--=REKLAMA=--

Favicon

Z Joomla!WikiPL

Favicon - ikona ulubionych albo ikona witryny to niewielki kwadratowy obrazek, który pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej (jeśli przeglądarka obsługuje favicon - zobacz). Ikona ta ma postać obrazka 16x16 lub 32x32 pikseli.

Przeglądarki wyświetlają favicon:

 • jeśli zostanie zdefiniowana znacznikiem <link rel="icon".... >, umieszczonym w nagłówku HTML (XHTML) szablonu witryny lub dokumentu strony.
 • gdy zostanie ona umieszczona w głównym katalogu witryny

Konsorcjum W3C zaleca stosowanie pierwszego sposobu, uznając drugi za niezgodny ze standardami Sieci.

Joomla! sprawdza ponadto, czy ikona witryny została umieszczona w głównym katalogu używanego szablonu i - jeśli ma do niej dostęp - wyświetla ją bez względu na to, czy została zdefiniowana w kodzie szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 W Joomla 1.0 plik favico.ico znajdował się w katalogu /images i tam był poszukiwany, o ile szablon nie zawierał kodu przekierowującego przeglądarkę np. do katalogu /templates/nazwa_szablonu/icon.


Aby zmodyfikować favicon:

 1. Stwórz obrazek wielkości 16x16 pikseli.
  Możesz skorzystać z dowolnych programów graficznych, jak Photoshop, Gimp lub Windows Paint albo sieciowego narzędzia do tworzenia ikon, jak np. http://antifavicon.com/ albo icofx http://www.dobreprogramy.pl/IcoFX,Program,Windows,12448.html
  Uwaga! Możesz także stworzyć obrazek wielkości 32x32px, 48x48, 64x64 a nawet 128x128px. Co więcej, tworząc ikonę w większym rozmiarze, uzyskasz - w przypadku bardziej skomplikowanych obrazków ładniejszy wygląd. Oczywiście, nie można przesadzać - większy obrazek to większy rozmiar pliku, a więc i nico dłuższy czas ładowania strony. Ale ikona witryny powinna się ładnie prezentować. A przeglądarki automatycznie przeskalują ją do standardowego rozmiaru, bez dużej straty walorów estetycznych.
 2. Przekonwertuj go do formatu ico korzystając z narzędzi w Sieci:
 3. Przekopiuj plik do folderu według lokalizacji powyżej. (do katalogu /joomla/templates/twoj_szablon)
 4. Nazwij plik favicon.ico.
  Alternatywnie można zmodyfikować plik index.php szablonu, aby wskazywał preferowany plik nazwa.ico.
 5. Otwórz przeglądarkę. Widzisz nową ikonę? Jeśli tak, gratulacje. Jeśli nie, to niekoniecznie oznacza, że coś zrobiłeś źle. Przeglądarki zaprojektowane zostały tak, aby minimalizować ruch w sieci, nie zawsze więc pobierają (odświeżają) favicon. Nawet jeśli użyjesz do odświeżenia klawisza F5. Trzeba dokonać gruntownego wyczyszczenia pamięci podręcznej (odświeżenia):
  • Mozilla / Firefox / Safari: naciśnij klawisz Shift i przycisk Odśwież albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-Shift-R (Cmd-Shift-R w Apple Mac);
  • IE: : naciśnij klawisz Ctrl i przycisk Odśwież albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-F5;
  • Konqueror: po prostu naciśnij przycisk Odśwież lub klawisz F5;
  • Opera: wyczyść pamięć podręczną, korzystając z narzędzi Tools → Preferences.

Jeśli te sposoby zawiodą, konieczne będzie wyczyszczenie katalogu tymczasowego i historii przeglądarki.

Favicon.png


Niektóre szablony zawierają kod, który przekierowuje przeglądarkę do innego katalogu albo innego pliku. Aby ustalić, gdzie powinien być plik z ikoną witryny, przejrzyj plik http://twoja_domena.com/templates/nazwa_szablonu/index.php i znajdź tekst zawierający <link rel="shortcut icon" albo - poprawniej - <link rel="shortcut icon". W wierszu tym znajdziesz nazwę katalogu i nazwę pliku z grafiką ikony. Skopiuj swoją ikonę do tego katalogu i nadaj jej nazwę określoną w tym wierszu. Upewnij się, że plik ma poprawne uprawnienia (do odczytu - 0644) i że serwer internetowy ma dostęp do tego katalogu (755). Zobacz przykład poniżej.

<link rel="icon" href="http://twoja_domena.com/templates/nazwa_szablonu/icon/favicon.ico" />
<link rel="icon" type="image/ico" href="http://twoja_domena.com/templates/nazwa_szablonu/icon/favicon.ico" />
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://twoja_domena.com/templates/nazwa_szablonu/icon/favicon.ico" />

Składnia relacji przewiduje możliwość zastosowania relacji specjalnej - powiązania z plikiem ikony. Ale IE rozpoznaje jedynie atrybut "shortcut icon". Aby rozwiązać wynikający stąd problem, proponuje się stosować składnię link rel="icon" z dowolną grafiką oraz umieszczenie w głównym katalogu witryny ikony nazwanej favicon.ico. Można też użyć składni link rel="shortcut icon".

Kod sprawdzający, czy w głównym katalogu używanego szablonu znajduje się plik z ikoną witryny, można znaleźć w pliku katalog_joomla/libraries/joomla/document/html/html.php - około wiersza 343. Jeśli nie chcesz, aby Joomla! sprawdzał katalog szablonu w poszukiwaniu ikony witryny, możesz opatrzyć kod znakami komentarza, jak poniżej:

From the html.php

#		// Try to find a favicon by checking the template and root folder
#		$path = $directory . DS;
#			$dirs = array( $path, JPATH_BASE . DS );
#			foreach ($dirs as $dir )
#			{
#				$icon =  $dir . 'favicon.ico';
#				if (file_exists( $icon ))
#				{
#					$path = str_replace( JPATH_BASE . DS, '', $dir );
#					$path = str_replace( '\\', '/', $path );
#					$this->addFavicon( JURI::base(true).'/'.$path . 'favicon.ico' );
#					break;
#			}
#		}

Dodanie Favicon poprzez funkcję Joomla

Jedną z prostszych metod dodania favicon do naszej strony jest umieszczenie w pliku szablonu takiej oto funkcji:

<?php $this->addFavicon('sciezka_do_pliku.ico'); ?>

Gdzie sciezka_do_pliku.ico jest pełną ścieżką do naszej ikonki czyli np. /templates/naszszablon/favicon.ico

Zobacz także

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Changing_the_site_favicon udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],