--=REKLAMA=--

J2.5

Pierwsze kroki z modułami

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie

Obok treści głównej, obsługiwanej przez komponenty, na stronach witryny Joomla! wyświetlane są moduły. Umożliwiają one użytkownikom witryny wykonywanie pewnych działań, np. logowanie się do witryny, wyszukiwanie informacji, albo prezentują treści towarzyszące, np. reklamy.

W standardowej instalacji Joomla! jest około 25 modułów witryny i kilkanaście modułów zaplecza. Ten niewielki zestaw można dowolnie powiększać, instalując dodatkowe moduły oferowane przez niezależnych projektantów.

Moduły wzbogacają strony Joomla! i ułatwiają odwiedzającym korzystanie z witryny. Na stronach Joomla! osadzane są w specjalnych obszarach zwanych pozycjami modułów. Pozycje modułów rozmieszczone są wokół obszaru przeznaczonego na główną treść stron witryny Joomla. Mogą również być osadzane przez operatorów wewnątrz treści głównej, np. wewnątrz artykułów. Znaczniki pozycji modułów zakodowane są w szablonie witryny.

Moduły posiadają właściwość, jakiej nie mają inne składniki Joomla!. Można je osadzać na stronach witryny wielokrotnie. Na przykład można osadzić na stronie kilka modułów menu, aby wyświetlić w nich różne menu - główne, lokalne, użytkownika. Mówimy, że można tworzyć wiele instancji modułu.


Tylko trzy spośród ponad 20 modułów witryny dostarczanych w oficjalnych wydaniach Joomla! są osadzone i opublikowane w witrynie. Są to moduły Menu witryny, Ścieżka powrotu i Logowanie.

Aby umieścić moduł w witrynie, trzeba:

  • utworzyć nowy moduł (a dokładniej – nowe wystąpienie modułu, instancję),
  • przypisać moduł do konkretnej pozycji,
  • opublikować moduł
  • określić, na których stronach ma być wyświetlany, czyli przypisać moduł do stron/pozycji menu.

Każdy moduł posiada swoją stronę konfiguracyjną, na której definiujemy podstawowe dane modułu oraz ustawiamy parametry sterujące działaniem i wyglądem modułu. Na strony konfiguracyjne modułów, nazywane też edytorami modułów, możemy przejść ze strony Zarządzanie modułami, zwanej tez menedżerem modułów. Aby przejść na tę stronę, trzeba z menu zaplecza administracyjnego Joomla wybrać pozycję Rozszerzenia/Moduły.

Standardowe moduły witryny

Moduł Opis
Archiwum artykułów Wyświetla listę miesięcy - odnośników do przeglądów artykułów zarchiwizowanych w tych miesiącach.
Artykuły z kategorii Wyświetla zestaw odnośników do artykułów z jednej lub wielu kategorii.
Doniesienia Umożliwia prezentację treści pobranych z kanału informacyjnego.
Gościmy Wyświetla liczbę anonimowych gości i zalogowanych użytkowników połączonych aktualnie z witryną.
Grafika losowa Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych we wskazanym katalogu.
Kategorie artykułów Wyświetla zestaw odnośników do kategorii ze wskazanej nadrzędnej kategorii artykułów.
Kolporter Udostępnia łącze do kanału informacyjnego w witrynie formacie Atom 1.0 lub RSS 2.0. Umożliwia pobieranie i wyświetlanie na innych stronach skrótów wiadomości z naszej witryny (subskrypcję).
Logowanie Wyświetla formularz logowania oraz łącza do stron: Przypomnij nazwę, Nowe hasło, Zarejestruj. Po zalogowaniu wyświetla słowo "Witaj" oraz nazwę lub login użytkownika
Menu witryny Wyświetla wybrane menu - odnośniki do działów i stron witryny.
Migawki Wyświetla przy każdym odświeżeniu strony jeden lub więcej artykułów albo wstępów artykułów ze wskazanych kategorii.
Nowi użytkownicy Wyświetla ostatnio zarejestrowanych użytkowników.
Nowości Wyświetla zestaw odnośników do artykułów ostatnio dodanych i modyfikowanych.
Popularne Wyświetla zestaw odnośników do najczęściej przeglądanych artykułów.
Przełącznik języka Wyświetla listę dostępnych wersji językowych witryny oraz pozwala na przełączanie między nimi
Reklamy Wyświetla wybrane ogłoszenia i reklamy graficzne lub tekstowe z puli opublikowanych w komponencie Reklamy.
Statystyka Wyświetla informacje statystyczne: o serwerze, PHP, MySQL, ilości artykułów, ilości adresów w katalogu stron.
Stopka Wyświetla informację o prawach autorskich witryny oraz licencji Joomla!
Szukaj Wyświetla prostą wyszukiwarkę.
Ścieżka powrotu Wskazuje użytkownikom miejsce, w którym aktualnie się znajdują i wyświetla odnośniki umożliwiające nawigację wstecz przez kluczowe strony pośrednie do strony startowej.
Tematy pokrewne Wyświetla listę odnośników do artykułów pokrewnych tematycznie aktualnie przeglądanemu. Podstawą wyboru są słowa kluczowe. W wykazie wyświetlane są odnośniki do tych artykułów, które opisano co najmniej jednym ze słów kluczowych, jakimi opisany jest przeglądany artykuł.
Własny HTML Umożliwia stworzenie własnego modułu zawierającego zwykły tekst lub kod HTML. Korzysta z edytora wizualnego.
Wpinacz Wyświetla dowolną inną stronę lub witrynę internetową z całym jej interfejsem albo niestandardową, niezależną od Joomla! aplikację, nieobsługiwaną w zwykłym trybie np. stronę dHTML, galerię, katalog.
Wyszukiwarka indeksująca Wyświetla wyszukiwarkę indeksującą.
Zakładki Wyświetla adresy internetowe z kategorii zdefiniowanej w komponencie Zakładki.

