--=REKLAMA=--

Dyskusja Wikiprojekt:Materiały dla programistów

Z Joomla!WikiPL

Zamierzenia i lista zadań projektu Materiały dla programistów

Mapa drogowa portali z kategorii Programowanie Utrzymanie i rozwijanie portali

Redakcja działu i portali

  • Trzeba znaleźć/ustalić opiekunów każdego portalu (jedna osoba może sprawować pieczę nad więcej niż jednym portalem). Proponowane zadania opiekuna:
    • zapewnić aktualność portalu i strony głównej portalu
    • utrzymywać aktualność listy potrzebnych tłumaczeń w portalu
    • porządkować strukturę kategorii, do których są / mogą być przypisywane materiały
  • Pozyskanie osób do grupy tłumaczy i redaktorów. Kandydaci:

Deklaracje udziału w pracach grupy

Lista materiałów do tłumaczenia

Ikona informacja.png
 Informacja

 Aby dodać - usunąć pozycje z listy, wyedytuj stronę: Joomla!WikiPL:Potrzebne_tłumaczenia

Linki prowadza do stron w witrynie http://docs.joomla.org. Czerwone linki w kolumnie Wersja polska wskazują, że strona jeszcze nie istnieje (brak tłumaczenia). Można kliknąć czerwony link, aby utworzyć stronę z potrzebnym tłumaczeniem.

Dział Programowanie

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Przygotowanie własnego środowiska programistycznego Istnieje strona Przygotowanie własnego środowiska programistycznego , ale wymaga przebudowy
Zasady bezpiecznego kodowania Zasady bezpiecznego kodowania <= nieprzetlumaczone
Dobre praktyki programowania Dobre praktyki programowania
Pliki manifestu Pliki manifestu

Tworzenie komponentu

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Podstawy działania komponentu Podstawy działania komponentu Modzel
Component Program Flow Sekwencja wykonywania komponentu Skipper    Zakończone
J3.2:Developing a MVC Component J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler Malkowitch)   Zakończone
Developing a MVC Component/Introduction J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Wprowadzenie Modzel
Developing a MVC Component/Developing a Basic Component J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Tworzenie prostego komponentu
Developing a MVC Component/Adding a view to the site part J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie widoku do frontu
Developing a MVC Component/Adding a menu type to the site part J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie typu menu do frontu
Developing a MVC Component/Adding a model to the site part J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie modelu do frontu
Developing a MVC Component/Adding a variable request in the menu type J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie żądania zmiennej do typu menu
Developing a MVC Component/Using the database J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Używanie bazy danych
Developing a MVC Component/Basic backend J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Prosty panel zarządzania
Developing a MVC Component/Adding language management J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie zarządzania językiem
Developing a MVC Component/Adding backend actions J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie akcji panelu zarządzania
Developing a MVC Component/Adding decorations to the backend J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie dekoracji do panelu zarządzania
Developing a MVC Component/Adding verifications J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie walidacji
Developing a MVC Component/Adding categories J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie kategorii
Developing a MVC Component/Adding configuration J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie konfiguracji
Developing a MVC Component/Adding ACL J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie ACL
Developing a MVC Component/Adding an install-uninstall-update script file J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie skryptu instalacji-deinstalacji
Developing a MVC Component/Using the language filter facility J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Używanie filtra języka
Developing a MVC Component/Adding an update server J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Dodawanie serwera aktualizacji
Developing a MVC Component/Example of a frontend update function J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Przykład funkcji aktualizacji z frontu
Developing a MVC Component/Example of menu parameters and stylesheets J3.2:Tworzenie komponentu według wzorca Model-Widok-Kontroler/Przykład użycia parametrów menu i arkuszy stylów

Tworzenie dodatków

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Tworzenie dodatku z grupy Search Tworzenie dodatku z grupy Search
Tworzenie dodatku systemowego do rozszerzenia JRouter Tworzenie dodatku systemowego do rozszerzenia JRouter Robertm    zakończone
Supporting plugins in your component Obsługa dodatków w Twoim komponencie

Bazy danych

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Wykorzystywanie struktur typu nested set w tablicach baz danych Wykorzystywanie struktur typu nested set w tablicach baz danych
JFactory/getDBO

Instalator rozszerzeń


Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Extension Installer Instalator rozszerzeń
Writing a new installer adapter Instalator rozszerzeń/Pisanie nowego adaptera instalatora (????)
Triggers Instalator rozszerzeń/Wyzwalacze
Installer Hooks Instalator rozszerzeń/Haki (???)

