--=REKLAMA=--

Header Tags

Z Joomla!WikiPL

Header Tags

Dodatek Header Tags autorstwa Conflate umożliwia konwersję tytułów artykułów tworzonych w Joomla z nagłówka poziomu drugiego H2 na nagłówek poziomu H1. Ogólnie umożliwia kontrolę nad nagłówkami od poziomu H1 do H6 zarówno w artykułach, jak i komponentach.

Instalacja dodatku headertags

Dodatek pobieramy ze strony projektu. Instalujemy go tak, jak inne rozszerzenia Joomla. Wybieramy na zapleczu    Rozszerzenia    Instalator    Instaluj z pakietu. Wskazujemy plik pakietu na swoim komputerze i wydajemy polecenie Wczytaj i zainstaluj.

Instal.jpeg

W przypadku udanej instalacji zobaczymy następujący komunikat:

Img.jpeg

Konfiguracja dodatku headertags

Aby korzystać z dodatku, wystarczy go opublikować. Dodatek nie wymaga dodatkowej konfiguracji, aby samoczynnie dokonać zamiany nagłówków poziomu 2 na nagłówki poziomu 1. Dzieje się tak za sprawą domyślnego włączenia opcji znaczniki obowiązkowe w zakładce kontroli znaczników poziomu pierwszego - Kontrola znaczników H1.

Image.jpeg

Działanie dodatku

Jak wygląda nasz nagłówek tytułu strony przed publikacją dodatku, możemy zaobserwować na pierwszej z ilustracji poniżej. Spójrzmy na kod - widzimy, że tytuł artykułu jest ujęty w bloku div z klasą page-header i znajduje się w znacznikach H2:

Od.jpg

Po włączeniu dodatku następuje automatyczna zamiana znaczników H2 na H1, co ilustruje kolejny zrzut ekranu:

Final.jpg

Tym samym nasz dodatek spełnił swoje zadanie.

Jeśli chcemy, możemy dokonać konwersji nagłówków wszystkich poziomów.

Opcje podstawowe

Pozwalają na wyłącznie zamiany nagłówków na wskazanych przez użytkownika stronach i w komponentach.

 • Obszar treści [Content area]: ustala, jakiego obszaru witryny dotyczą ustawienia - całej witryny lub tylko stron komponentów.
 • Wyłącz w komponentach [Disable by component]: ustala, czy wyłączyć działanie dodatku w komponentach, a jeśli tak, to czy we wszystkich, czy z wyjątkiem zaznaczonych poniżej.
 • Zaznacz komponenty [Select component]: umożliwia zaznaczenie komponentów, w których działanie dodatku nie zostanie wyłączone.
 • Wyłącz na stronach [Disable by page]: ustala, czy wyłączyć działanie dodatku na stronach, a jeśli tak, to czy na wszystkich, czy z wyjątkiem zaznaczonych poniżej.
 • Zaznacz strony [Select pages]: umożliwia zaznaczenie stron (pozycji menu), na których działanie dodatku nie zostanie wyłączone.

Opcje rozszerzone

Pozwalają kontrolować wszystkie rodzaje nagłówków w witrynie - od nagłówków H1 po nagłówki H6. Kontroli każdego z poziomów nagłówków służy odrębna karta, np.

Kontrola znacznika H1

 • Pomiń znaczniki [Skip tags]: zaznaczenie Tak spowoduje, że dodatek pominie wszystkie znaczniki H1. W tym przypadku nie dokonujemy już kolejnych ustawień na tej karcie.
 • Znacznik wymagany [Tag mandatory]: zaznaczenie Tak spowoduje, że w wyniku działania dodatku na stronie będzie co najmniej jeden znacznik tego poziomu (h1).
 • Zamień pierwszy [Change the first of]: wybieramy z listy poziom znaczników, z których pierwszy znaleziony na stronie zostanie zamieniony na znacznik wymagany.
 • Limit [Limit]: umożliwia określenie, ile znaczników tego poziomu może wystąpić na stronie.
 • Zmień nadwyżkę na [Change excess in]: wszystkie znaczniki nadmiarowe, ponad wcześniej określony limit, zostaną zamienione na znaczniki nagłówków wskazanego tutaj poziomu.
 • Wyklucz znaczniki [Exclude tags]:
  • Wyklucz na podstawie atrybutu [Exclude by attribute]: umożliwia wskazanie rodzaju atrybutu (id lub class), którego wartość będzie sprawdzał dodatek, aby określić, czy działanie dodatku powinno być w stosunku do oznaczonego nim elementu wyłączone.
  • Wartości atrybutu [Attribute value]: umożliwia podanie wartości atrybutu wskazujące, że działanie dodatku w stosunku do oznaczonego nim elementu ma być wykluczone. Można określić wiele wartości do sprawdzenia. Każda wartość musi być wprowadzona w nowym wierszu. Oznacza to, że jeśli w jednym wierszu wpiszesz 'klasa_a klasa_b', to tylko znaczniki, w których wystąpią obie te klasy, bez względu na kolejność, zostaną wykluczone z działania dodatku. Jeśli natomiast umieścisz atrybuty 'klasa_a' i 'klasa_b' w odrębnych wierszach, to znaczniki oznaczone tylko jednym z tych atrybutów będą wykluczone.

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],