--=REKLAMA=--

Instalacja XAMPP

Z Joomla!WikiPL

Ikona informacja.png
 Informacja

 XAMPP może sprawić początkującym trochę kłopotów, prostszym w obsłudze jest JAMP


Instalujemy

Poniżej omawiamy instalację w systemie Windows. Instalacja w innych systemach operacyjnych, choć przebiega podobnie, różni się szczegółami, stąd koniecznie trzeba przejrzeć z instrukcję odpowiednią do Twojego systemu operacyjnego.

1. Przejdź na stronę www.apachefriends.org i pobierz pakiet instalacyjny XAMPP odpowiedni dla Twojego systemu, naciskając kolejno: nazwę posiadanego systemu operacyjnego, odnośnik do sekcji Download, nazwę wybranego pakietu instalacyjnego. Dla Windows wybierz Installer najnowszej stabilnej wersji. Zapisz pakiet np. na pulpicie.

Xampp 01.png

2. Pobrany Installer dla Windows jest plikiem wykonywalnym (np. xampp-win32-1.6.7-installer.exe). Kliknij jego nazwę lub ikonę, aby rozpocząć instalację. Na pierwszym ekranie zignoruj ostrzeżenie o nieznanym wydawcy i naciśnij polecenie Uruchom.

Xampp inst 01.png

3. Wybierz język instalatora (zapewne angielski).

Xampp inst 02.png

4. Na ekranie powitalnym naciśnij Next, aby przejść dalej.

Xampp inst 03.png

5. Na kolejnym ekranie decydujemy, jakie usługi chcemy zainstalować. Potrzebna jest instalacja serwerów Apache oraz MySQL. W oknie wyboru opcji zaznacz więc dwie z nich: Install Apache as Service oraz Install MySQL as Service. Spowoduje to ładowanie się serwera Apache i serwera bazy danych MySQL razem z innymi usługami systemu, jeżeli chcesz uruchamiać te serwery ręcznie pozostaw te pola niezaznaczone. Następnie naciśnij Install.

Xampp inst 04.png

6. Na kolejnym wskaż miejsce, w którym chcesz zainstalować oprogramowanie. Instalator domyślnie zaproponuje umieszczenie plików pakietu XAMPP w katalogu c:\xampp. Nie zaleca się zmiany lokalizacji, proponowanej przez kreatora, ale można ją skorygować. Ustal zatem ścieżkę i naciśnij Next.

Xampp inst 05.png

7. Program rozpocznie wyodrębnianie plików pakietu:

Xampp inst 06.png

8. Po rozpakowaniu instalator przystąpi do konfiguracji PHP. Gdy w DOS-owym trybie w trybie wiersza poleceń pojawią się okna z uruchomionym plikiem php.exe, nie próbuj ich wyłączać ani cokolwiek wpisywać, aby nie przerwać przypadkowo instalacji. Po prostu cierpliwie czekaj…

Xampp inst 07.png

9. Na ekranie podsumowującym naciśnij polecenie Finish i pozwól instalatorowi spokojnie zakończyć proces.

Xampp inst 08.png

10. Po tej operacji ponownie instalator uruchomi okno wiersza poleceń. Nie próbuj wykonywać w tym czasie żadnych działań. Instalator rozpocznie uruchamianie usługi Apache, a następnie usługi MySQL.

Xampp inst 09.png

11. Jeśli zapora systemu Windows zapyta, Czy nadal chcesz blokować ten program? - a uczyni to zapewne dwukrotnie - kliknij Odblokuj.

Ss xampp 5.PNG

12. W kolejnych oknach otrzymasz dwa komunikaty: o zakończonym procesie instalacji oraz z pytaniem, czy uruchomić panel kontrolny XAMPP. Odpowiedzi OK, a potem Tak wystartują serwer Apache i serwer MySQL.

Xampp inst 11.png

Xampp inst 10.png

13. Sprawdź w panelu kontrolnym, czy rzeczywiście przy obu usługach znajdziesz komunikat Running na zielonym tle. Gdyby było inaczej, naciśnij przycisk Start.

Xampp inst 12.png

14. Uruchom swoją przeglądarkę internetową, wpisz w pasku adresu: localhost i naciśnij Enter. Słowo localhost' to standardowa nazwa komputera lokalnego.

Xampp localhost.png

15.Zaznacz język, w jakim chcesz pracować – tym razem możesz wybrać także język polski.

Xampp lang.png

Zobaczysz ekran powitalny.

Xampp pow.png

16. Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, można już spokojnie korzystać z usług serwera, ale jeśli jest podłączony, koniecznie trzeba go jeszcze ochronić przed intruzami. Naciśnij z menu po lewej stronie odnośnik Bezpieczeństwo. Zapoznaj się z informacjami o stanie bezpieczeństwa, wymagającym co najmniej trzech czynności: ochrony hasłem katalogów XAMPP oraz ochrony hasłami serwera MySQL i programu phpMyAdmin (pma), służącym do obsługi MySQL. Naciśnij widoczny poniżej tabeli z informacjami odnośnik: http://localhost/security/xamppsecurity.php.

Xampp security01 .png

17. Przejdziesz na stronę umożliwiającą podanie odpowiednich haseł. Podaj hasła dla MySQL i kliknij przycisk Password changing. Następnie podaj nazwę użytkownika hasło dostępu do katalogu xampp i kliknij przycisk Make safe the XAMPP Directory.

Xampp security.png

18. Jeśli teraz opuścisz i zechcesz znowu wywołać w przeglądarce stronę startową swojego serwera, system poprosi o uwierzytelnienie:

Xampp auth msg1.png

Gotowe! Nasz domowy serwer jest poprawnie zainstalowany i bezpieczny. Możemy instalować Joomla! (i oczywiście inne systemy zarządzania treścią wymagające takiego środowiska również!)

Zajęty port 80

Użytkowników Windows i Skype spotka najprawdopodobniej znana przypadłość: zajęty przez Skype port 80 uniemożliwia uruchomienie Apache. Rozwiązaniem jest drobna zmiana w konfiguracji Skype. Z menu Skype wybieramy kolejno: Narzędzia -> Opcje ->Zaawansowane -> Połączenia i wypuszczamy na wolność ptaszka z zaznaczenia: Użyj portów 80 oraz 443 jako alternatywnych dla połączeń przychodzących. Po zapisaniu zmian możemy wystartować Apache.Zobacz także

To samo - na filmie

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],