok jego nazwy i klikamy w przyborniku ikonę Install.

Po chwili powinien pojawić się komunikat o pomyślnym zainstalowaniu pakietu. Należy się z nim zapoznać, bowiem może zawierać ważne informacje.

25 inst j pol instal sukces.png

Komunikat o zainstalowaniu pakietu językowego informuje nas, że zainstalowany został również język polski edytora TinyMCE, oraz instruuje, by skonfigurować obsługę języka w opcjach dodatku TinyMCE.

Zauważ, że instalacja języka nie spowodowała zmiany sposobu wyświetlania etykiet na zapleczu Joomla!. Zainstalowany język trzeba jeszcze skonfigurować jako domyślny język witryny i zaplecza administracyjnego.

Krok 2

Konfiguracja domyślnego języka witryny i zaplecza

Ustawienie domyślnego języka witryny

25 inst j pol ustaw.png

Konfiguracji domyślnego języka witryny i zaplecza dokonujemy na stronie menedżera języków. Aby przejść na tę stronę, wybieramy z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Extensions / Language Manager.

25 inst j pol ustaw front.png

Znajdziemy się na pierwszej z czterech kart, udostępniających narzędzia do zarządzania językami. Do przemieszczania się między kartami służą zakładki menu lokalnego umieszczonego pod tytułem strony.

Na pierwszej karcie ustawiamy domyślny język witryny. W tym celu wystarczy kliknąć gwiazdkę w kolumnie Default w wierszu z danymi języka, który chcemy ustawić jako domyślny, czyli - w naszym przypadku - języka polskiego.

25 inst j pol ustaw front1.png

Kliknięcie gwiazdki spowoduje, że jej kolor zmieni się na pomarańczowy, a pod menu lokalnym zostanie wyświetlony komunikat informujący, że ustawiono język jako domyślny oraz że ustawienie to nie ma wpływu na ustawienia użytkowników, którzy wybrali określony język w swoich profilach. Ponadto z komunikatu dowiadujemy się, że w przypadku, gdy konfigurujemy witrynę wielojęzyczną, należy również utworzyć i opublikować domyślny język witryny jako język treści.

Efekt ustawienia języka polskiego można sprawdzić w witrynie. W tym celu kliknij w prawym górnym rogu ekranu odnośnik View Site (Zobacz witrynę).

25 inst j pol witryna po.png

Jak widać na ilustracji, w kilku miejscach angielskie etykiety zostały wymienione na polskie. Ale w kilku innych nadal pozostały teksty angielskie.

Ustawienie domyślnego języka zaplecza

25 inst j pol ustaw zapl.png

Konfiguracji domyślnego języka zaplecza dokonujemy na drugiej karcie. Aby się na nią dostać, klikamy najpierw zakładkę Installed Administrator. Aby ustawić jako domyślny język zaplecza język polski możemy, jak poprzednio, kliknąć gwiazdkę w kolumnie Default albo zaznaczyć pole opcji przy nazwie języka, a następnie kliknąć ikonę Default w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu. Oba sposoby przyniosą dokładnie taki sam efekt - spowodują ustawienie języka polskiego jako domyślnego języka zaplecza, o czym zostaniemy powiadomieni stosownym komunikatem. Zwykle nastąpi też zamiana angielskich etykiet ekranowych na polskie.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Zdarza się czasem, że mimo ustawienia języka polskiego jako domyślnego języka zaplecza, nie następuje spodziewana zamiana etykiet ekranowych na polskie. W takim przypadku wystarczy się wylogować z zaplecza i zalogować ponownie.


25 inst j pol ustaw zaple1.png

Symbolem informującym, że dany język został ustawiony jako domyślny jest pomarańczowa gwiazdka w wierszu z danymi języka.

