--=REKLAMA=--

Formularz kontaktowy aiContactSafe/Instalacja

Z Joomla!WikiPL

Instalacja

Rozszerzenie dedykowane dla Joomla! 1.5.x / Joomla! 2.5.x przy czym twórca zaleca najnowsze wersje systemu.

Pakiet instalacyjny pobieramy z witryny projektu i instalujemy jak każde inne rozszerzenie, posługując się jedną z domyślnych procedur instalacyjnych Joomla!. Wcześniej trzeba było odrębnie instalować moduł i dodatki, w nowszych wersjach są one instalowane podczas konfiguracji komponentu w panelu jego obsługi z plików włączonych do pakietu instalacyjnego za pomocą macierzystej procedury instalacyjnej komponentu.

Z podstawowych funkcji komponentu można skorzystać na witrynie natychmiast po instalacji. Instalator umieszcza bowiem w bazie dwa przykładowe „profile” - formularz standardowy i formularz przeznaczony do udostępniania jako moduł. Wystarczy umieścić w menu witryny odnośnik do strony w układzie „Wiadomość”, jedynym, jaki oferuje tymczasem komponent. Ale z opisu w systemie pomocy można wnioskować, że projektant myśli również o układzie prezentującym dane gromadzone za pomocą komponentu.

Aktualizacja

Jeśli ktoś instalował wcześniejszą wersję komponentu i chce ją unowocześnić, co oczywiście należałoby zrobić, ma do pokonania trzy kroki:

  1. odinstalować starszą wersję, ale bez usuwania tabel komponentu z bazy danych,
  2. pobrać najnowszą wersję z witryny projektu,
  3. zainstalować nową wersję za pomocą standardowej procedury instalacyjnej Joomla!.

Słowem, nic szczególnego, może poza jednym, przynajmniej do pewnego czasu.

W pakiecie udostępnianym na stronie projektu znajdują się mocno przestarzałe pliki języka polskiego, opracowane dla jednej z pierwszych wersji przez Krzysztofa Machelskiego z ClearSoft. Przesłaliśmy projektantowi nowy pełny przekład zarówno plików obsługujących komponent, jak i pliku pomocy podręcznej. Zostaną zapewne włączone do kolejnego wydania, tymczasem można pobrać pakiet językowy albo cały pakiet instalacyjny z naszej plikowni.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Na marginesie warto podkreślić, że zawsze powinniśmy pobierać najnowsze pakiety instalacyjne z witryn projektantów. Do pakietów udostępnianych w innych miejscach, jak np. w naszej plikowni, należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Przede wszystkim dlatego, że mogą to być wersje przestarzałe, a instalować należy najnowsze wydania stabilne. Nie sposób również wykluczyć, że pakiety „z drugiej ręki” mogą być uszkodzone czy nawet zawierać złośliwy kod. Oczywiście, bywa i odwrotnie. Zdarzało się nam nieraz publikować pakiety instalacyjne poprawione bądź i wzbogacone w stosunku do oryginału. Ale też sporo w naszej plikowni pakietów przestarzałych, które mogą być przydatne co najwyżej w opracowaniu nowego tłumaczenia i ewentualnie dotarciu do oryginału.


Dziękujemy za wkład

» Seba.adm,