--=REKLAMA=--

HOT Joomla Carousel

Z Joomla!WikiPL

Moduł „HOT Joomla Carousel” w. 1.0.0 [dla Joomla! 1.5.x]

Hotjoomlatemplates logo.jpg

LogoModuł „HOT Joomla Carousel” autorstwa HotJoomlaTemplates.com jest w pełni konfigurowalnym rotatorem grafik, opartym na jQuery. Parametry modułu umożliwiają pełną kontrolę nad prezentacją. Można zmieniać szerokość, wysokość, obramowanie grafik. Konfigurowana jest kolorystyka (kolor tła, kolor obramowania).

Aby zobaczyć moduł w działaniu, odwiedź oficjalną witrynę oficjalną witrynę DEMO.

Pobierz darmowe wydanie z HotJoomlaTemplates.com!

Hot joomla carousel.png

Instrukcja obsługi

Otwórz edytor ustawień modułu: Rozszerzenia → Moduły → HOT Joomla Carousel. Zobaczysz, ze poszczególnym parametrom przypisano już jakieś wartości domyślne, ale przynajmniej niektóre z nich musisz dostosować do swojej witryny.

 • Wczytaj jQuery [Load jQuery]: Zdecyduj, czy załadować bibliotekę jQuery. Jeśli biblioteka jest ładowana przez skrypt szablonu witryny, wyłącz tę opcję, aby uniknąć błędów javascript.
 • Folder z grafikami [Folder where your images are stored]: Wpisz ścieżkę względną do katalogu z obrazkami wykorzystywanymi w module. Bez początkowego i końcowego ukośnika (na przykład images/stories).
 • Całkowita szerokość modułu [Overall Width of module]: Liczba określająca całkowitą szerokość modułu w pikselach (np. 200).
 • Całkowita wysokość modułu [Overall Height of module]: Liczba określająca całkowitą szerokość modułu w pikselach (np. 200).
 • Ilość obrazków na ekranie [Number of images on screen]: Liczba określająca, ile obrazków wyświetlać na jednym ekranie (na przykład 5).
 • Szerokość obrazków [Width of images]: Określ w pikselach szerokość obrazków w karuzeli - w pikselach (na przykład 128)
 • Wysokość obrazków [Height of images]: Określ w pikselach wysokość obrazków w karuzeli - w pikselach (na przykład 128)
 • Margines między dwoma obrazkami [Margin between two images]: Określ w pikselach odstęp między dwoma sąsiadującymi obrazkami (na przykład 10).
 • Odstęp między obramowaniem i obrazkiem [Padding between border and image]: Określ szerokość odstępu między obramowaniem i obrazkiem - w pikselach (na przykład 2).
 • Grubość obramowania [Border Width]: Wpisz w pikselach rozmiar (tylko liczbę) obramowania wokół modułu (na przykład 2).
 • Kolor obramowania [Border color]: Wpisz kolor obramowania - w formacie szesnastkowym (na przykład 000000).
 • Pokaż paginację [Show pagination]: Zdecyduj, czy wyświetlać odnośniki - numery stron.
 • Automatyczna zmiana [Autoslide]: Zdecyduj, czy zmieniać slajdy automatycznie.
 • Czas miedzy przejściem [Autoslide interval]: Określ w milisekundach czas przejścia między kolejnymi slajdami (tylko gdy włączone przejście automatyczne).
 • Efekt przejścia [Select transition efect]: Wpisz kolor obramowania - w formacie szesnastkowym (na przykład 000000).
 • Szybkość animacji [Animation speed]: Określ szybkość przejścia animacji.
 • Kierunek przewijania [Direction of images]: Określ kierunek przewijania - poziomo (w wierszu) bądź pionowo (w kolumnie).
 • Przejście w pętli [Transition loop]: Zdecyduj, czy powtarzać wyświetlanie w pętli.

Obsługa w przeglądarkach

IE6+, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],