Pozycje modułów

To, gdzie pojawiają się moduły, zależy od szablonu, w którym zaprojektowane są pozycje modułów.

Aby zobaczyć, jakie pozycje są dostępne w naszym szablonie, musimy włączyć podgląd pozycji modułów. Przejdź na zaplecze i wybierz z menu pozycję Rozszerzenia / Szablony, a następnie kliknij przycisk Opcje. Zobaczysz, że Podgląd pozycji modułów jest aktualnie wyłączony.

25 tpl podglad pozycji modulow opcje.png

Zmień to ustawienie, zaznacz przycisk Włączone. Następnie kliknij w przyborniku przycisk Zapisz i zamknij, aby zapamiętać zmienione ustawienie.

Teraz przejdź na dowolną stronę witryny i dodaj do jej adresu po ukośniku kod ?tp=1, co oznacza przełącz na podgląd pozycji szablonu.

35 tpl podglad pozycji modulow adres.png

Następnie naciśnij klawisz Enter. Po chwili na ekranie pojawi się mapa wszystkich dostępnych w szablonie pozycji.

25 tpl podglad pozycji modulow.png

Widzimy więc, że np. Menu witryny jest osadzone w pozycji nazwanej po angielsku position-7, a pod nim, również w pozycji 7 moduł Logowanie. Jak widać, w jednej pozycji można umieścić wiele modułów.

Podgląd pozycji modułów jest bardzo przydatnym narzędziem, ale należy pamiętać, aby ze względów bezpieczeństwa wyłączyć podgląd pozycji, gdy nie będzie nam już potrzebny.

Osadzanie modułu

Publikacja modułu

Zmiana kolejności

Usuwanie do kosza

Jak usunąć niepotrzebny moduł?

W domyślnej instalacji Joomla osadzony jest moduł Logowanie. W wielu witrynach nie jest on potrzebny. Jak go usunąć?

Przechodzimy do menedżera modułów na zapleczu naszego Joomla (Rozszerzenia/Moduły) i odszukujemy moduł Logowanie (Login Form). Możemy:

  • pozostawić moduł na liście, ale wycofać go z publikacji,
  • przenieść moduł do kosza.

Oba rozwiązania dadzą w witrynie dokładnie ten sam efekt – moduł nieopublikowany albo przeniesiony do kosza nie będzie w witrynie widoczny. W przypadku modułów dodatkowo instalowanych oraz niektórych modułów wbudowanych w Joomla! mamy jeszcze trzecie rozwiązanie – możemy zbędny moduł odinstalować. Warto tak postępować z modułami zainstalowanymi dodatkowo, a nieużywanymi. W razie potrzeby po prostu je doinstalujemy. Natomiast moduły standardowe wystarczy po prostu wyłączyć i usunąć z listy wyświetlanych na stronie menedżera modułów. Nawet jeśli usuniemy je z Kosza, wciąż będzie można utworzyć nową instancję modułu i opublikować go w witrynie.Włączanie i wyłączanie