Krok 3

Konfiguracja języka edytora TinyMCE

Aby zakończyć proces polonizowania interfejsu Joomla 2.5, musimy jeszcze skonfigurować język domyślnego edytora. Pliki językowe edytora zostały już zainstalowane, o czym zostaliśmy poinformowani w komunikacie, jaki wyświetlił się po zainstalowaniu polskiego pakietu językowego. Pozostaje nam więc jedynie dokonać odpowiednich ustawień w opcjach konfiguracyjnych edytora.

Najpierw jednak zobaczmy, jak edytor TinyMCE prezentuje się tuż po zainstalowaniu Joomla!. W tym celu wybierz z menu np. pozycję Artykuły/Artykuły/Utwórz artykuł.

25 inst j pol edytor zobacz.png

Jak widać na ilustracji, etykiety opisujące narzędzia edytora wyświetlane są w języku angielskim.

25 inst j pol edytor przed.png


Nie będzie to wprawdzie stanowić zbytniej przeszkody w korzystaniu z edytora, bo znaczenie dostępnych narzędzi dość dobrze ilustrują ikony, ale gdy zechcemy skorzystać z opcji edytora kryjących się w oknach dialogowych, język angielski może sprawiać kłopot.

25 inst j pol edytor przed1.png


Aby skonfigurować edytor TinyMCE, przejdź na stronę Rozszerzenia/Dodatki.

25 inst j pol dodatki wybie.png

Wyszukanie dodatku, który chcemy skonfigurować, ułatwiają filtry nad tabelą z wykazem dodatków. Skorzystajmy z filtru typu, w którym zaznaczamy pozycję editors.

25 inst j pol edytor wybi f.png

Dziwisz się, że mimo ustawienia języka polskiego domyślnym językiem zaplecza, pozycje na tej liście noszą angielskie nazwy? Dzieje się tak, ponieważ nazwy typów dodatków pochodzą od nazw katalogów, w których zostały zainstalowane.

Zastosowanie filtru spowoduje, że lista zostanie ograniczona tylko do dodatków z grupy edytory (editors).

25 inst j pol edytor wybier.png

Kliknij nazwę Edytor - TinyMCE lub zaznacz pole wyboru przy nazwie edytora i kliknij w przyborniku ikonę Dostosuj. Znajdziesz się na stronie edytora ustawień dodatku TinyMCE.

25 inst j pol edytor dostos.png

Z gąszcza ustawień interesuje nas przede wszystkim skonfigurowanie opcji odpowiedzialnych za język edytora. Przy okazji dokonamy również zmiany trybu pracy edytora na rozszerzony.

Opcje języka edytora

Język edytora możemy ustawić na dwa sposoby:

 • zdecydować się na automatyczny wybór języka,
 • określić język „na sztywno”, wpisując kod języka, np. pl, en, fr.

Jeśli zdecydujemy się na pierwszą opcję, musimy mieć pewność, że mamy zainstalowane pliki językowe edytora TinyMCE do wszystkich języków zainstalowanych w witrynie. Jeśli któregoś z języków będzie brakować, a jakiś operator ustawi sobie ten język jako domyślny, próby uruchomienia stron, na których wywoływany jest edytor, zakończą się niepowodzeniem. Bezpiecznej zatem wydaje się ustawić konkretny język, wpisując jego kod. Oznaczenie kodu języka musi być zgodne ze standardem ISO 639. Opis standardu znajdziesz na stronie http://www.iso.org/. Prościej jednak sprawdzić w katalogu /language swojego Joomla!, jakie języki zostały zainstalowane. Pierwsze dwa znaki w nazwach katalogów z plikami językowymi to właśnie oznaczenia języka zgodne z ISO 639.

Opcje trybu pracy edytora

Skoro już konfigurujemy edytor TinyMCE, to warto od razu dokonać zmiany domyślnego trybu pracy edytora na rozszerzony. Zmiany dokonujemy w pierwszej grupie opcji podstawowych. Ustawiony tu tryb pracy edytora TinyMCE decyduje o możliwościach, jakie otrzymają do dyspozycji użytkownicy.

