--=REKLAMA=--

Dyskusja Wikiprojekt:Nowicjusze

Z Joomla!WikiPL

Zamierzenia i lista zadań projektu Poradniki Joomla dla nowicjuszy

Mapa drogowa portali z kategorii Nowicjusze

Zadania ogólne

  • Stworzenie i udoskonalanie poradników Pierwsze kroki dla najnowszych wersji Joomla, różniących się od poprzednich w sposób istotny interfejsem zaplecza

Najbliższe zadania

  • Dokończenie poradników Pierwsze kroki - zobacz lista brakujących materiałów poniżej
  • Rozpropagowanie materiałów dla początkujących na forum, w witrynie joomla.pl

Deklaracje udziału w pracach grupy

Propozycje i przemyślenia

To miejsce na różne pomysły, sugestie, propozycje, wątpliwości

Potrzebne materiały

  1. PATRZ Wikiprojekt:Nowicjusze/Propozycje tematów

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],