--=REKLAMA=--

Grafiki dla WWW

Z Joomla!WikiPL

Skąd wziąć ilustracje do publikowanych materiałów? Na jakich zasadach można publikować obrazy pobrane z Internetu?

Źródła

Możesz stworzyć własne obrazki w programie graficznym, możesz wykonać zdjęcia, otrzymać je od kogoś, kupić z prawem do publikacji. Nie możesz natomiast pobrać obrazu z innej witryny i opublikować, jeśli nie uzyskasz na to zgody właściciela.

Istnieje jednak wiele witryn-składnic zdjęć i grafik, udostępnianych bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Odwiedź np. strony:

Po zainstalowaniu Joomla! w Bibliotece mediów znajduje się kilkanaście przykładowych obrazów, które możesz opublikować w swoim serwisie! Są one udostępnione użytkownikom Joomla! bezpłatnie na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU/GPL. O prawach własności

Publikując cokolwiek w Internecie, musisz przestrzegać przepisów prawa, w tym jednego z podstawowych praw człowieka praw własności. Dostępność różnorodnych materiałów w Internecie i łatwość kopiowania powoduje, niestety, że bardzo częste są sytuacje naruszania autorskich praw własności.

Zapoznaj się np. z artykułem Michała Paluchowskiego: Prawo autorskie opublikowanym w serwisie http://nethut.pl, aby zrozumieć najistotniejsze zasady korzystania z zasobów Internetu zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.

Przygotowanie obrazów do publikacji

Obrazki do ilustrowania tekstów trzeba odpowiednio przygotować. Dla publikacji na stronach WWW znaczenie mają takie właściwości, jak: format graficzny, paleta kolorów, przezroczystość, szybkość wczytywania, animacja.

Format pliku to sposób, w jaki przechowuje się informacje w pliku. Format pliku sygnalizuje trzyliterowe rozszerzenie po nazwie pliku. Najpowszechniej stosowanymi współcześnie formatami są: JPG, PNG i GIF, a w przypadku animacji SWF.

Paleta barw w obrazie decyduje o jego jakości. Obrazy mogą być przygotowane w tzw. bezpiecznej palecie kolorów [browser safe]. Ten liczący 256 barw, zestaw (z czego przeglądarki wykorzystują 216) nie pozwala uzyskiwać obrazów wysokiej jakości, trudno w nim uzyskać wygładzone krawędzie, łagodne przejścia, subtelne odcienie. Z tej ograniczonej palety kolorów korzysta format GIF i 8-bitowy PNG. W przypadku grafik, w których wysoka jakość ma znaczenie, stosować należy 24-bitowy PNG (zalecany przez W3C) lub JPG, które mogą korzystać z bogatej pełnej palety barw (16,7 mln kolorów).

Przezroczystość obsługiwana jest przez dwa formaty PNG GIF. Umożliwia nakładanie obrazków na siebie, nadawanie obrazkom innych konturów, niż standardowa prostokątna ramka (np. usunięcie tła i pozostawienie samego kształtu).

Szybkość wczytywania (ładowania). Aby zoptymalizować grafiki dla WWW, we wszystkich formatach stosowna jest kompresja, czyli taki sposób zapisu, by zmniejszyć wielkość pliku. Kompresja może być stratna i bezstratna, z której można odzyskać identyczną postać pierwotną. Więcej informacji na ten temat poszukaj w Sieci lub w podręcznikach.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],