25 inst j pol edytor efekt2.png

Tryb prosty udostępnia tylko kilka najbardziej podstawowych opcji formatowania tekstu (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie lista nieuporządkowana i numerowana, cofnij, ponów, wyczyść kod).

Tryb wzbogacony ustawiony jest domyślnie i - jak wskazuje nazwa - jest bogatszy w narzędzia, ale w tym zestawie brakuje np. narzędzi do tworzenia i konfigurowania tabel, narzędzia do osadzania mediów, więc rzadko wystarcza autorom i redaktorom.

Z tego powodu w konfiguracji edytora TinyMCE ustawiamy zwykle tryb rozszerzony. Po zapisaniu zmienionych ustawień warto sprawdzić, czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwany skutek. Wywołajmy jeszcze raz stronę Artykuły/Utwórz artykuł.

25 inst j pol edytor efekt.png


Tym razem, jak widać, edytor oferuje spory zestaw narzędzi, a etykiety przetłumaczone są na język polski.

Krok 4

Zmiany tytułów i nazw domyślnych elementów treści

Jak wspominaliśmy we wprowadzeniu, instalator Joomla! umieszcza w bazie danych nieco domyślnych treści w domyślnym języku angielskim. Niektóre z nich, np. tytuły domyślnych kategorii, możemy chwilowo pozostawić - zmienimy je, gdy będziemy budować własną strukturę treści witryny. Inne, widoczne tylko na zapleczu (nazwy menu) możemy zupełnie zignorować (osobiście nie lubię pozostawiać żadnych zbędnych „kwiatków”). Musimy natomiast zmienić teksty widoczne w witrynie - nazwy modułów, nazwy pozycji menu, anglojęzyczne elementy szablonu, jeśli zamierzamy korzystać z domyślnego szablonu witryny. Zajmijmy się nimi kolejno.

Zmiana tytułu domyślnej pozycji menu i strony startowej

Domyślna pozycja menu, albo inaczej - pozycja startowa jest niezbędna, aby uruchomić witrynę. Dlatego instalator tworzy nam tę pierwszą startową pozycję i nadaje jej tytuł Home.

25 inst j pol krok6 0.png

Aby zmienić tę nazwę na polską, musimy się dostać do projektanta pozycji menu. Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Menu/Main menu.

25 inst j pol krok6 1.png

Następnie kliknij tytuł jedynej na razie pozycji menu, aby otworzyć jej edytor.

25 inst j pol krok6 2.png

Na stronie edytora w polu Tytuł menu w miejsce słowa Home wpisujemy np. Start oraz usuwamy słowo home z pola Alias. Alias to zastępcza, umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w adresach internetowych. Nie może zawierać spacji, ani znaków narodowych. Możemy wprawdzie wpisać alias, ale nie jest to konieczne. Joomla! utworzy go automatycznie z tytułu pozycji menu podczas zapisywania zmian.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, klikamy w przyborniku ikonę Zapisz i zamknij.

25 inst j pol krok6 3.png

Sprawdźmy na stronie startowej witryny, czy wprowadzona zmiana przyniosła spodziewany skutek.

25 inst j pol krok6 4.png

Jak widać, zmienił się zarówno tytuł pozycji w bocznym menu, jak i tytuł strony. Ale słowo Home pozostało nam jeszcze w module Ścieżka powrotu. Przy okazji zwróćmy uwagę, że po instalacji pozostały nam jeszcze angielskie tytuły modułów Main Menu oraz Login Form.

Zmiana domyślnych tytułów modułów

Aby zmienić te tytuły na polskie, musimy przejść na stronę menedżera modułów.

25 inst j pol krok6 5.png

W tym celu wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Moduły.

25 inst j pol krok6 6.png

Umiemy już zmieniać tytuły pozycji - przed chwilą zmienialiśmy tytuł startowej pozycji menu. Klikamy kolejno tytuł każdego z modułów i zastępujemy angielskie słowa w polu Tytuł modułu na polskie odpowiedniki.

 • Breadcrumbs np. na Ścieżka powrotu,
 • Main menu np. na Menu witryny albo Spis treści,
 • Login Form np. na Logowanie.

