--=REKLAMA=--

J2.5

Popraw artykuł

Z Joomla!WikiPL

Przejdź na stronę Pierwsze kroki z artykułami

Usterki w artykule można poprawić, korzystając z narzędzi zaplecza administracyjnego, jak i narzędzi witryny. Jedyny warunek: musimy się zalogować do witryny z uprawnieniami do poprawiania artykułów.

Użytkownik Joomla może być uprawniony tylko do poprawiania własnych artykułów (autor), albo do poprawiania swoich artykułów i artykułów innych osób (redaktor), albo do poprawiania wszystkich artykułów i zmiany ich stanu (np. z wyróżniony na niewyróżniony). Uprawnienia można swobodnie konfigurować. Ale na początku skorzystamy z uprawnień domyślnych.

Jako superużytkownicy mamy uprawnienia do dokonywania wszystkich zmian w witrynie, więc na pewno możemy również poprawić swój artykuł.

Aby poprawić artykuł, korzystając z narzędzi dostępnych w witrynie (od strony frontowej):

 1. Zaloguj się do witryny. W tym celu w witrynie skorzystaj z modułu Logowanie umieszczonego po lewej stronie ekranu.
  Poprawianie artykułu - krok 1. Zaloguj się do witryny
 2. Przejdź na stronę z artykułem, który chcesz poprawić.
 3. Kliknij ikonę Dostosuj. znajdującą sie w prawym górnym rogu artykułu

  J25 artykul-popraw-front-krok 2-ikona dostosuj.png
 4. W głównym obszarze strony zostanie otwarty znany Ci już edytor. Mamy tutaj dużo mniej opcji, niż na stronie edytora artykułów na zapleczu, ale wystarczająco dużo, by dokonać potrzebnych poprawek.

  J25 artykul-popraw-front-krok 3-edytor.png
 5. Przećwicz wprowadzanie rożnych zmian, np.:
  • Aby zmienić sposób wyróżniania tekstu, np. z pogrubionego na pochylony, zaznacz ten fragment, a następnie kliknij w przyborniku ikonę I (pochylenie). Zauważ, ze gdy zaznaczysz już wyróżniony tekst, w przyborniku zostanie zaznaczona ikona wyróżnienia (w naszym przypadku B - pogrubienie). Możesz również posłużyć się skrótami klawiaturowymi, podobnymi do tych, jakie mamy w Wordzie czy we Writerze. Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+B, a usunąć pogrubienie, naciśnij CTRL+I, aby uzyskać tekst pochylony. Oczywiście, tekst pochylony można także pogrubić.

   J25 artykul-popraw-front-krok 4-wyroznienie.png
  • Aby dodać nowy fragment tekstu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać nowy tekst i wpisz go.
  • Aby usunąć niepotrzebne znaki lub wyrazy, zaznacz je, a następnie naciśnij np. klawisz np. Delete na swojej klawiaturze. Możesz również umieścić kursor za fragmentem, który chcesz usunąć i naciskać klawisz Backspace albo umieścić kursor przed fragmentem do usunięcia i naciskać klawisz Delete, czyli dokładnie tak samo, jak w Wordzie czy innym procesorze tekstów.
   J25 artykul-popraw-front-krok 5-usuwanie.png
  • Aby listę punktowaną zamienić na listę numerowaną, zaznacz wypunktowane elementy, a następnie kliknij w przyborniku ikonę Wyliczenie.
   J25 artykul-popraw-front-krok 5-lista.png
  • Aby zmienić poziom nagłówka, umieść kursor w wierszu ze śródtytułem, a następnie z listy Formatowanie wybierz inny poziom, niż aktualnie wskazywany, np. Nagłówek 4.
  • Aby wyłączyć wyróżnianie artykułu, kliknij zakładkę karty Publikacja i z listy rozwijalnej Wyróżniony wybierz opcję Nie. Przy okazji obejrzyj, jakie możliwości udostępnia karta Publikacja.
 6. Po wprowadzeniu potrzebnych poprawek kliknij przycisk Zapisz. Jeśli jednak uznasz, że wprowadzone zmiany są niedobre, możesz zrezygnować z ich zapisania. W tym celu kliknij przycisk Anuluj.

Edytor zostanie zamknięty, a nad artykułem pojawi się komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji.

J25 artykul-popraw-front-krok 6-zapisano.png