--=REKLAMA=--

Dyskusja

Korzystanie z menedżera mediów

Z Joomla!WikiPL

Może Ci się przyda tekst angielskiego poradnika:


Using the Media Manager

This document is a guide to using the media manager in Joomla! 1.5.

The media manager is a tool which is used for managing images that are used in a website. It makes working with images and inserting them into pages easier than uploading them and inserting them manually.

The main media manager page can be accessed from the Joomla! control panel by clicking on the media manager icon. This page allows you to upload images and manage images which have already been uploaded.

Uploading images:

Often the first thing a new Joomla! user wants to do with the media manager is upload an image. This can be done by clicking the Browse Files button and selecting the image youwish to upload, then clicking Start Upload. The image should then appear on the main media manager page. Note that files with filenames that contain spaces or special characters cannot be uploaded.

Using folders:

Folders within the media manager can be used to sort images into categories. To create a folder, enter the desired folder name into the Create Folder text box and press enter.

You can create a subfolder of a particular folder by navigating to that folder using the links on the left hand side of the page and then creating the folder using the steps in the above paragraph.

To upload an image into a specific folder, navigate to that folder using the links on the left hand side of the media manager page and follow the above steps to upload the image.

Inserting images into pages:

Uploading images to the media manager is probably not much help in creating your website if you cannot insert the images into your pages.

To insert an image into a page, first open the page for editing. Press the Image Manager button (below the editing text area). Select the image that you wish to insert and fill in the image's details.

 • Image Description is the text that will appear if the page is viewed by someone with a browser that does not support images, or who has images turned off.
 • Image Title is the text that will appear if a user moves their mouse over the image. This is also the text that is used for the image caption if the Caption box is checked.
 • Align is the location of the image on your page. The options are left and right, for the left side and the right side of the page respectively.

To give the image a caption, just check the Caption checkbox. This will use the text entered in the Image Title field as the image caption, displayed below the image.


Ekrany pomocy: Media

Gdzie to jest?

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna → Media [Site → Media Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Media [Media Manager].

Opis

Biblioteka mediów albo Menedżer mediów jest centrum zarządzania plikami graficznymi i innymi, które mogą być wykorzystane bądź udostępniane w artykułach i innych materiałach. Biblioteka mediów jest bardzo przydatnym narzędziem do wczytywania i usuwania plików do katalogu /twoj_joomla/images/ na serwerze sieciowym. Możesz przesyłać nowe pliki, usuwać istniejące i tworzyć podkatalogi.

Menedżer mediów oferuje dwa widoki - widok miniatur i widok szczegółów. W widoku miniatur wyświetlane są obrazki sygnalizujące foldery i pliki. W widoku szczegółów zobaczysz nazwy pliku, wymiary grafiki, wielkość pliku. Ponadto znajdziesz przycisk umożliwiający szybkie usunięcie pliku.


Zrzut ekranu

15 media manager.png

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 media manager toolbar.png

Rola przycisków:

 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Operacje

Przełączanie widoku

Możesz przełączać się między dwoma dostępnymi widokami - miniatur i szczegółów, klikając wybrany odnośnik na pasku menu lokalnego: "Miniaturki" lub "Podgląd szczegółowy".

15 media manager det.png

Wczytywanie plików

Jeśli chcesz wczytać obrazy lub inne pliki do katalogu /twoj_joomla/images/ (albo jakiegoś podkatalogu), po prostu otwórz katalog, do którego chcesz wczytać plik, klikając jego miniaturę w widoku miniatur lub nazwę w widoku szczegółów. U dołu menedżera znajduje się obszar oddzielony napisem Wczytaj plik (Maks=10MB). Pod nagłówkiem znajdują się trzy przyciski: Przeglądaj, Rozpocznij wczytywanie oraz Wyczyść wszystko. Aby wczytać plik, rozpocznij od naciśnięcia przycisku Przeglądaj, wskaż na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać i naciśnij w oknie dialogowym przycisk Otwórz. (Możesz wskazać wiele plików, a także dokonywać wielokrotnie wyboru tak jednak, aby rozmiar wszystkich plików, które zamierzasz wczytać, nie przekroczył dozwolonego maksimum). Po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie. Pliki zostaną wczytane do wybranego wcześniej katalogu.

