--=REKLAMA=--

J2.5

Dzielenie długich artykułów na strony

Z Joomla!WikiPL

Przejdź na stronę Pierwsze kroki z artykułami

Długie, tasiemcowe artykuły, wymagające wielokrotnego przewijania strony w dół nigdy nie prezentują się zachęcająco. Lepiej podzielić je na kilka krótszych odcinków. Możliwość taką zapewnia dodatek Podziel stronę (właściwie dwa dodatki, bo mamy jeszcze dodatek Przycisk edytora Podziel stronę.

Przycisk edytora wstawia znaczniki podziału artykułów na mniejsze części oraz umożliwia umieszczenie tytułów wyodrębnionych części i łączy do spisu treści. Natomiast dodatek Podziel stronę obsługuje prezentację artykułu podzielonego na części, w tym generuje spis treści, składający się z odnośników do wydzielonych stron i odnośnika Wszystkie, by umożliwić np. skopiowanie całego artykułu.

Wstawianie podziału strony

Do przetestowania tej właściwości przyda się długi artykuł. Jeśli nie masz jeszcze takiego w swoich zbiorach, skorzystaj z generatora treści do celów projektowych Lorem ipsum. Wygeneruj np. tekst oparty na Panu Tadeuszu wielkości 10-15 akapitów po 20-30 słów. Utwórz z tego tekstu artykuł testowy.

35 1kroki art dziel 04.png

Aby wstawić znaczniki podziału długiego artykułu na części:

 1. Otwórz artykuł w edytorze.
 2. Najpierw wstaw znacznik podziału Więcej (zobacz uwagę 1. poniżej).
 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znacznik podziału na strony.
 4. Kliknij przycisk Podziel stronę umieszczony pod dolną krawędzią obszaru tekstowego. Pojawi się niewielkie okno dialogowe z formularzem. Wypełnij formularz:

  J25 1kroki-artykul-podziel artykul-podziel na czesci.png
  • Tytuł strony: Dowolny tekst, który będzie wyświetlony w nagłówku kolejnej strony (obok tytułu całego artykułu)
  • Odnośnik w spisie treści: Zwięzły tekst, 1-2 wyrazy, który będzie odnośnikiem w spisie treści albo tekstem zakładki w przypadku, gdy kolejne części zechcemy wyświetlać na kartach.
 5. Kliknij przycisk Wstaw. Zobaczysz w edytorze znaczniki podziału:

  J25 1kroki-artykul-podziel artykul-podziel na czesci-znaczniki podzialu.png
 6. Otwórz stronę z artykułem i zobacz efekt zastosowanego podziału.

Powtórz czynności od 3-6 tyle razy, na ile części chcesz podzielić artykuł.

Gdy otworzysz artykuł w witrynie, zobaczysz u góry z prawej strony artykułu spis treści, a w dolnej części pasek nawigacji.

Styl prezentacji: Strony

Ikona informacja.png
 Informacja

 1. W artykule dzielonym na części (strony) należy umieścić także znacznik podziału Czytaj więcej. W przeciwnym przypadku na stronach przeglądu artykułów zamiast podziału na strony zobaczymy poziome linie.

Ikona informacja.png
 Informacja

 2. Jeśli chcemy, aby pierwsza część (strona) artykułu kończyła się w miejscu podziału Czytaj więcej, to zaraz za znacznikiem Czytaj więcej należy wstawić znacznik podziału na strony.

Ikona informacja.png
 Informacja

 3. Edytor TinyMCE (ale także edytor JCE) wstawiają za znacznikami podziału zbędne znaczniki akapitu. Aby je usunąć, trzeba przełączyć edytor w tryb HTML.


Strony, karty, czy harmonijka

Artykuł podzielony na części można wyświetlać na trzy różne sposoby. Zależy to od ustawień dodatku Podziel stronę. Aby ustalić parametry prezentacji artykułów podzielonych na części, trzeba dostosować domyślną konfigurację tego dodatku do swoich wymagań. Jak to zrobić?

 1. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie odszukaj dodatek Podziel stronę i kliknij jego tytuł, by otworzyć edytor własności dodatku.
 2. Kliknij zakładkę karty Opcje podstawowe
 3. Zdecyduj, które z ustawień chcesz zastosować:

  Ustawienia dodatku Podziel stronę
  • Pokaż tytuł witryny: jeśli zaznaczysz Tak,
  • Tytuł indeksu artykułów: zaznacz Pokaż albo Ukryj - ustawienie ważne tylko wówczas, gdy kolejne części artykułu będą wyświetlane na odrębnych stronach.
  • Własny tytuł indeksu artykułów: Jeśli pozostawisz puste tytułem indeksu będzie zawiadomienie: Spis treści
  • Pokaż opcję Wszystkie: Jeśli zaznaczysz Pokaż, w spisie treści zostanie wyświetlony odnośnik Wszystkie umożliwiający wyświetlenie wszystkich części na jednej stronie
  • Styl prezentacji: Mamy do wyboru trzy możliwości - Strony, Karty i Harmonijka. Najlepiej przetestować każdą z nich i wybrać najodpowiedniejszą.

Karty

Styl prezentacji: Karty

Harmonijka

Styl prezentacji: Harmonijka

Usuwanie podziału strony

Przypomnijmy, znacznikami podziału artykułu na strony są szare przerywane linie. Aby usunąć znaczniki podziału:

 1. Otwórz edytor
 2. Zaznacz kursorem myszki linię znacznika
 3. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze
 4. Powtarzaj te operacje, aż usuniesz wszystkie znaczniki.