Zmiana tekstu okruszka startowego w Ścieżce powrotu

Zmieniając na polski tytuł modułu Breadcrumbs, zwróćmy uwagę na tekst okruszka startowego widoczny w zestawie opcji podstawowych modułu po prawej stronie ekranu.

25 inst j pol krok6 7.png

Jeśli zdecydujemy się pozostawić wyświetlanie okruszka startowego, musimy zmienić jego nazwę, najlepiej na taką samą, jak nazwa startowej pozycji menu, a więc np. Start. Po zapisaniu zmian oglądamy ich efekty na głównej stronie witryny:

25 inst j pol krok6 8.png

Jak widać, pozostały jedynie angielskie teksty w nagłówku. Na razie pozostawimy je bez zmian. Zajmiemy się nimi w rozdziale poświęconym dostosowaniu wyglądu witryny.

Zmiana nazwy głównego menu witryny

25 inst j pol krok6 9.png

Dla działania witryny zmiana nazwy głównego menu nie jest konieczna. Ale skoro dokonujemy spolszczenia systemu, zróbmy to dokładnie. Zwłaszcza że wśród współpracowników możemy mieć osoby, które nie znają języka angielskiego i lepiej oszczędzić im niezbyt komfortowych sytuacji, gdy np. muszą odczytać angielski zwrot czy frazę, choć tego nie potrafią. Aby zmienić nazwę głównego menu na polską, wybierz z głównego menu zaplecza pozycję Menu/Projektant menu. Znajdziesz się na stronie z wykazem już utworzonych menu.

25 inst j pol krok6 91.png

Aby otworzyć stronę projektanta menu Main menu, zaznaczamy pole wyboru obok tytułu menu, a następnie klikamy w przyborniku ikonę Dostosuj.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Kliknięcie tytułu menu przeniesie nas na stronę Projektanta Pozycji Menu. Tylko w przypadku tej strony mamy do czynienia z takim niestandardowym zachowaniem. Na stronach wszystkich innych menedżerów kliknięcie tytułu otwiera okno edytora klikniętej pozycji.


25 inst j pol krok6 92.png

Na stronie Projektanta menu zmieniamy wpisy we wszystkich trzech polach:

 • Tytuł - zamiast Main menu wpisujemy np. Menu witryny albo Menu główne,
 • Typ menu - tworzymy alias z tytułu, np. menuwitryny lub menuglowne (usuwamy spacje, używamy tylko małych liter, polskie znaki zamieniamy na ich „odpowiedniki” łacińskie, a więc np. a zamiast ą, e zamiast ę, itd.
 • Opis - wpisujemy dowolną zwięzłą notatkę, charakteryzującą rolę tego menu, np. Główne menu nawigacyjne.

Aby zachować wprowadzone zmiany, klikamy w przyborniku ikonę Zapisz i zamknij.

25 inst j pol krok6 93.png

Efekt dokonanej zmiany będzie widoczny m.in. w menu nawigacyjnym zaplecza. Zamiast nazwy angielskiej pojawi się miła oku nazwa polska.

Problemy

Instalacja języka metodą tradycyjną

Niekiedy zdarza się, że nie można skorzystać z funkcji instalacji pakietów językowych „jednym kliknięciem”. Jesteśmy wówczas zdani na metodę tradycyjną - pobranie pakietów językowych i instalację tak, jak instalujemy inne rozszerzenia.

Pobranie pakietu językowego

Pakiety językowe z tłumaczeniem interfejsu Joomla! przechowywane są w centralnej składnicy kodu Joomla! i najczęściej stamtąd je pobieramy, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Można by tu podać adres strony, ale i tak go raczej nikt nie zapamięta, ani nie będzie przepisywać do przeglądarki. Zamiast podawania adresu, pokażmy dwie drogi, które zaprowadzą nas bezbłędnie do celu.