Usuwanie plików

Aby usunąć kilka plików:

 • Przejdź do katalogu zawierającego plik lub pliki przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami plików przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać pliki pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną pliku, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Tworzenie podkatalogów

Jeśli chcesz utworzyć podkatalog, możesz użyć menedżera mediów:

 • Przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć nowy podkatalog. Możesz również utworzyć podkatalog w głównym folderze biblioteki plików (/).
 • W pasku adresu w prawym panelu wpisz za znakiem ukośnika '/' nazwę nowego katalogu.
 • Kliknij przycisk Utwórz katalog [Create Directory] umieszczony obok paska adresu.

Strona odświeży się i nowy katalog zostanie utworzony.

Usuwanie podkatalogów

Aby usunąć podkatalog, usuń najpierw z katalogu wszystkie umieszczone w nimi pliki, a następnie:

 • Przejdź do katalogu zawierającego podkatalog lub podkatalogi przeznaczone do usunięcia.
 • Zaznacz pola wyboru pod ikonami katalogów przeznaczonych do usunięcia w widoku miniatur albo w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.
 • Naciśnij przycisk Usuń w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Możesz również usuwać katalogi pojedynczo. Wystarczy w tym celu kliknąć ikonę Usuń - w widoku miniatur pod ikoną katalogu, a w widoku szczegółów w kolumnie Usuń.

Porady

 • Maksymalny dozwolony rozmiar plików do wczytania można zmienić w edytorze Konfiguracja globalna.
 • Jednocześnie możesz wczytać wiele plików. Kliknij przycisk Rozpocznij wczytywanie, gdy wskażesz wszystkie pliki
 • Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć wpisy z listy plików do wczytania. Oczywiście, nie spowoduje to usunięcia plików z katalogu /images.

Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki


Ilustracje w artykułach osadzamy w Joomla za pomocą specjalnego przycisku Grafika [Image], umieszczonego pod dolną krawędzią edytora tekstu zwykle w grupie trzech przycisków:

15 article edit bottom buttons.png

Ikona informacja.png
 Informacja

 Zrzuty ekranów pochodzą z Joomla 1.5. W Twojej wersji Joomla prezentowane na zdjęciach elementy strony mogą wyglądać nieco inaczej.

Można wprawdzie osadzać obrazki również za pomocą standardowego przycisku Wstaw obrazek, wybieranego z paska narzędzi edytora, ale posłużenie się przyciskiem Grafika zapewnia prostszy sposób wstawiania ilustracji przechowywanych w katalogu images/stories directory.

 1. Otwórz do edycji artykuł, w którym chcesz osadzić ilustrację, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit] (w nowszych wersjach: Dostosuj).
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Zmień [Edit] w nagłówku artykułu.
   15 front edit button.png
 2. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację i kliknij przycisk Grafika [Image] poniżej dolnej krawędzi edytora.
 3. Zostanie otwarta strona Biblioteki mediów. Znajdź obrazek, który chcesz wstawić i kliknij go
  • Możesz przemieszczać się między katalogami, klikając ikonę folderu (1) albo przycisk W górę (2)
  • Aby przejść do podkatalogu, zaznacz jego nazwę na rozwijanej liście (3)
   15 front insert pics1.png
 4. Uzupełnij niezbędne informacje opisujące obraz:
  • Adres grafiki [Image URL]: adres wpisywany jest automatycznie po zaznaczeniu wybranej grafiki (A).
  • Wyrównanie [Align]: Z listy rozwijanej wybierz odpowiednie położenie ilustracji - z lewej lub prawej strony tekstu. Jeśli nic nie wybierzesz, ilustracja zostanie umieszczona między blokami tekstu, np. akapitami. (B)
  • Opis ilustracji [Image Description]: wpisz zwięzłą informację, która będzie wyświetlana w miejscu brakującego obrazka. Standardy W3C wymagają opisywania ilustracji. (C)
  • Tytuł ilustracji [Image Title]: wpisz tytuł obrazka. Tytuł wyświetlany jest przez przeglądarkę w momencie, gdy wskaźnik myszki zostanie ustawiony nad ilustracją. (D)
  • Podpis [Caption]: jeśli zaznaczysz pole wyboru, tytuł zostanie wyświetlony w podpisie obrazka (E).
   15 front insert pics2.png
 5. Naciśnij przycisk Wstaw [Insert], by osadzić wybrany obraz. Ekran nakładki zostanie zamknięty, a osadzona ilustracja powinna być widoczna w edytorze.
  • Możesz nacisnąć przycisk Anuluj, aby zaniechać wstawiania obrazka.
   15 front insert pics button.png

