--=REKLAMA=--

Dwa typy artykułów

Z Joomla!WikiPL

Statyczne a dynamiczne

Zarówno w Joomla 1.0, jak i w Joomla 1.5 mamy do czynienia z podziałem artykułów na dwa podstawowe typy:

 • dynamiczne - przypisane do kategorii i sekcji artykułów,
 • statyczne - nieprzypisane do kategorii i sekcji artykułów.

W Joomla 1.0 pierwsze nazywamy po prostu artykułami, drugie - materiałami statycznymi. W Joomla 1.0 podział na artykuły i materiały statyczne jest wyrazisty, podkreślony przez odrębne pozycje menu. Natomiast w Joomla 1.5 początkowo trudno go w ogóle zauważyć - obsługę artykułów udoskonalono tak, że odrębne pozycje menu zaplecza przestały być potrzebne. Niemniej, i w Joomla 1.5 tymi dwoma typami artykułów dysponujemy. Nie mają jedynie specjalnej nazwy.

Różnica

Różnice między artykułami dynamicznymi i statycznymi, zwłaszcza w Joomla 1.5 są niewielkie, w gruncie rzeczy jedna:

 • artykuły dynamiczne (przypisane) są zgrupowane w kategoriach i w sekcjach,
 • artykuły statyczne (nieprzypisane) są pozycjami niezależnymi, nie należą ani do kategorii, ani do sekcji.

Ta różnica decyduje o roli i „użyteczności” każdego z tych typów materiałów w budowaniu witryny. Artykuł statyczny, nieprzypisany można umieścić na witrynie tylko w całości jako odrębną pozycję w menu.

Z artykułów dynamicznych, przypisanych do kategorii i sekcji, można generować na witrynie wiele różnych typów pozycji, zbudowanych z różnych elementów treści - z jednej lub wielu pozycji. Treścią główną lub treścią modułu może więc być:

 • jeden cały materiał lub część materiału,
 • fragmenty wielu materiałów,
 • wiele całych materiałów powiązanych ze sobą.

W Joomla 1.5 - prościej i elastyczniej

W Joomla 1.0 edycja materiałów statycznych odbywała się na specjalnej, odrębnej stronie, wedle nieco prostszej procedury - nie istniał charakterystyczny dla artykułów podział treści na wprowadzenie i tekst główny. W efekcie zmian w Joomla 1.5 nie tylko zniknął termin materiały statyczne, ale przede wszystkim prostsza i elastyczniejsza stała się obsługa artykułów:

 • zamiast dwóch procedur tworzenia artykułów - jednej dla artykułów w kategoriach i sekcjach, a drugiej dla materiałów statycznych, mamy w Joomla 1.5 jedną wspólną procedurę,
 • listę wszystkich artykułów znajdziemy w Joomla 1.5 w jednym miejscu, wybierając z menu pozycję Artykuły wszystkie - w Joomla 1.0 odnalezienie wszystkich artykułów wymagało wywołania czterech pozycji menu: Artykuły w sekcjach, Wszystkie artykuły, Materiały statyczne oraz Archiwum.
 • każdy artykuł nieprzypisany do kategorii i sekcji można skategoryzować w dowolnym momencie oraz w dowolnym momencie wyłączyć z sekcji i kategorii,
 • nowe artykuły w Joomla 1.5 możemy dodawać zanim zostanie utworzona jakakolwiek kategoria; w Joomla 1.0 przed dodaniem pierwszego artykułu trzeba stworzyć przynajmniej jedną sekcję i kategorię,
 • artykuły nieprzypisane można archiwizować i - w razie potrzeby - przywracać z archiwum, natomiast materiałów statycznych w Joomla 1.0 archiwizować nie można,
 • artykuły nieprzypisane można umieszczać w przeglądzie Strona startowa - materiałów statycznych w Joomla 1.0 nie można publikować w tym przeglądzie.

Statyczne - nieprzypisane

Artykuły nieprzypisane czy statyczne są przeznaczone do publikowania stałych treści witryny - niezmiennych albo zmienianych bardzo rzadko, np. prezentacji celów witryny, warunków korzystania, polityki prywatności. Wyjątkowo można na nich oprzeć małą witrynę typu „wizytowka”, aby opublikować materiały typu "Kim jesteśmy", "O firmie", "Nasza misja", itp., o ile w ogóle zaprzęganie Joomla! do niewielkiej witryny ze statycznymi treściami jest racjonalne.

Artykuły nieprzypisane do sekcji i kategorii, podobnie jak materiały statyczne w Joomla 1.0, nie nadają się w ogóle do tworzenia złożonych struktur witryny. Do każdego artykułu musi bowiem prowadzić odrębne łącze w menu. Jedna pozycja menu może wywołać jeden artykuł. Zarządzanie większą ilością artykułów nieprzypisanych do sekcji i kategorii jest po prostu nieefektywne. Można sobie wyobrazić menu, w którym mamy odnośniki do dziesięciu czy nawet i kilkudziesięciu artykułów. Ale do 100, do 200 lub do 500? Czy ktokolwiek potrafiłby z takiego menu korzystać? [1]

Dynamiczne - przypisane

Natomiast artykuły przypisane do kategorii i sekcji są wręcz stworzone do roli budowniczych bogatej struktury dużych witryn - jedna pozycja w menu może prowadzić nie tylko do konkretnego artykułu, ale także do kolekcji wielu artykułów:

 • do kategorii artykułów,
 • do sekcji artykułów,
 • do archiwum artykułów.

Joomla! oferuje przy tym różne sposoby prezentacji kolekcji artykułów:

 • przegląd artykułów z kategorii,
 • przegląd artykułów z sekcji,
 • przegląd artykułów z archiwum,
 • przegląd artykułów Strona startowa,
 • lista artykułów w kategorii,
 • lista kategorii artykułów w sekcji.

Jeśli uwzględnić jeszcze strony,na których prezentowane są całe pojedyncze artykuły, to dysponujemy aż sześcioma 7 typami pozycji menu, za pomocą których można stworzyć dostep do konkretnego artykułu (a w Joomla 1.0 mamy jeszcze dodatkowo dwa typy: przeglądy artykułów z wielu kategorii oraz przeglądy artykułów w kategorii archiwum).


Przypisy


 1. W Joomla 1.5 artykuły nieprzypisane można także udostępnić w przeglądzie Strona startowa, ale to typ pozycji przeznaczony na prezentację aktualności, a nie jakiegoś działu tematycznego. Możliwe jest również udostępnienie takich artykułów poprzez odnośniki w artykułach czy własnych modułach, ale już samo ustalenie adresu przysporzy kłopotów nawet doświadczonym użytkownikom.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],