25 joomlacode tlumaczenia.png


Sposób pierwszy

Przejdź na znaną Ci już główną stronę witryny Polskiego Centrum Joomla! (www.joomla.pl). Jej wygląd może być inny, niż na zdjęciu, ale na pewno znajdziesz po prawej stronie ekranu moduł Pobierz Joomla! z odnośnikami do najnowszych wersji programu.

25 inst j pol pobierz 1.png

Kliknij odnośnik prowadzący do wersji 2.5.x. Przejdziesz na stronę z linkami do pakietów instalacyjnych.

25 inst j pol pobierz 2.png

Odnośniki do pobrania pakietów językowych znajdziesz w trzeciej sekcji. Pierwszy z nich umożliwia pobranie najnowszego pakietu języka polskiego, drugi prowadzi na stronę z pakietami języka polskiego w centralnej składnicy kodu - JoomlaCode.org.

Jeśli zdecydujesz się odwiedzić witrynę JoomlaCode.org, pamiętaj, by pobrać najnowszy pakiet.

Sposób drugi

25 inst j pol pobierz 3.png

Przejdź na oficjalną stronę Projektu Joomla! i wybierz ikonę umieszczoną w prawym górnym rogu za polem wyszukiwarki, skrywającą menu Internationalization. Znajdziesz tam kilka wartych odwiedzenia łączy, wśród nich na pierwszym miejscu odnośnik Translation.

25 inst j pol pobierz 4.png

Kliknij go, aby przejść na stronę z odnośnikami do tłumaczeń poszczególnych wersji Joomla!.

25 inst j pol pobierz 5.png

Kliknij na tej kolejnej stronie odnośnik Joomla! 2.5 Translation Packs. Przejdziesz na stronę z zestawem kilkudziesięciu odnośników umożliwiających pobranie pakietów do wszystkich języków, na które Joomla! jest tłumaczony. Lista uporządkowana jest alfabetycznie, tak że bez trudu znajdziesz łącza do tłumaczeń przygotowanych przez polski zespół tłumaczy.

25 inst j pol pobierz 6.png

Wszystkie linki do pakietów językowych prowadzą na odpowiednie strony znanej Ci już witryny JoomlaCode.org.


Instalacja pakietu językowego

Pakiety językowe, nazywane też tłumaczeniami, są jednym z kilku rodzajów rozszerzeń Joomla! Można je zainstalować tak samo, jak inne rozszerzenia - za pomocą wbudowanego w Joomla! instalatora rozszerzeń

Po zalogowaniu się do zaplecza wybieramy z menu opcję Extensions / Extension Manager.

Instalator oferuje trzy metody instalacji rozszerzeń. Skorzystamy z pierwszej metody - wczytania ze swojego komputera i instalacji pakietu pobranego przed chwilą.

25 inst j pol instaluj.png

Kliknij przycisk Wybierz plik (niektóre przeglądarki wyświetlają na przycisku etykietę Browse). W oknie dialogowym przejdź do katalogu, w którym zapisujesz pobierane pliki i wskaż plik pakietu języka polskiego dla zainstalowanej wersji Joomla.! Następnie kliknij przycisk Otwórz.

25 inst j pol wskaz pakiet .png

Powrócisz na stronę instalatora. Kliknij przycisk Upload & Install, aby dokończyć instalację.

25 inst j pol wczytaj pakie.png


Podsumowanie

Spolszczanie standardowej instalacji Joomla! na pewno nie jest zajęciem atrakcyjnym, ale niezbędnym. Po lekturze tego opracowania potrafisz:

 • znaleźć, pobrać i zainstalować pakiety językowe tłumaczące etykiety i komunikaty ekranowe Joomla! na wybrany język - ojczysty i inne, jakie chcesz zainstalować w swoim systemie,
 • skonfigurować domyślny język witryny i zaplecza,
 • skonfigurować język oraz ustawić rozszerzony tryb pracy edytora domyślnego edytora TinyMCE
 • spolonizować tytuły i inne elementy treści zainstalowane domyślnie podczas instalacji Joomla!