Przesyłanie obrazów na serwer

Jeśli w Bibliotece mediów nie ma potrzebnej grafiki, można ją wczytać, używając dostępnych tutaj narzędzi:

 1. Naciśnij przycisk Przeglądaj [Browse files], aby otworzyć okno wyszukiwania plików.
 2. Odszukaj na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać, a następnie kliknij przycisk OK, by zatwierdzić wybór. Uwaga: wygląd okna dialogowego zależy od przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej przycisków.
 3. Naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]
  • O powodzeniu operacji powiadomi Cię stosowny komunikat.
   15 front insert pics msg succes.png
   15 front insert pics err file exists.png
 4. Wczytany plik znajdzie się w bieżącym katalogu. Można go teraz wykorzystać do zilustrowania artykułu.Ilustrowanie tekstów

Zilustrowany tekst przykuwa uwagę, a dobra ilustracja potrafi niekiedy zastąpić dziesiątki słów.

Internet uwielbia obrazy. No… może nie Internet, ale internauci. Sieć zapewne życzyłaby sobie jak najmniej obrazów. Gromadzenie i przechowywanie ilustracji umożliwia w Joomla! Biblioteka mediów, a umieszczanie obrazków w tekstach funkcja Wstaw obraz [Insert Image].

Cztery kroki

Ilustrowanie tekstów w Joomla! wymaga czterech kroków:

 • wczytania pliku z grafiką,
 • oznaczenia w tekście miejsca wstawienia obrazka,
 • dodanie obrazka,
 • określenia parametrów jego prezentacji.

Krok 1: Wczytanie obrazka

Aby wczytać obrazek do zilustrowania artykułu:

 1. W edytorze artykułów kliknij w pasku narzędzi przycisk Wczytaj [Upload Image]
  Przycisk Wczytaj
 2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Przeglądaj [Browse]
  Wczytywanie obrazkaj
 3. W kolejnym oknie dialogowym wskaż plik grafiki, którą chcesz wczytać.
  Wskazanie pliku do wczytaniaj
 4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wczytaj [Upload].
  Wczytanie pliku grafikij
 5. W edytorze artykułów kliknij w pasku narzędzi przycisk Zastosuj [Apply]

Obrazki zostanie umieszczony w Bibliotece mediów i od tej chwili będzie można go wykorzystać do zilustrowania dowolnego artykułu. Pliki z grafikami można umieścić w Bibliotece mediów wcześniej, o czym piszemy w dalszej części.

Krok 2: oznaczenie miejsca wstawienia obrazka

Do oznaczania w tekście miejsca, w którym chcemy umieścić obrazek służy magiczny przycisk 'Wstaw obraz [Insert Image] Plik:Przycisk: Wstaw obraz. Jest on dostępny zawsze, bez względu na to, czy korzystamy ze zwykłego edytora tekstu czy też z edytora wizualnego. Przycisk ten umieszczany jest przy dolnych krawędziach pól tekstowych.

Przycisk ten wstawia w miejscu obrazka specjalny znacznik {mosimage}, który można także wpisać ręcznie. Skorzystanie z przycisku jest jednak wygodniejsze i chroni przed popełnieniem błędu.

Aby oznaczyć miejsce, w którym ma być wstawiony obrazek:

 1. Ustaw kursor myszki w tym miejscu tekstu,
 2. Kliknij przycisk Wstaw obraz lub wpisz kod znacznika: {mosimage}

Słowo {mosimage} musi być umieszczone w nawiasach klamrowych, bez żadnych spacji.

Krok 3. Dodanie obrazka

Teraz trzeba wskazać Joomla!, który z obrazków dostępnych w Bibliotece mediów ma wstawić w miejscu znacznika {mosimage}. W tym celu:

Dodawanie obrazków

 1. Kliknij w edytorze artykułu zakładkę Grafiki [Image]
 2. Zaznacz na liście rozwijanej: Wybierz plik obrazu z galerii [Gallery Images] obrazek, który chcesz wstawić do tekstu. Na dole pojawi się jego miniatura.
 3. Kliknij przycisk Dodaj [Add]. Nazwa pliku z obrazem zostanie wstawiona do wykazu Dodane grafiki [Content Images].
 4. Jeśli dodajesz więcej, niż jeden obrazek, ustal kolejność, w jakiej mają się pojawiać w tekście. Zaznacz w tym celu nazwę obrazka i użyj jednego z przycisków: w górę [up] lub w dół [down].

