--=REKLAMA=--

J2.5

Pozycje modułów w szablonach

Z Joomla!WikiPL

W trakcie konfigurowania modułów musimy ustalić, w którym miejscu strony chcemy moduł wyświetlać. Na moduły przeznaczone są w szablonie obszary zwane pozycjami modułów. To, jakie pozycje modułów oferuje nasz szablon, zależy od jego projektanta.

Możliwość podglądu pozycji modułów w nowszych wersjach Joomla została domyślnie wyłączona ze względów bezpieczeństwa. Zanim więc będzie możliwy podgląd pozycji modułów, trzeba dokonać stosownej zmiany w opcjach komponentu zaplecza Szablony.

Jak włączyć możliwość podglądu pozycji modułów?

Aby skonfigurować możliwość podglądu pozycji modułów:

 1. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego Joomla!
 2. Wybierz z moduły Ikony skrótu pozycję Szablony albo z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia / Szablony
 3. Naciśnij w przyborniku przycisk Opcje
 4. Zaznacz przycisk Włączone w jedynym dostępnym tutaj ustawieniu Podgląd pozycji modułów

  25 tpl podglad pozycji modulow opcje.png
 5. Kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij
Ikona informacja.png
 Informacja

 Pamiętaj, by ze względu na bezpieczeństwo witryny wyłączyć możliwość podglądu modułów, gdy nie będzie Ci już potrzebna


Teraz możliwy jest podgląd rozmieszczenia pozycji modułów i poznania ich stylów.

Podgląd pozycji modułów w szablonie

Aby zobaczyć rozmieszczenie pozycji modułów w szablonie i informacje o ich stylach, można:

 • skorzystać z opcji Podgląd dostępnej na zapleczu Joomla na stronie zarządzania szablonami,
 • uzupełnić adres witryny o parametr uruchamiający podgląd pozycji modułów.

Sposób pierwszy

 1. Przejdź na zapleczu na stronę Rozszerzenia/Szablony, a następnie na kartę Szablony
 2. Odszukaj na liście dane szablonu, w którym chcesz obejrzeć rozmieszczenie pozycji modułów

  25 tpl podglad pozycji modulow wybierz.png
 3. Kliknij odnośnik Podgląd

  25 tpl podglad pozycji modulow.png

Zobaczysz stronę z obrysowanymi pozycjami modułów i etykietami, z których możesz odczytać nazwy i styl modułów.

Sposób drugi

Sposób drugi jest prostszy, a przy tym umożliwia podgląd pozycji modułów na dowolnej stronie. Jedyny kłopot: trzeba zapamiętać niewielki fragmencik kodu.

 1. Przejdź na stronę, na której chcesz podejrzeć rozmieszczenie modułów
 2. Dopisz na końcu adresu strony (po ukośniku) kod: ?tp=1, np.

  35 tpl podglad pozycji modulow adres.png

Objaśnienie opisu pozycji

Każda pozycja modułu oznaczona jest w szablonie obramowaniem z opisem, jak na przykładowej ilustracji:

35 tpl podglad pozycji modulow opis.png.

Na opis składają się dwa elementy:

 • nazwa pozycji modułów,
 • nazwa stylu ramki modułów.

Nazwę pozycji modułów wybieramy z listy rozwijalnej lub wpisujemy w ustawieniach modułu. W podglądzie pozycji modułów nazwa pozycji umieszczona jest za angielskim wyrazem position, a przed otwierającym nawiasem kwadratowym. Na ilustracji jest to: position-3.

Nazwy stylów ramki modułów sygnalizują nam, czy i jakim kodem HTML zostanie objęta zawartość modułów pobrana z bazy danych. Dzięki dodatkowemu kodowi HTML możliwa jest stylizacja wyglądu modułów. Nazwy zastosowanych stylów ramek umieszczone są w podglądzie za wyrazem style. Na ilustracji mamy nazwy dwóch stylów ramek: xhtml oraz outline. Na ilustracji przedstawiającej podgląd wszystkich modułów odnajdziemy jeszcze dwie inne nazwy stylów: none oraz beezDivision.

Styl outline odnosi się tylko do podglądu pozycji modułów. W efekcie zastosowania tego stylu pozycje modułów w podglądzie są oznaczone obramowaniem.

Praktyczne znaczenie ma dla nas tylko pierwsza z nazw, a więc np. xhtml, none czy inne. Poniżej znajdziesz zwięzłe objaśnienie standardowych stylów pozycji modułów:

W szablonach można zastosować następujące standardowe style ramek modułów:

 • none: nie dodaje żadnych elementów rozmieszczających.
 • table: umieszcza moduły w tabeli, jeden pod drugim...
 • horz: umieszcza każdy moduł w tabeli umieszczonej w komórce tabeli obejmującej wszystkie moduły w pozycji.
 • xhtml: umieszcza moduł między początkowym i końcowym znacznikiem DIV.
 • rounded: umieszcza moduł wewnątrz kilku znaczników DIV umożliwiających obsługę zaokrąglonych narożników
 • outline: umieszcza moduł w obramowaniu.


Platforma Joomla! umożliwia projektantom stosowanie własnych stylów pozycji modułów. Z zastosowaniem własnego stylu mamy do czynienia w domyślnym szablonie Beez20. Projektant opracował trzy style pozycji modułów - beezDivision, beezHide oraz beezTabs.

Zastosowanie stylu beezDivision umożliwia określenie poziomu znacznika H otaczającego tytuł modułu. Standardowo jest to H3, ale w ustawieniach szablonu można ustalić np. poziom H2 albo H4.

Styl beezHide wykorzystany jest w modułach umieszczonych w prawym bocznym pasku. Dzięki niemu użytkownicy mogą ukryć prawy pasek, poszerzając obszar przeznaczony na treść główną.

Efekt zastosowania stylu beezTabs można zobaczyć na stronie Próbki witryn (Sample site), gdy zainstalujemy przykładowe dane. Styl umożliwia umieszczenie kilku modułów w jednym miejscu na kartach z zakładkami.

25 tpl podglad pozycji modulow tabs.png

Zobacz

Więcej informacji o ramkach modułów (stylach pozycji modułów) znajdziesz w poniższych materiałach: