--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Stany wiadomości

Z Joomla!WikiPL

Stany wiadomości

Tutaj zdefiniowane są wszystkie stany, jakimi można oznaczyć wiadomości w aiContactSafe. Skorzystaj z przybornika w prawym górnym rogu, aby dodać nowy stan albo poprawić bądź usunąć istniejący

Aics status list.png

Poniżej objaśniono znaczenie przycisków:

  • Stwórz: naciśnij, aby dodać do listy nowe określenie stanu.
  • Edytuj: zaznacz pole wyboru obok nazwy stanu i naciśnij, aby zmienić jego parametry.
  • Usuń: zaznacz pola wyboru obok wybranych nazw stanów i naciśnij tę ikonę, aby je usunąć.

Możesz zaznaczyć jeden lub więcej rekordów, klikając pole wyboru w pierwszej kolumnie tabeli. Kliknij pole wyboru w nagłówku, aby zaznaczyć wszystkie wiersze na tej stronie.

Nad tabelą z wykazem masz przybory umożliwiające filtrowanie stanów. Wpisz część lub całą nazwę stanu i kliknij "Idź", by przefiltrować stany. Aby usunąć filtr, kliknij "Wyczyść".

Kliknij tytuł kolumny w wierszu nagłówkowym, aby uporządkować wiersze rosnąco lub malejąco wg kryterium określonego tytułem kolumny. Kliknij po raz drugi, aby odwrócić kolejność. Kliknij "Wyczyść", aby przywrócić kolejność domyślną

Definiowanie stanu

Aics status edit.png

Tutaj dodajesz/poprawiasz określenie stanu wiadomości. Skorzystaj z przybornika w prawym górnym rogu, aby zapisać lub anulować wprowadzone zmiany i opuścić tę stronę, albo zapisać wprowadzone zmiany i pozostać na tej stronie. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące każdego pola:

  • Nazwa stanu: wpisz słowo określające stan, np. przeczytano, nieprzeczytano, odpowiedziano, załatwiono, zarchiwizowano, itp.
  • Kolor: wybierz z próbnika lub wpisz szesnastkowy kod koloru, którym chcesz sygnalizować ten stan.
    Aics status edit color.png
  • Kolejność: ustal kolejność, w jakiej ten stan zostanie wyświetlony na rozwijanej liście wyboru.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],