Obrazki mogą być umieszczone w różnych katalogach Biblioteki mediów. Stąd poniżej listy Wybierz plik obrazu z galerii znajduje się lista rozwijana Podfolder [Sub-folder] zaznacz katalog, w którym znajduje się plik obrazka. W polu listy powyżej ukaże się wykaz dostępnych obrazów.

Aby powtórzyć jakiś obrazek dwukrotnie, trzeba najpierw ustalić parametry prezentacji pierwszej kopii. Dopiero potem będzie możliwe dodanie kolejnej kopii tego obrazka.

Krok 4: Określenie parametrów obrazka

W kolejnym kroku trzeba ustalić parametry prezentacji każdego obrazka:

Karta: Grafiki
 1. Kliknij w polu Dodane grafiki nazwę pliku z obrazkiem. W polu Źródło [Source] poniżej zostanie umieszczona ścieżka dostępu do pliku z obrazkiem.
 2. Określ w polu Wyrównanie [Align] położenie obrazka względem tekstu:
  • brak [none] - zaznacz tę opcję, gdy umieszczasz niewielki obrazek wewnątrz akapitu,
  • lewa [Left] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego lewej stronie,
  • środek [Center] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek między blokami tekstu i wyśrodkować go,
  • prawa [Right] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego prawej stronie.
 3. Opisz zwięźle obrazek w polu Tekst zastępczy [Alt Text]. Tekst ten jest wyświetlany w miejscu obrazka, gdy użytkownik wyłączy w swoje przeglądarce wyświetlanie grafiki albo gdy z jakichś powodów obraz nie zostanie prawidłowo odczytany. Tekst zastępczy jest również odczytywany przez mechanizmy wyszukiwarek internetowych.
 4. Ustal w polu Obramowanie [Border] grubość ramki wokół obrazka. Rozmiar określamy w pikselach.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj [Aply].

Aby opatrzyć obrazek podpisem, ustal jego parametry:

 1. W polu Podpis [Caption] wpisz tekst podpisu
 2. W polu Położenie [Position]: określ miejsce podpisu - nad czy pod obrazkiem.
 3. W polu Wyrównanie [Caption Align] ustal sposób justowania podpisu:
  • brak [none] - ustawienie domyślne, podpis będzie wyjustowany zgodnie z właściwościami określonymi w arkuszu stylów dla bloku div, zwykle od lewej,
  • środek [center] - podpis zostanie wyśrodkowany,
  • lewa [left] - podpis zostanie wyrównany do lewej krawędzi bloku z obrazkiem,
  • prawa [right] - podpis zostanie wyrównany do prawej krawędzi bloku z obrazkiem,
 4. W polu Szerokość [Width] określ w pikselach szerokość podpisu. Jeśli szerokość będzie większa, niż szerokość obrazka, po lewej i prawej stronie obrazka pojawią się marginesy.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj [Apply].


Wczytanie obrazów na serwer w bibliotece Media

Podczas ilustrowania artykułu można wczytywać do biblioteki Media pojedyncze obrazki lub inne dozwolone pliki załączników. Operatorzy, korzystając z opcji biblioteki Media' na zapleczu, mogą równocześnie wczytywać wiele plików.

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z menu opcję Witryna → Media [Site → Media].
  15 admin media.png
 2. Naciśnij przycisk Przeglądaj [Browse files], aby otworzyć okno wyszukiwania plików.
 3. Odszukaj na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać, a następnie kliknij przycisk OK, by zatwierdzić wybór. Uwaga: wygląd okna dialogowego zależy od przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej przycisków.
  • Aby usunąć wybrany plik przed rozpoczęciem wczytywania, kliknij ikonę - czerwony krzyżyk obok nazwy pliku
  • Jeśli chcesz wczytać kolejną porcję plików, możesz nacisnąć przycisk Wyczyść wszystko [Clear Completed], aby usunąć z listy wszystkie poprzednio wybrane i już wczytane pliki
 4. Po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]
  • O wczytaniu wszystkich plików powiadomi Cię stosowny komunikat, wczytane pliki zostaną oznaczone na liście zieloną ikoną fiszki, a miniatury wczytanych plików pojawią się w obszarze roboczym Biblioteki mediów.
 5. Możesz teraz wykorzystać wczytane obrazki do zilustrowania artykułu.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],