--=REKLAMA=--

Gdzie mogę poczytać o Mootools

Z Joomla!WikiPL

MooTools jest jedną z wielu bibliotek JavaScript, niewielkim, modułowym, obiektowym szkieletem projektowym (frameworkiem) umożliwiającą efekty specjalne, zaawansowane manipulowanie obiektami, manipulowanie DOM bez obawy o zgodność z przeglądarkami.

Mootools składa się z wielu modułów. Modułowa budowa pozwala użytkownikom pobrać tylko części biblioteki, które zamierzają wykorzystać. Jądrem frameworka mootools jest plik core.js - zbiór funkcji użytkowych, niezbędnych dla pozostałych modułów. Pozostałe biblioteki są opcjonalne. Należą do nich:

  • Class - podstawowa biblioteka do tworzenia klas,
  • Natives - klasy natywne,
  • Element - obsługa elementów struktury DOM,
  • Effects - zaawansowane efekty API do animowania elementów,
  • Remote - narzędzia do obsługi XMLHttpRequest, Cookies i JSON,
  • Window - funkcje obsługi okna.

Strony

Inne frameworki

jQuery

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],