ACL

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Dodawanie reguł kontroli dostępu do komponentu Dodawanie reguł kontroli dostępu do komponentu

Rozszerzenia - ogólne

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Adaptacja rozszerzeń Joomla! z wersji 1.5 do wersji 2.5 Adaptacja rozszerzeń Joomla! z wersji 1.5 do wersji 2.5

Formularze

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Walidacja formularzy Walidacja formularzy
Pola formularzy Pola formularzy
Standardowe pola formularzy Standardowe pola formularzy - istnieje strona Standardowe typy pól formularzy
Tworzenie własnych typów pól formularza Tworzenie własnych typów pól formularza; istnieje strona Tworzenie własnych typów pól formularza XML
Tworzenie pól modalnych formularza Tworzenie pól modalnych formularza

Bezpieczeństwo

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Dodawanie zabezpieczenia CSRF do formularzy Dodawanie zabezpieczenia CSRF do formularzy
Ochrona rozszerzeń Joomla! Ochrona rozszerzeń Joomla! (uwaga - artykuł przestarzały)


Różne

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Lokalizacja (L18N): opis implementacji lokalizacji w Joomla! 1.5 i jak jej używać. (Wymaga przeglądu)
Uczestnictwo w społeczności: do przetłumaczenia krótki opis, jak można się przyłączyć do Projektu.
Styl kodowania i standardy (Wymaga przeglądu)
Nadsyłanie łatek - wskazówki (Wymaga przeglądu)
Filing bugs and issues Zgłaszanie błędów i problemów
Supporting SEF URLs in your component Obsługa prostych adresów w Twoim komponencie. Routing - jak działa, i jak go używać
Dodawanie JavaScript i CSS do strony
Dostęp do obiektu aktualnego użytkownika
Creating a toolbar for your component Tworzenie przybornika w komponencie
Creating a file uploader in your component Wczytywarka plików w komponencie
Dodanie obsługi wielojęzyczności Dodanie obsługi wielojęzyczności
Pobieranie danych za pomocą JInput Pobieranie danych za pomocą JInput
Using the installer API to support package installation Korzystanie z API instalatora do obslugi pakietów instalacyjnych
How to implement XML-RPC in a component Jak wdrożyć w komponencie XML-RPD
How to use the filesystem package Jak korzystać z klasy JFile
How to use JDate Jak korzystać z JDate
How to add breadcrumbs Jak dodać ścieżkę powrotu
How to use the JTable class Jak korzystać z klasy JTable
How to create PDF views Jak stworzyć widok PDF
Sending email from extensions Wysyłanie emaili z rozszerzenia
How to create a search plugin Jak stworzyć dodatek z grupy search
Creating a Stand-alone Application Tworzenie samodzielnej aplikacji
Using the JToolBar class in the frontend Stosowane klasy JToolBar w witrynie


Materiały już umieszczone, a jeszcze nieprzetłumaczone

Lista artykułów przypisanych do kategorii "Programowanie" ORAZ "Materiały do przetłumaczenia"


Tłumaczenia zakończone

Rozszerzenia - ogólne

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Nazwy rozszerzeń Nazwy rozszerzeń Skipper    Zakończone
Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Tworzenie dodatku dla Joomla 3.x Tworzenie dodatku dla Joomla 3.x Robertm    zakończone
Uruchamianie dodatków typu content w rozszerzeniach Uruchamianie dodatków typu content w rozszerzeniach Robertm    Zakończone
Tworzenie dodatków - omówienie Tworzenie dodatków - omówienie Skipper    Zakończone
Dodatki w Twoim komponencie Dodatki w Twoim komponencie Robertm    Zakończone
Tworzenie dodatku z grupy Smart search Tworzenie dodatku z grupy Smart search Robertm    Zakończone
Tworzenie dodatku z grupy Authentication Tworzenie dodatku z grupy Authentication Robertm    Zakończone
Tworzenie dodatku Profil użytkownika Tworzenie dodatku Profil użytkownika Robertm    Zakończone

Tworzenie modułów

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Tworzenie modułu dla Joomla 3.2 J3.2:Tworzenie prostego modułu Robertm    Zakończone
Wprowadzenie Robertm    Zakończone
Tworzenie prostego modułu Robertm    Zakończone
Praca z bazą danych Malkowitch    Zakończone
Pola formularza Robertm    Zakończone
Automatyczne aktualizacje Robertm    Zakończone
Pliki instacji/deinstalacji/aktualizacji Robertm    Zakończone


Bazy danych

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Dostęp do bazy z wykorzystaniem JDatabase Procek    Zakończone
Wstawianie, zmienianie i usuwanie danych przy użyciu JDatabase Procek    Zakończone
Wyszukiwanie danych w JDatabase Procek    Zakończone
Połączenie z zewnętrzną bazą danych Procek    Zakończone
System pomocy/Dodanie przycisku pomocy do przybornika Procek    ZakończoneLokalizacja, wersje językowe

Materiał na docs.joomla.org Wersja polska Rezerwacja
Zalecenia językowe dla twórców niezależnych rozszerzeń Zalecenia językowe dla twórców niezależnych rozszerzeń Skipper    Zakończone
Metadane języka Metadane języka Skipper    Zakończone
Ładowanie dodatkowych plików językowych Ładowanie dodatkowych plików językowych Skipper    Zakończone

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],