--=REKLAMA=--

J2.5

Jak działa szablon

Z Joomla!WikiPL

Aby efektywnie zaprojektować swoją witrynę opartą na Joomla i efektywnie nią zarządzać, trzeba dobrze zrozumieć, jak działają szablony.

Trzy rodzaje elementów strony

Każda strona w Joomla! zbudowana jest z kilku elementów dwojakiego rodzaju:

Treść główna i poboczne w witrynie internetowej
 • treści głównej,
 • treści towarzyszących.

Treść główna to np. artykuł, formularz kontaktowy, lista odnośników do innych stron. Krótko mówiąc: wszystko, co użytkownik może wybrać z menu lub z zestawu odnośników.

Treściami towarzyszącymi są:

 • elementy stałe, np. logo, główne menu witryny, stopka, moduł wyszukiwarki
 • elementy dynamiczne - różne moduły.

Moduły są kojarzone z opcjami menu - mogą się ukazywać na wszystkich Joomla! bądź na wybranych - zależnie od powiązania z opcjami menu. Mogą być także wyświetlane w artykułach. Dlatego określamy je jako elementy dynamiczne.

Na wyświetlanie modułów przeznacza się specjalne miejsca - pozycje modułów.

Szablon strony

Szablon składa się co najmniej z trzech elementów:

 • skryptu index.php, w którym zawarty jest wzorzec dokumentu HTML, definiującego dobór i strukturę treści strony,
 • arkusza stylów, np. style.css określającego układ i reguły formatowania treści,
 • skryptu konfiguracyjnego templateDetails.xml, w którym znajdują się dane szablonu oraz kod opcji konfiguracyjnych.

W praktyce szablony złożone są ze znacznie większej liczby plików.

Jak szablon działa?

Gdy użytkownik kliknie jakikolwiek odnośnik do treści witryny, Joomla! generuje zbiór plików, które wysyła do przeglądarki internetowej użytkownika. W tym pakiecie plików są:

 • dokument HTML zawierający instrukcje dla przeglądarki oraz treść strony,
 • pliki CSS zawierające arkusze stylów, w których zdefiniowane są reguły formatowania dokumentu HTML,
 • pliki JavaScript wspomagające wyświetlanie stron w przeglądarce i reagowanie na zachowania użytkownika,
 • pliki grafik i innych mediów osadzonych na stronach.

Aby przygotować najważniejszy w tym zestawie plik dokumentu HTML, Joomla odczytuje główny plik szablonu - index.php - i w miejscach instrukcji polecających umieszczenie treści witryny umieszcza treści pobrane z bazy danych bądź innych źródeł. Na przykład:

 • w miejscu instrukcji <jdoc:include type="component" /> wpisywana jest główna treść strony, obsługiwana przez komponenty,
 • w miejsce instrukcji <jdoc:include type="modules" name="pozycja-1" /> wpisywana jest zawartość modułów umieszczonych w pozycji oznaczonej jako pozycja-1,
 • w miejsce instrukcji <jdoc:include type="head" /> wpisywane są instrukcje dla przeglądarek, np. sposób kodowania znaków, tytuł strony i inne.

Tak przygotowany dokument Joomla "przekazuje" serwerowi, który odczytuje z dokumentu, jakie pliki musi jeszcze dołączyć, pobiera je z odpowiednich katalogów na serwerze i wysyła do przeglądarki internetowej użytkownika.

Wszystko to trwa bardzo krótko, wręcz ułamki sekundy. Znacznie więcej czasu potrzeba na transmisję plików z serwera do przeglądarki - wszak czasem pliki muszą pokonać setki albo i tysiące kilometrów. Ale zwykle nie powinno to być więcej niż kilkanaście - kilkadziesiąt sekund.

Przeglądarka otrzymuje treść całej strony w postaci jednego dokumentu wynikowego (źródłowego) HTML oraz dołączone do niego pliki. Odczytuje treść pliku HTML oraz powiązanych z nim skryptów CSS oraz JavaScript i przetwarza zawarte w nich instrukcje na obraz wyświetlany na ekranie. Zgodnie z tymi instrukcjami osadza również na stronie pliki obrazów i innych mediów otrzymane razem z dokumentem HTML.‏‎